[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เกมของคนไทยถูกเลือกให้เป็นgame of the day

รายละเอียด

http://www.chess.com/games/view.html?id=1352377#

โดย : Teamwork Member [ 08/06/2010, 02:52:52 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved