[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ผลการแข่งขันหมากฮอส เยาวชน รายการเทศกาลกีฬาไทย(หมากฮอส สนามหลวง) ประจำปี ๒๕๕๓ ณ สวนรถไฟ


รายละเอียดการแข่งขันหมากฮอสเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี มีนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันจำนวน 8
คนผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
1 ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.สิทธิพร หวังคุ้มกลาง
2 รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ ด.ช.ปรัชญา โนนน้อย
3 รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ด.ช.พิเชษฐ์ เหมือนสันเที๊ยะ
4 รองชนะเลิศอันดับสาม ได้แก่ ด.ญ.เบญญา นามบุดดี

โดย : *TBG Member [ 01/04/2010, 18:59:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 1การแข่งขันหมากฮอสเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี มีนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขัน จำนวน 4 คน
ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
1 ชนะเลิศได้แก่ ด.ช.ปณิธิ เกิดสวรรค์วิริยะ
2 รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ ด.ช.ธาวิน บุญชารี
3 รองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ ด.ช.นที ชินรัตน์
4 รองชนะเลิศอันดับสามได้แก่ ด.ช.อภิสิทธิ์ วรรธนะวุฒิ

โดย : *TBG Member   [ 01/04/2010, 19:02:30 ]

  ลังพลาสติกใช้เป็นชุด
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved