[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


อบจ.ชุมพร ! จัดการแข่งขันหมากรกไทย ประจำปี 2553


รายละเอียดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขุมพร จัดการแข่งขันหมากรุกไทย ประจำปี 2553 มีการแข่งขันทั้งหมด 2 รุ่นดังนี้

1.รุ่นประชาชนทั่วไป มี 3 ประเภท
- ประชาชนทั่วไป ประเภท ถ้วย ก.
- ประชาชนทั่วไป ประเภท ถ้วย ข.
- ประชาชนทั่วไป ประเภท ถ้วย ค.
2.รุ่นเยาวชน มี 2 ประเภท
- เยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี
- เยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี
สนใจติดต่อได้ที่ ชมรมหมากรุกไทยชุมพร เบอร์โทร.089-0027936,084-8416330
หรือสมัครได้ที่ชมรมหมากรุกไทย จังหวัดชุมพร ตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพร

โดย : *TBG Member [ 13/09/2010, 00:02:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

เงินรางวัลแต่ละรุ่นเ่ทาไรคับ

โดย : forgetmenot Member   [ 15/09/2010, 19:54:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 2เชิญสมัครและติดต่อเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ ชมรมหมากรุกไทย จังหวัดชุมพร
ตลาดสดเทศบาลชุมพรโทร.089-0027936, 084-8416330***** รางวัลเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี สำหรับ เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ทั่วประเทศไทย **************

โดย : *TBG Member   [ 16/09/2010, 09:21:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 3เชิญสมัครและติดต่อเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ ชมรมหมากรุกไทย จังหวัดชุมพร ตลาดสดเทศบาลชุมพร
โทร.089-0027936, 084-8416330

***** รางวัลประเภท ข สำหรับ นักหมากรุกไทย ทั่วประเทศไทย **************

โดย : *TBG Member   [ 16/09/2010, 09:26:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

รุ่น25เงินรางวัลเท่าไรคับ

โดย : forgetmenot Member   [ 16/09/2010, 10:15:43 ]

  ถังขยะพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved