[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


สิ่งที่สหายนักหมากรุก.....ควรพิจารณา!!!


รายละเอียด

เรียน สหายนักหมากรุกไทยและกรรมการหมารุกไทย
ที่เคารพทุกท่าน

เนื่องจาก
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการหมากรุกมานานมากพอสมควรและเห็นการเติบโตไปในทางที่ดีขึ้น
แต่สิ่งหนึ่งที่อยากเรียนให้พิจารณามีดังนี้คือ

แต่ก่อนการแข่งขันแต่ละครั้งเราจะแข่งแบบน้อคเอาและให้เวลาเดินฝ่ายละ 2 นาที เท่านั้น
จากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนระบบการแข่งขันมาเป็นระบบสวิสแพริ่ง
ซึ่งประโยชน์ที่เห็นอย่างชัดเจนคือ
1.อาจรู้ผลแข่งขันภายใน 2วัน
2.ไม่จำเป็นจะต้องใช้กรรมการ 1 คน ต่อ 1 กระดานอีกต่อไป
3.สามารถควบคุมตารางเวลากำหนดการต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบเช่น เวลานี้เริ่มแข่ง เวลานี้พักทานอาหาร
เวลานี้รับรางวัล เป็นต้น
ซึ่งก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของวงการหมากรุกไทยที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลมากขึ้น

แต่แล้วข้อแตกต่างของหมากรุกสากลกับหมากรุกไทยก็มีไม่น้อย อาทิเช่น
1.หมากรุกไทยมีโอกาสเสมอสูงกว่าหมากรุกสากล
2.ท่อนแยกของแต่ละแต้มที่สำคัญๆน้อยกว่าหมากรุกสากล
จากการแข่งขันต่างๆที่ยึดถือกติกาของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัม
โดยมีกติกาเรื่องที่จะเสนอให้พิจารณา
โดยยกงานการแข่งขันของกรมพลศึกษาเลยเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างดังนี้
1.รุ่นประชาชนทั่วไป
- แข่งขันรวม 5 กระดาน
- ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที
#ส่วนตัวมีความเห็นว่า กติกานี้จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุง เรื่อง จำนวนกระดานการแข่งขัน เพราะ
แม้ผู้เข้าแข่งขันรวมจะมีไม่เกิน 52 คน แต่จะต้องตระหนักถึงการขัดกรองผู้ชนะเลิศอย่างแท้จริง
ซึ่งที่เหมาะสมกว่านี้น่าจะเพิ่มจำนวนเป็น 9 กระดานเหมือนหมากรุกสากล
2.รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และ ต่ำกว่า
- แข่งรวม 5 กระดาน
-ใช้นาฬิกากลางรวม 1 ชั่วโมง ถ้าหมด นำเวลามาจับ ให้ผ่ายละ 10 นาที
#ความเห็น
ควรเพิ่มจำนวนกระดานเพราะการแข่งขันของรุ่นนี้มีผีมือใกล้เคียงกันดังนั้นโอกาสเสมอจึงพุ่งสูงขึ้น
คะแนนเท่ากัน จะเห็นตัวอย่างได้จากการแข่งขันกรมพล รอบชิง
ซึ่งทำให้คัดผู้ที่ได้รับรางวัลอย่างไม่ควรจะเป็นเท่าที่ควร ส่วนเรื่องของเวลากลางนั้น
ถือเป็นความที่ไม่รับผิดชอบของกรรมการอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในรุ่นไม่เกิน 18 ปี ซึ่งข้าพเจ้าทราบมาว่าในปี
2552 มีเวลาที่แน่นอน ฝ่ายละ 30 นาที
แต่ครั้งนี้รอบคัดเลือกและรอบชิงที่ยิ่งใหญ่กลับไม่มีนาฬิกาจับเวลาที่สร้างความยุติธรรมให้แก่ทั้งสองฝ่า

แล้วเวลากรรมการคุยกันท่านพูดอยู่ว่าอยากจรรโลงวงการหมากรุก
แต่ไม่มีนาฬิกาแข่งขันหรือด้วยอะไรโปรดชี้แจง
สรุป 1. ควรเพิ่มจำนวนรอบการแข่งขัน
( 5 กระดาน น้อยเกินไป ไม่จำเป็นจะต้องแข่งขันให้จบภายใน 1 วัน โดยเฉพาะรอบชิงชนะเลิศ )
2.ควรมีนาฬิกาที่สร้างความเป็นธรรมแก่นักกีฬาอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นที่น้อยกว่านี้ด้วย
เพื่อฝึกฝนการบริหารเวลาในกระดานของตนเองของนักกีฬารุ่นเยาว์และลดข้อกังขาลง เช่น ขระใช้เวลากลาง 1
ชม.นั้นจะเกิดการโกงเวลา เป็นต้น

ซึ่งขอความคิดเห็นเพื่อโต้ตอบทางความคิดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการหมากรุก
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ด้วยความเคารพอย่างสูง
สงวนอสุ......
-

โดย : สงวนอสุ_ Member [ 17/09/2010, 17:46:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ขอบคุณท่านสงวนอสุ ที่ได้ให้คำแนะนำดีๆ กับวงการหมากรุกไทย
ซึ่งจะได้นำข้อเสนอไปให้ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้พิจาณาต่อไป
คณะกรรมการตัดสิน

โดย : keo Member   [ 18/09/2010, 11:05:04 ]

  ลังคว่ำแก้วพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved