[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ตัวแทนนักกีฬาหมากฮอส ระดับภาคเหนือ ของสพฐ

รายละเอียดการแข่งขันกีฬาหมากฮอส ระดับภาคเหนือ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี 2555
ได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ส่วน 2
จ.แพร่เป็นเจ้าภาพ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักพื้นที่เขตการศึกษาเขต 1 จ.แพร่ ฝ่ายจัดการศึกษา
สถานศึกษาเอกชน เป็น ประธานพิธีเปิด ประธานพิธีปิด และ มอบรางวัล

ตัวแทนนักกีฬาหมากฮอสทั้ง ๖ รุ่น

ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี ด.ช.นัฐพล ทัศเกิด จ.นครสวรรค์

หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี ด.ญ.สุวัจนี แป้นเงิน จ.นครสวรรค์

ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี นายสมศักดิ์ แซ่หลี่ จ.เชียงใหม่

หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี ด.ญ.จุฬามณี พฤกษาสรรค์ จ.แม่ฮ่องสอน

ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี นายกฤตทัย แสนเรือน จ.ลำพูน

หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี น.ส.ไทสิริ วงศ์ใหญ่ จ.พะเยา

โดย : ประกายดาว Member [ 26/08/2010, 18:01:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 1ประธานพิธีเปิด ... นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักพื้นที่เขตการศึกษาเขต 1 จ.แพร่ ฝ่ายจัดการศึกษา สถานศึกษาเอกชน

โดย : ประกายดาว Member - เบอร์ติดต่อ : 081-5680206  [ 26/08/2010, 18:05:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 2ชนะเลิศ ... รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
ด.ญ.สุวัจนี แป้นเงิน จ.นครสวรรค์

โดย : ประกายดาว Member   [ 26/08/2010, 18:16:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 3ชนะเลิศ ... รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
ด.ญ.จุฬามณี พฤกษาสรรค์ จ.แม่ฮ่องสอน ( เล็ก แต่ แจ๋ว จริงๆ )

โดย : ประกายดาว Member   [ 26/08/2010, 18:35:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 4ชนะเลิศ ... รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
น.ส.ไทสิริ วงศ์ใหญ่ จ.พะเยา

โดย : ประกายดาว Member   [ 26/08/2010, 18:39:11 ]

ความคิดเห็นที่ : 5ภาพบรรยากาศทั่วไป ... ลงทะเบียน มากันครบทุกจังหวัด

โดย : ประกายดาว Member   [ 26/08/2010, 18:46:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 6โดย : ประกายดาว Member   [ 26/08/2010, 18:57:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 7เจ้าหน้าที่สาวสวย จาก จ. แพร่ มาช่วยดูความเรีบยร้อย

โดย : ประกายดาว Member   [ 26/08/2010, 19:10:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 8ขาดไม่ได้ ... กองเชียร์ และ ผู้ส่งเสบียง

โดย : ประกายดาว Member   [ 26/08/2010, 19:16:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 9ประธานพิธีกล่าวปิดการแข่งขัน
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักพื้นที่เขตการศึกษาเขต 1 จ.แพร่ ฝ่ายจัดการศึกษา สถานศึกษาเอกชน

โดย : ประกายดาว Member   [ 26/08/2010, 19:22:23 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved