[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ชมรมหมากรุกไทยดินแดง ! ตารางวันที่และเวลา การแข่งขันหมากรุกไทย ประเภทสะสมคะแนน (Ratings)


รายละเอียดจากการที่แข่งขันหมากรุกไทย ประเภทสะสมคะแนน (Ratings)
ที่เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ใช้ตามกฎกติกาสากล
ไปแล้วนั้น และ ก่อนหน้าได้เคยมีประกาศ การแข่งขัน ต้องขออภัย คณะผู้จัดขอแจ้ง การตารางการแข่งขัน
ครั้งต่อไปๆ ดังรูปภาพด้านบนครับ

โดย : *TBG Member [ 06/09/2010, 08:43:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
ชมรมหมากรุกไทยดินแดง กรุงเทพมหานคร
ตำราและ ซีดี หมากรุกไทย สามารถติดต่อซื้อได้ที่ชมรมหมากรุกไทย ดินแดงได้
ถ้าซื้อตำราและ ซีดี ให้ติดต่อได้ที่ คุณป้อม ผู้จัดการชมรมหมากรุกไทยดินแดง โทร. 082-339 9675

ถ้าผู้ที่สนใจสามารถที่สมัครแข่งขันติดต่อได้ที่
-----> 1.ดร ปาลพล รอดลอยทุกข์ ประธานชมรมหมากรุกไทยดินแดง โทร.081-8890084
---- > 2.คุณป้อม ผู้จัดการชมรมหมากรุกไทยดินแดง โทร. 082-339 9675
---- > 3.คุณแดง ดินแดง รชมรมหมากรุกไทยดินแดง โทร. 083-9015326

โดย : *TBG Member   [ 08/09/2010, 10:19:42 ]

  ลังคว่ำแก้วพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved