[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


หมากรุกไทย + หมากฮอส ไทยเข้มแข็ง

รายละเอียด

จ.เชียงใหม่ ได้ตัวแทนนักกีฬาหมากรุกไทย + หมากฮอส เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ที่สถาบันพลศึกาเชียงใหม่
ผลการแข่งขัน

ตัวแทนนักกีฬาหมากรุกไทย จังหวัดเชียงใหม่

ชาย ๑๒ ปี ด.ช.ทัพฟ้า คำหน่อแก้ว เขต ๑ ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย
ชาย ๑๕ ปี ด.ช.ทัตพล กาวิล เขต ๑ ร.ร.สาธิตมช.
ชาย ๑๘ ปี ด.ช.ธนดล กุลพฤทธานนท์ เขต ๑
ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์ฯ

หญิง ๑๒ ปี ด.ญ.ชนัญชิดา วงศ์วัฒนา เขต ๑ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่
หญิง ๑๕ ปี ด.ญ.จันทร์เพ็ญ แช่มทรัพย์ เขต ๑ ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ
หญิง ๑๘ ปี น.ส.อรชร ตุ่มจันทร์ เขต ๓
ร.ร.บ้านม่อนปิ่น
ตัวแทนนักกีฬาหมากฮอส จังหวัดเชียงใหม่
ชาย ๑๒ ปี ด.ช.วัชรพงษ์ มณีทอง เขต ๓
ร.ร.บ้านห้วยล้อม
ชาย ๑๕ ปี ด.ช.สมศักดิ์ แซ่หลี่ เขต ๓
ร.ร.สันติวนา
ชาย ๑๘ ปี นายพงศ์พิเชษฐ์ วงค์สุข เขต ๒ ร.ร.พร้าววิทยาคม

หญิง ๑๒ ปี ด.ญ.พรวิมล นามลือ เขต ๓ ร.ร.บ้านหล่ายฝาง
หญิง ๑๕ ปี ด.ญ.กัลยา จันนา เขต ๕ ร.ร.บ้านแควมะกอก
หญิง ๑๘ ปี น.ส.อาตรี ยีปิว เขต ๓
ร.ร.บ้านป่าแดง

โดย : ประกายดาว Member [ 24/07/2010, 17:00:50 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved