[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ภาพการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย หมากรุกไทยเยาวชน 53

รายละเอียดการแข่งขันหมากรุกไทย รุ่นเยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2553 ได้เริ่มการแข่งขัน ตั้งแต่
วันที 8-9 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารศศฐปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย : *TBG Member [ 09/05/2010, 03:53:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 1ประธานจัดการแข่งขันคุณภานุพันธ์ วิชชุประภา กล่าวเปิดงานการแข่งขันหมากรุกไทย เยาวชน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2553

โดย : *TBG Member   [ 09/05/2010, 03:55:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 2น้องเยาวชน เดินทางมาจากที่ต่างๆได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

โดย : *TBG Member   [ 09/05/2010, 03:57:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 3เภสัชกรโอภาส เรืองวรรักษ์ิศิริ ได้กล่าวเรียนเชิญ ท่านนาวาอากาศตรี บุญแสง มาลามาศ
ประธานกรรมการจัดการแข่งขันและ ประธานกรรมการกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัม

โดย : *TBG Member   [ 09/05/2010, 04:05:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

โดย : *TBG Member   [ 09/05/2010, 04:11:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 5การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

คุณกนกพันธุ์ จุลเกษม
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง
รองผู้อำนวยการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันโดย : SAmut95 Member   [ 11/05/2010, 17:08:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 6-

โดย : SAmut95 Member   [ 11/05/2010, 17:11:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 7เพิ่มเติม รูปภาพ ที่มีผู้ใหญ่ วงการกีฬา
มาเยี่ยมชม ที่สนามแข่งขัน

ตามภาพ ท่านนาวาเอกพิเศษ บุญแสง มาลามาศ ได้แนะนำนักกีฬา ที่กำลังเล่นอยู่ให้กับ ท่านกนกพันธุ์ จุลเกษม
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ ท่านดร.สงขลา วิชัยขัทคะ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดย : *TBG Member   [ 11/05/2010, 18:09:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 8คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แนะนำ ว่า หมากรุกไทย กับ หมากรุกสากล
มีความเหมือน และ แตกต่าง กัน อย่างไร ให้กับ ท่านกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ
ท่านดร.สงขลา วิชัยขัทคะ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีทีมงานผู้จัดการแข่งขัน
นำกระดานและ ตัวหมาก ทั้งหมากรุกไทย และ สากล
มาให้ท่านได้ เห็น ว่า การเดิน และ เล่น มีลักษณะ อย่างไร

โดย : *TBG Member   [ 11/05/2010, 18:14:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 9ท่านนาวาเอกพิเศษบุญแสง มาลามาศ ท่านได้เรียนเชิญท่านท่านกนกพันธุ์ จุลเกษม
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย มาชม นิทรรศการ เกี่ยวกับ ตำราหมากรุกไทย ตั้งแต่อดีต จนถึง ปัจจุบัน
ซึ่งบางเล่ม มีอายุมาก และ หายากมาก ซึ่งท่านให้ความสนใจในกิจกรรม ที่คณะผู้จัด ได้จัดขึ้นมา

โดย : *TBG Member   [ 11/05/2010, 18:23:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 10เภสัชกรโอภาส เรืองวรรักษ์ศิริ ได้กล่าวถึง วิวัฒนาการทำตำราหมากรุกไทย ในอดีต
ต้องใช้เวลาในการพิมพ์นาน หลายปี จนทำให้ กว่า จะออกตำราหมากรุกไทย มาได้ต้องใช้เวลา ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
ทำให้ตำราขาดหายไปกับ ท้องตลาด

แต่ปัจจุบัน ทีมงานไทยบีจี ได้คิดค้นนวตกรรม ใหม่ ในการทำตำราหมากรุกไทย ให้ ในปี หนึ่งออกได้หลายเล่ม
โดยใช้เวลา แต่ละเล่มไม่นานมาก
ซึ่งตัวอย่างหนังสือ นวัตกรรมใหม่ หนังสือกว่าจะมาเป็นสุดยอดเซียน ของ เซียนแหว่ง ที่มีโอกาส ได้มอบให้
กับท่านกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ไว้เป็นเกียรติ
ที่ท่านได้มาเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย เยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ในครั้งนี้

โดย : *TBG Member   [ 11/05/2010, 18:36:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 11โดย : *TBG Member   [ 13/05/2010, 07:54:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 12ใครเจอ ใคร ดูกันดีๆ แล้ว จะหนาว

โดย : *TBG Member   [ 13/05/2010, 07:59:40 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved