[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ผลการแข่งขันกีฬาหมากรุก+หมากฮอส จ.ลำพูน

รายละเอียด

หมากรุกไทย + หมากฮอส ตามโครงการไทยเข้มแข็ง
จ.ลำพูน แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 22 กรกฏาคม 2553
ผลการแข่งขันดังนี้
ชาย ๑๒ ปี ด.ช.กิตติภพ สลุงสุข ร.ร.บ้านทาป่าสัก เขต ๑
ชาย ๑๕ ปี นายฉัตรชัย ใจสมุทร ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา เขต ๒
ชาย ๑๘ ปี นายพรหมอารักษ์ บุญโยทก ร.ร.อุโมงค์ฯ เขต ๑

หญิง ๑๒ ปี ด.ญ.ณัฐริกา แสนอุ่น ร.ร.บ้านปาง เขต ๒
หญิง ๑๕ ปี น.ส.โยธกา จันทวัน ร.ร.บ้านปาง เขต ๒
หญิง ๑๘ ปี น.ส.แสงเดือน อินต๊ะซาว ร.ร.ทาขุมเงินฯ เขต ๑


ตัวแทนนักกีฬาหมากฮอส จังหวัดลำพูน

ชาย ๑๒ ปี ด.ช.สุทธิกานต์ บริสุทธิปรีชา ร.ร.บ้านนาเลี่ยง เขต ๒
ชาย ๑๕ ปี ด.ช.พันธมิตร ศรีเรือน ร.ร.น้ำดิบ เขต ๑
ชาย ๑๘ ปี นายกฤตทัย แสนเลื่อน ร.ร.แม่ตืนวิทยา เขต ๒

หญิง ๑๒ ปี ด.ญ.ดาวเงิน ทองคำ ร.ร.บ้านป่าซาง เขต ๑
หญิง ๑๕ ปี ด.ญ.ภาณุมาศ สมจันทร์ ร.ร.วชิรป่าซาง เขต ๑
หญิง ๑๘ ปี น.ส.จันทนี แก้วเล็ก ร.ร.แม่ตืนวิทยา เขต ๒

โดย : ประกายดาว Member [ 24/07/2010, 16:31:13 ]

  สล็อตพีจีเว็บตรง
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved