[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การแข่งขันงาน TU BOARD GAMES 2010

รายละเอียด

การแข่งขันงาน TU BOARD GAMES 2010

ด้วยชมรมครอสเวิร์ด และชมรมหมากกระดาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะจัดการแข่งขันงาน TU BOARD GAMES 2010 ชิงโล่รางวัล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์อีกทั้งเพื่อแสดงถึงพัฒนาการของนักเรียนจากการดำเนินกิจกรรมชมรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจะมีการแข่งขันทั้งหมด 2 ประเภทในระดับมัธยมศึกษา ได้แก่
1.ครอสเวิร์ดเกม เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
2.หมากล้อม


ประเภทครอสเวิร์ดเกม
สถานที่แข่งขัน
ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 ตึก 60ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

1.แข่งในระบบทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่น 3 คน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ 4ทีม
2.ผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องกำหนดมือวาง ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนมือวางระหว่างการแข่งขัน โดยในแต่ละเกมนั้น มือ1
พบมือ 1 มือ 2 พบมือ 2 มือ 3 พบมือ 3 และไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมทีมปรึกษากันระหว่างการแข่งขัน
3.การเรียงลำดับจะเรียงตามคะแนนที่ได้ Hand Point และผลต่างสะสมตามลำดับ
4.ตัดสินผลแพ้ชนะในแต่ละเกมโดย

· ทีมที่ชนะ 3 มือวางได้รับคะแนน Team Point 2 คะแนน และ Hand Point 3 คะแนน
· ทีมที่ชนะ 2 มือวางได้รับคะแนน Team Point 2 คะแนน และ Hand Point 1 คะแนน
· ทีมที่แพ้ 2 มือวาง ได้รับคะแนน Team Point 0 คะแนน และ Hand Point -1 คะแนน
· ทีมที่แพ้ 3 มือวาง ได้รับคะแนน Team Point 0 คะแนน และ Hand Point -3 คะแนน
· หากมีการเสมอ ให้นับผลเฉพาะคู่ที่แพ้-ชนะ (หากแพ้-ชนะเท่ากันได้รับคะแนน Team Point 1
คะแนนและ Hand Point 0 คะแนน)

5. ในกรณีที่มีมือวางเสมอกันให้ดูผลคะแนน และHand Point เฉพาะคู่ที่มีผลแพ้ชนะ
6. ในแต่ละโต๊ะ ทีมที่ได้ตัวอักษร A พบ ทีมที่ได้ตัวอักษร B และทีมที่ได้ตัวอักษร C พบ
ทีมที่ได้ตัวอักษร D
7. เกมที่ 1 จับคู่แข่งขันโดยการสุ่มเลือก
8. เกมที่ 2, 4, 6 และ 8 สลับคู่แข่งขันภายในโต๊ะ โดยทีมที่ชนะเกมแรกพบกัน และทีมที่แพ้ในเกมแรกพบกัน
9. เกมที่ 3, 5 และ 7 จับคู่แข่งขันใหม่ โดยจะใช้ระบบ Swiss Pairing
10. เกมที่ 9 และ 10 จับคู่แข่งขันตามอันดับ
11. จบเกมที่ 9 ทีมที่มีผลการแข่งขันดีที่สุด 2 อันดับแรก เข้าชิงชนะเลิศ โดยไม่ต้องแข่งเกมที่ 10
12. การชิงชนะเลิศ แบ่งเป็น 2 เกม นำผลแต่ละเกมมารวมกัน
13. รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ – โล่รางวัล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – โล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – โล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
หมายเหตุ
- กฎกติกาอื่นๆ ให้ยึดตามกฎของสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท และคำคมแห่งประเทศไทยเป็นหลัก
- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสามารถรอรับได้ในวันอังคารที่ 24
สิงหาคม 2553

ประเภทหมากล้อม
สถานที่แข่งขัน
ห้องสโมสรอาจารย์ ชั้น 2 หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
1.แข่งกระดาน 19*19
2. แข่งในระบบทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่น 3 คน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ 4 ทีม
3.จับทีมคู่เล่นโดยใช้ระบบ Swiss System
4. การตัดสินผลแพ้ชนะในแต่ละเกมทีมที่ชนะมากกว่าหรือเท่ากับ 2 กระดาน เป็นทีมที่ชนะ และจะได้แต้มสะสม 1
แต้ม
5. การจัดอันดับจะพิจารณาตามคะแนนสะสมของผู้แข่งขัน คะแนนสะสมของคู่แข่ง
และคะแนนสะสมของคู่แข่งของคู่แข่ง ตามลำดับ
6. รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – โล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – โล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
หมายเหตุ
- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสามารถรอรับได้ในวันอังคารที่ 24
สิงหาคม 2553

การเข้าร่วมการแข่งขัน
· เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยม
· แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละประเภท ได้ประเภทละ 4 ทีม
(กรณีที่ไม่ใช่ทีมของโรงเรียน ในทีมสามารถมีสมาชิกอยู่ต่างโรงเรียนกันได้ โดยไม่จำกัดจำนวนทีม)
· รับสมัครจนถึงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553
· ใบสมัครและรายละเอียดการแข่งขันได้แนบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้
· รับสมัครผ่านอีเมล์ tubg2010@hotmail.com
หรือส่งใบสมัครมาทางโทรสารได้ที่หมายเลข 02-252-7002 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

· นายกอบชัย นิธังกร ประธานชมรมครอสเวิร์ด
หมายเลขโทรศัพท์ 08-33067567
· น.ส.ณัฐณิชา ไพศาล ประธานชมรมหมากกระดาน หมายเลขโทรศัพท์
08-60345304

โดย : ChAmPiOn Member [ 20/08/2010, 08:48:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

อยากให้มีเอแม็ทจัง ^_^

โดย : KridAC127 Member   [ 23/08/2010, 18:11:05 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved