[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


อักษรกำกับตาเดินกระดานโกโมคุ ตัว I ถูกข้ามหายไป


รายละเอียดเวลาเล่นโกโมคู กระดานจะมีอักษรกำกับตาเดิน แต่ตัว I หายไป คือจาก H แล้วเป็น J เวลาเข้าไปดูบันทึกเกม
ถ้าจะเก็บข้อมูลเกม จะเป็นปัญหาได้ โดยเฉพาะถ้าไปเปรียบเที่ยบกับข้อมูลจากเกมของที่อื่น
ไม่ทราบว่าพอจะแก้ไขได้หรือไม่

โดย : จอมคนไตรภพ Member - [ 17/10/2010, 14:42:09 ]

  ถังหล่อพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved