[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ตัวแทนหมากรุกไทย ระดับภาคเหนือ ของ สพฐ

รายละเอียดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ระดับภาคเหนือ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี 2555 ได้แล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 สถานที่แข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ส่วน 2
จ.แพร่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทุกชนิดกีฬา

ประธานพิธีเปิด นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1จ.แพร่
ฝ่ายจัดการศึกษา สถานศึกษาเอกชน

ผู้กล่าวรายงาน ประธานพิธีปิด และ มอบรางวัล
นายประสิทธิ์ อินวรรณา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1จ.แพร่
ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตัวแทนนักกีฬาหมากรุกไทย

ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี ด.ช.ทัพฟ้า คำหน่อแก้ว

จ.เชียงใหม่

หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี ด.ญ.ชนัญชิดา วงศ์วัฒนา

จ.เชียงใหม่

ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี ด.ช.ทัตพล กาวิล

จ.เชียงใหม่

หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี ด.ญ.จันทร์เพ็ญ แช่มทรัพย์

จ.เชียงใหม่

ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี นายธนดล กุลพฤทธานนท์

จ.เชียงใหม่

หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี น.ส.วันดี สุธรรมมา

จ.นครสวรรค์

โดย : ประกายดาว Member - เบอร์ติดต่อ : 081-5680206 [ 26/08/2010, 15:23:21 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved