[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


นนทบุรี ! จัดงานการแข่งขันหมากรุกไทย ประจำปี 2553 สืบสานวันลอยกระทง


รายละเอียดชาวจังหวัดนนนทบุีรี ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันหมากรุกไทย สืบสานวัีนลอยกระทง ประจำปี 2553
ระหว่าง วันที่ 19-21 พ.ย 2553
สถานที่แข่งขัน เขื่อนท่าน้ำนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ประเภทแข่งขัน
1.ประชาชนทั่วไป
2.เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
ระเบียบการแข่งขัน
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีไม่เสียค่าสมัคร และต้องแต่งชุดนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
รุ่นประชาชนทั่วไป เสียค่าสมัคร 100 บาท

ระบบการแข่งขัน
ประชาชนทั่วไป
- ใช้ระบบจับสลากเลือกคู่แข่งขัน ทุกรอบ
- รอบคัดเลือก แข่ง 2 แผ่น เสมอ จับสลาก
- รอบ 4 คนสุดท้าย แข่ง 3 แผ่น
นักเรียน อายุไม่เกิน 15 ปี ใช้ระบบ สวิส แพริ่ง

รางวัลการแข่งขัน
1.ประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลที่ 2 ไ้ด้รับเงินรางวัล 5,000 พร้อมถวยเกรียติยศ้
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลที่ 4 2,000 บาท
รางวัลที่ 5-8 รางวัลละ 1000 บาท

2.เยาวชนอายุไมเกิน 15 ปี
รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลที่ 2 2,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลที่ 3 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลที่ 4 1,000 บาท
รางวัลที่ 5-8 รางวัลละ 500 บาท

สมัครได้ที่จ่าต๋อย 086-9838100

โดย : *TBG Member [ 31/10/2010, 16:31:52 ]

  ถังน้ำพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved