[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ข่าวจังหวัดชุมพร ! ภาพการแข่งขันหมากรุกไทย ประจำปี 2553 ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

รายละเอียดการแข่งขันหมากรุกไทย ประจำปี 2553 วันที่ 25 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ
บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โดย นาย นพพร อุสิทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
เป็นประธานเปิดงาน และ นาย ธีระพร สยามอวยชัยกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กล่าวรายงาน
....

โดย : TBG NEWS Member [ 25/09/2010, 21:54:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 1นาย นพพร อุสิทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

โดย : TBG NEWS Member   [ 25/09/2010, 21:56:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 2นาย ธีระพร สยามอวยชัยกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดย : TBG NEWS Member   [ 25/09/2010, 22:03:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 3ทีมหมากรุกไทยดินแดง นำทีมโดย ดร.ปาลพล รอดลอยทุกข์ เซียนแหว่ง บุญสืบ แซ่เฮง เดินทางไปแข่งขัน พร้อมท่านรูปภาพร่วมกับ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร แ ละ คณะผู้จัดการแข่งขัน

โดย : TBG NEWS Member   [ 25/09/2010, 22:04:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 4นักกีฬาถ่ายรูปร่วมกัน

โดย : TBG NEWS Member   [ 25/09/2010, 22:06:13 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved