[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


คำชี้แจงจากฝ่ายหมากกระดาน สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียด

เรียนผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่ร้องเรียน
ฝ่ายหมากกระดาน สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอชี้แจงเรื่อง กรรมการ Paring ในระบบ Swiss System
และข้อเท็จจริง ในการแข่งขันหมากรุกไทย ของรายการ สพก( หรือกรมพละใหม่) ดังนี้
1. การเชิญผู้เชี่ยวชาญการใช้ Prgram Swiss ทางฝ่ายหมากกระดาน ได้เชิญมาสองแหล่งดังนี้
1.1 จากฝ่ายหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางผม( นาวาเอกพิเศษ บุญแสงมาลามาศ)
ได้เรียนขออนุญาตจากทางท่านประธานฝ่าย คือ ท่านสุทธิ์พันธ์ ใหม่วัน ( พ่อเลี้ยงแดง ) ขอ
คุณรุ่งโรจน์และคุณปราณี มาช่วยสมาคมในการดำเนินการด้านนี้ ซึ่งท่านได้สนับสนุน
เพราะท่านเห็นว่าว่าจะได้มีความรู้เพิ่มเติมในการเดินทางไปทำงานตามภาคต่างๆ
เพื่อนำมาใช้ในการแข่งขันภายในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ท่านให้ถามความสมัครใจของทั้งสองท่านก่อน
ซึ่งทั้งสองท่านก็ยินดีที่จะมาช่วยงานด้านนี้
1.2 จากกรรมการสมาคมหมากรุกสากล คือ คุณสันต์ และคุณพัชรวีร์
ซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมนี้มาหลายปี ในการแข่งขันหมากรุกสากลในประเทศไทย
ซึ่งมีความสามารถและยินดีที่จะช่วยเหลือเมื่อทางสมาคมกีฬาไทย ได้ร้องขอ
2. ทางฝ่ายหมากกระดาน สมาคมกีฬาไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่พบข้อบกพร่อง ในการประกบคู่ในระบบ Swiss
ในการแข่งขันรายการดังกล่าว
. ทางฝ่ายหมากกระดาน สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ไม่สามารถที่จะถอดถอนผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้ทำงานในการ ใช้ Program Swiss Paring ได้
เพราะจากการแข่งขันทุกรายการที่ผ่านมาไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ทุกท่านทำงานบกพร่อง
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขัน แต่ถ้าผู้ร้องเรียนมีหลักฐานใดๆ กรุณาติดต่อได้ที่
นาวาเอกพิเศษ บุญแสง มาลามาศ ประธานฝ่ายหมากกระดาน สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
จะได้ดำเนินการตามระเบียบของสมาคมต่อไป
3. ทางฝ่ายหมากกระดาน สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ยังไม่สามารถหาผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องในวงการหมากรุก เช่นมีลูกศิษย์ หรือมีญาติเข้าร่วมการแข่งขัน
และมีความสามารถด้านนี้ได้ ซึ่งเคยทาบทามหลายคนที่มีความสามารถ
แต่ไม่ตอบรับเพราะไม่มีเวลาที่จะเสียสละมาทำงานด้านนี้ ซึ่งต้องเดินทางไปหลายภาค ของประเทศไทย
ในส่วนข้อร้องเรียนด้านอื่น เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการแข่งขัน ทางฝ่ายหมากกระดาน
จะรับผิดชอบด้านกรรมการตัดสินและด้านเทคนิค
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
นาวาเอกพิเศษ บุญแสง มาลามาศ
ประธานฝ่ายหมากกระดาน สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โดย : *TBG Member [ 01/09/2010, 20:01:01 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved