[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เชียงใหม่ ! ภาพการแข่งขันชิงถ้วยผุ้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รายการพันธ์ทิพ พลาซ่า ครั้งที่ 2


รายละเอียดประธานพิธีเปิด .... นายโอภาส เรืองวรรักษ์ศิริ รองประธานฝ่ายกีฬาหมากกระดาน
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กล่าวรายงาน .... นายธีระพงษ์ นิ่มอนันต์ ประธานสโมสรมากรุกไทยจังหวัดเชีงใหม่

ประธานพิธีปิด .... นายสุทธิพงษ์ ใหม่วัน ประธานฝ่ายกีฬาหมากกระดาน
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ผูกล่าวรายงานในพิธีปิด .. นายรุ่งโรจน์ เอื้อกุศลสมบูรณ์ เลขานุการฝ่ายกีฬาหมากกระดาน
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่โดย : *TBG Member [ 15/10/2010, 02:35:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 1โดย : *TBG Member   [ 15/10/2010, 03:06:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 2โดย : *TBG Member   [ 16/10/2010, 02:38:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 3โดย : *TBG Member   [ 16/10/2010, 02:40:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 4โดย : *TBG Member   [ 16/10/2010, 02:44:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 5โดย : *TBG Member   [ 16/10/2010, 02:56:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 6โดย : *TBG Member   [ 16/10/2010, 02:57:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 7ประธานพิธิปิด ท่านสุทธิพงษ์ ใหม่วัน ( พ่อเลี้ยงแดง) ได้เดินทางมามอบ
รางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับ รางวัลจากการแข่งขัน ในครั้งนี้

โดย : *TBG Member   [ 16/10/2010, 03:00:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 8ท่านพ่อเลี้ยงแดง ได้รับรางวัลที่ 7 ให้กับ คุณสมจินต์ จันทร์เจริญ

โดย : *TBG Member   [ 16/10/2010, 03:06:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 9ท่านพ่อเลี้ยงแดง ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ให้กับ คุณพรหมอารักษ์ บุญโยทก

โดย : *TBG Member   [ 16/10/2010, 03:12:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 10ท่านพ่อเลี้ยงแดง ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ให้กับ คุณนิทัศน์ แก้วเมืองมูล

โดย : *TBG Member   [ 16/10/2010, 03:16:44 ]

  กล่องใส่อะไหล่พลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved