[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


Sosuco Thailand Othello Open 2010


รายละเอียด

Sosuco Thailand Othello Open 2010
วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553
เวลา 10.00 – 21.00 น. (ขึ้นอยู่กับการแข่งขัน)
สถานที่ Central สาขาแจ้งวัฒนะ

กติกาการแข่งขัน
วันที่ 1 ของการแข่งขัน
แข่งขันเพื่อทำการแบ่ง Division โดยใช้ระบบ swiss pair 7 รอบ
โดยผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 16 อันดับจะได้เข้าสู่ Division 1
และผู้เล่นที่มีอันดับ 17 เป็นต้นไป จะได้เข้าสู่ Division2

Division 1 แข่งโดยระบบ swiss pair 7 รอบ โดยแบ่งมาทำการแข่งขันในวันแรก 2 รอบ
และวันที่ 2 จำนวน 5 รอบ เพื่อคัดผู้เล่นที่อันดับดีที่สุด 4 อันดับ เข้าสู่รอบ semifinal

Division 2 แข่งโดยระบบ swiss pair 9 รอบโดยจะไม่มีการแข่งขันในรอบ semifinal
และ final ซึ่งจะคัดเลือกผู้ชนะจากผู้เล่นที่มีอันดับดีที่สุดเป็นผู้ชนะเลิศ

หมายเหตุ
ถ้าอันดับที่ได้รับรางวัลมีคะแนนเท่ากัน จะตัดสินจาก MBQ เป็นหลัก
และถ้ายังเท่ากันก็จะดูที่ผล Head to Head เท่านั้น ไม่มีการแข่ง play off

วันที่ 2 ของการแข่งขัน
Division 1 แข่งในระบบ swiss pair ต่ออีก 5 รอบ เพื่อคัดเลือกผู้เล่นอันดับ 1-4
เข้าสู่รอบรองชนะเลิศรอบรอง ใช้วิธีการแข่งแบบ 2 ใน 3 เกม
(โดยผู้ที่เข้ามาเป็นอันดับ 1 จะพบกับผู้ที่เข้ามาเป็นอันดับ 4 และผู้ที่เข้ามาอันดับ 2 กับ 3 จะพบกัน)

ผู้ที่ชนะของทั้ง 2 คู่ จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงที่ 3 แข่งแบบ 1 เกม
รอบชิงชนะเลิศ แข่งแบบ 2 ใน 3
รอบชิงชนะเลิศ(หญิง) แข่งแบบ 2 ใน 3 (ผู้ที่มีคะแนนดีสุด 2 อันดับแรกจากการแข่งขันเข้ามาชิง)

Division 2 แข่งในระบบ swiss pair ทั้งหมด 9 รอบโดยจะไม่มีการแข่งขันในรอบ semifinal และ final
ซึ่งจะคัดเลือกผู้ชนะจากผู้เล่นที่มีอันดับดีที่สุดเป็นผู้ชนะเลิศ

*หมายเหตุ*
1. ในกรณีที่มีผู้หญิงเข้ารอบรองชนะเลิศ ใน Division 1 ให้ถือว่า เป็น
แชมป์ประเภทหญิงในการแข่งขันนั้นทันที โดยไม่ต้องแข่งขันเพื่อชิงแชมป์ประเภทหญิงอีกครั้งหนึ่ง
3.ผู้ที่สนใจมาแข่งเฉพาะวันที่ 1 สิงหาคม 2553 สามารถมาร่วมทำการแข่งขันใน Division 2 ได้
4. การแข่งขันในรอบคัดเลือกและรอบแบ่ง Division จะใช้เวลาในการแข่งขัน คนละ 20 นาทีต่อเกม
ส่วนในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศจะใช้เวลาคนละ 30 นาทีต่อเกมโดย
5.ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านรักษาเวลาในการแข่งขันให้เป็นไปตามกำหนดการด้วย
ถ้าหากท่านไม่สามารถมาตรงเวลาได้ ทางกรรมการจะให้คู่แข่งขันของท่านกดเวลารอ โดยไม่มีการอุธรณ์ใดๆ
ทั้งสิ้น
6. หากมีผู้แข่งขันท่านใดที่ละทิ้งเกมในการแข่งขันหลัก จะถูกแบนจากการแข่งขันหลักถัดไป 1 รายการ
7. หากมีการใช้โปรแกรมในการแข่งขัน จะถูกแบนจากการแข่งขันหลัก 2 ปี และลด rating
(เฉพาะการแข่งขันที่ใช้โปรแกรม)

โดย : Duangkamol Member [ 30/06/2010, 23:42:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

กำหนดการแข่งขัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2553
10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขัน
10.30 – 11.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันและอธิบายกติกามารยาทในการแข่งขัน
11.00 – 11.45 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่1
11.45 – 12.30 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่2
12.30 – 13.15 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่3
13.15 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.15 – 15.00 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่4
15.00 – 15.45 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่5
15.45 – 16.30 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่6
16.30 – 17.15 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่7
17.15 – 17.30 น. ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้าไปเล่นในดิวิชั่น 1 และ 2 ตามลำดับ
17.30 – 18.15 น. ทำการแข่งขันในระบบดิวิชั่น 1 รอบที่ 1
18.15 – 19.00 น. ทำการแข่งขันในระบบดิวิชั่น 1 รอบที่ 2
19.00 น. สรุปผลการแข่งขันในวันแรก

วันที่ 1 สิงหาคม 2553
Division 1
10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน
10.30 – 11.15 น. ทำการแข่งขันในระบบดิวิชั่น1 รอบที่ 3
11.15 – 12.00 น. ทำการแข่งขันในระบบดิวิชั่น1 รอบที่ 4
12.00 – 12.45 น. ทำการแข่งขันในระบบดิวิชั่น1 รอบที่ 5
12.45 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.15 น. ทำการแข่งขันในระบบดิวิชั่น1 รอบที่ 6
14.15 – 15.00 น. ทำการแข่งขันในระบบดิวิชั่น1 รอบที่ 7
15.00 – 15.30 น. ประกาศผลผู้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
15.30 -- 18.00 น. รอบรองชนะเลิศ
18.00 – 20.30 น. รอบชิงชนะเลิศ
20.30 – 21.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัล

Division 2
10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน
10.30 – 11.15 น. ทำการแข่งขันดิวิชั่น2 รอบที่ 1
11.15 -- 12.00 น. ทำการแข่งขันดิวิชั่น2 รอบที่ 2
12.00 – 12.45 น. ทำการแข่งขันดิวิชั่น2 รอบที่ 3
12.45 – 13.30 น. พักรับประทานอาหาร
13.30 – 14.15 น. ทำการแข่งขันดิวิชั่น2 รอบที่ 4
14.15 – 15.00 น. ทำการแข่งขันดิวิชั่น2 รอบที่ 5
15.00 – 15.45 น. ทำการแข่งขันดิวิชั่น2 รอบที่ 6
15.45 – 16.00 น. พัก 15 นาที
16.00 – 16.45 น. ทำการแข่งขันดิวิชั่น2 รอบที่ 7
16.45 – 17.30 น. ทำการแข่งขันดิวิชั่น2 รอบที่ 8
17.30 – 18.15 น. ทำการแข่งขันดิวิชั่น2 รอบที่ 9
18.15 -- 18.45 น. ประกาศผลการแข่งขันดิวิชั่น2

ประเภทหญิง
15.30 – 17.30 น. การแข่งขันชิงแชมป์ประเภทหญิง

ตัวแทน WOC2010 ประเภททีมหญิง
18.30 – 20.30 น. การแข่งขันชิงแชมป์ตัวแทน WOC ประเภททีมหญิง

โดย : Duangkamol Member   [ 30/06/2010, 23:45:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 2วิธีการสมัครแข่งขัน

1. เข้าไปที่ www.thaiothello.com
2. เลือก กระดานสนทนา
3. เข้าไปที่หัวข้อ Sosuco Thailand Othello Open 2010
4. กรอกรายละเอียด และข้อมูลการสมัครโดย : Duangkamol Member   [ 30/06/2010, 23:50:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

มาสมัครกันเยอะเลยนะคะ สู้ๆ จ้า

โดย : Duangkamol Member   [ 30/06/2010, 23:52:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

ภาพที่ 3 มือใครหวา ดูจากนาฬิกา กับมุมที่ถ่ายภาพน่าจะมาจากโต๊ะ 1 แถมมือเนียน ๆ
แบบนี้เดาว่ามือนนท์
อิอิ หรือใครอยากรู้ก็มาตามหาเจ้าของมือในงานแล้วกัน

โดย : กัสจัง Member   [ 01/07/2010, 10:05:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 5นี่อ่ะ มือพี่นนท์นี่ ฮ่าๆ

โดย : Duangkamol Member   [ 01/07/2010, 10:42:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

ฮั่นแน่เข้าเนตมาทำอารายวิค อิอิ

โดย : นนท์012 Member   [ 02/07/2010, 05:53:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

ครั้งที่แล้วไม่ได้เผลอแข่งไป 3 เกมส์คับ กติกามันเป็นแบบนั้นจริง ๆ

นัทรู้สึกกติกามันเปลี่ยน ชิงที่ 3 แข่ง 3 เกมส์ตั้งแต่ปี 2008 อ่ะคับ พี่วิค

เพราะ มี.ค. 2008 นัทชิงกับพี่นพ 3 เกมส์
ก.ค. 2008 พี่เก่ง ชิงกับ เจ๊ต้อง 3 เกมส์
มี.ค. 2009 พี่นุ ชิงกับ พี่เซน 3 เกมส์
และ ก.ค. 2009 นัท ชิง กับพี่ปุ้ย 3 เกมส์เช่นกัน

ตามนี้นะครับ

โดย : EyeOnMe Member   [ 03/07/2010, 04:39:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

อืม ใช่ แปลว่าเราเปลี่ยนกติกาตั้งแต่ตอนนั้นสินะ

อันนี้พี่ปุ้ยเค้าก็ก็อปมาจากกติกาเก่าน่ะ

แบบนี้ต้องแก้ใหม่ๆ

โดย : JJDark Member   [ 03/07/2010, 14:10:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

พี่ชายสารภาพรักใครครับ 55

โดย : JJDark Member   [ 04/07/2010, 18:20:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

Update รายชื่อผู้เข้าร่วมกรแข่งขัน

1. ธีระ เกรียงสง (madeinthai)
2. ภัทรวดี ทับทิม (ร้ายเดียงสา)
3. สาํิธิต โชติกุลพิศาล (Bookynight)
4. ปทุมวดี พรอิสสระเสรี (rooney)
5. อนุวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์ (rindogo)

ปล. ใครยังไม่สมัครรีบ ๆ เข้านะค๊าบบบ

โดย : EyeOnMe Member   [ 12/07/2010, 10:40:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 112

โดย : shyyy Member   [ 14/07/2010, 22:47:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 12ภาพที่ลงไปเป็นบริเวณที่จะใช้แข่งขันนะครับ
ส่วนร้าน-ที่นั่งในภาพเป็นพื้นที่ตามปกติของทางห้างที่ยังไม่ได้จัดกิจกรรมอะไรนะครับ

โดย : shyyy Member   [ 14/07/2010, 22:51:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 13

ช่วยแก้ตรง
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Sosuco Thailand Othello Championship 2010
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท และสิทธิในการเข้าร่วมแข่งขันใน WOC 2010
ด้วยนะ อันดับสองน่าจะไม่ได้สิทธนะถ้าที่หนึ่งไม่สละสิทธิ

โดย : นนท์012 Member   [ 16/07/2010, 23:03:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 14

Update รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

1. ธีระ เกรียงสง (madeinthai)
2. ภัทรวดี ทับทิม (ร้ายเดียงสา)
3. สาํิธิต โชติกุลพิศาล (Bookynight)
4. ปทุมวดี พรอิสสระเสรี (rooney)
5. อนุวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์ (rindogo)
6. อานนท์ หงษ์ทอง (non012)
7. ปิยะณัฐ อัญชุลี (3ikini)
8. พิทยา บุญหล่อ (Pong)
9. ธนภัทร จิตวรวิสุทธิ์ (Top)
10. เกศินี ปัญญาวิวานนท์ (NOOK)
11. ศิวสันต์ หนูประเสริฐ (Nu)

โดย : EyeOnMe Member   [ 23/07/2010, 01:26:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 15

Update รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

1. ธีระ เกรียงสง (madeinthai)
2. ภัทรวดี ทับทิม (ร้ายเดียงสา)
3. สาํิธิต โชติกุลพิศาล (Bookynight)
4. ปทุมวดี พรอิสสระเสรี (rooney)
5. อนุวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์ (rindogo)
6. อานนท์ หงษ์ทอง (non012)
7. ปิยะณัฐ อัญชุลี (3ikini)
8. พิทยา บุญหล่อ (Pong)
9. ธนภัทร จิตวรวิสุทธิ์ (Top)
10. เกศินี ปัญญาวิวานนท์ (NOOK)
11. ศิวสันต์ หนูประเสริฐ (Nu)
12. ดำรงชัย ศิริรักษ์ (Magnet)
13. สมพร อินธิกาย (SAMAA)
14. มนัญญา พุทธสมบัติ (hatshepsut)
15. ธีรพล ศิลาวรรณ์ (Decromanza)
16. ดุสิต ชินวัฒนา (เบียร์)
17. กิตติพงษ์ รักประกอบกิจ (นุ)
18. ชลดา พลเยี่ยม (นุ่น)
19. จิราภรณ์ สว่างภพ (จ๊ะจ๋า)
20. กิติคุณ สถิรวงศ์วรรณ (Crunchy_snack)

โดย : EyeOnMe Member   [ 28/07/2010, 22:59:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 16

สมัครเลยยยยย ให้มิ้นสมัครเลยยย

โดย : hatshepsut Member   [ 29/07/2010, 10:57:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 17

Update รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

1. ธีระ เกลี้ยงสง (madeinth)
2. ภัทรวดี ทับทิม (ร้ายเดียงสา)
3. สาํิธิต โชติกุลพิศาล (Bookynight)
4. ปทุมวดี พรอิสสระเสรี (rooney)
5. อนุวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์ (rindogo)
6. อานนท์ หงษ์ทอง (non012)
7. ปิยะณัฐ อัญชุลี (3ikini)
8. พิทยา บุญหล่อ (Pong)
9. ธนภัทร จิตวรวิสุทธิ์ (Top)
10. เกศินี ปัญญาวิวานนท์ (NOOK)
11. ศิวสันต์ หนูประเสริฐ (Nu)
12. ดำรงชัย ศิริรักษ์ (Magnet)
13. สมพร อินธิกาย (SAMAA)
14. มนัญญา พุทธสมบัติ (hatshepsut)
15. ธีรพล ศิลาวรรณ์ (Decromanza)
16. ดุสิต ชินวัฒนา (เบียร์)
17. กิตติพงษ์ รักประกอบกิจ (นุ)
18. ชลดา พลเยี่ยม (นุ่น)
19. จิราภรณ์ สว่างภพ (จ๊ะจ๋า)
20. กิติคุณ สถิรวงศ์วรรณ (Crunchy_snack)
21. วรรณศร แสงสง่า (LostboyZ)
22. อัคร เพชรมณี (Mlap)
23. อมรรัตน์ พรมมาศ (Hardcore Fish)
24. สิทธิชัย เอี่ยมชีรางกูร (บอย)
25. ชัชณัฐฏ์ ปภาวีวัฒนานนท์ (ไบร์ท)
26. บรรณวิทย์ ปภาวีวัฒนานนท์ (เปค)
27. ศักดา ฟักแฟง (ปามเกเร)

ปล. คนเยอะตื่นเต้นนนน
ปล. ขอบคุณพี่ชายที่อัพเดทรายชื่อแทนด้วยคับ

โดย : EyeOnMe Member   [ 29/07/2010, 13:51:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 18

เสียดายจัง ไม่ได้ไปสองครั้งแล้ว ตรงกับงานสำคัญพอดีเลย คิดถึงเพื่อนๆ นะ
ผลการแข่งเป็นไงบ้างอะคะอยากรู้ผลจัง

โดย : WatJai Member   [ 01/08/2010, 22:56:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 19

ผลการแข่งสามารถดูได้ที่เว็บ ThaiOthello ได้เลยครับ

โดย : EyeOnMe Member   [ 03/08/2010, 04:56:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 20

นัทต๋าสุดยอดๆๆๆๆๆๆๆ เป็นปลื้มมมมม

โดย : WatJai Member   [ 05/08/2010, 11:08:23 ]

  ลังพลาสติกซ้อนได้แบบทึบ
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved