[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เรียนรู้หมากรุกไทย

รายละเอียด

สวัสดีปีให้ทุกๆท่าน
ท่าที่สนใจต้องการเรียนหมากรุกไทยทางออกไล สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ คิดค่าสอน เดือนละ 2,000.บาท
โดยสอนสับดาห็ละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง
ติดต่อ สอบถาม และสมัครกับ คุณวัชระ
ผู้สมัคร ต้องขำระเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุลจริง และชื่อที่จะเข้าเรียน
ร้อมชื่อที่ใข้เล่นที่ดีที่สุด 1 ชื่อ
การสอน จะสอนในห้อง teching03 และเสียงใช้ระบบ สไก้ โดยจัดกลุ่มหรืออาจแยกเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม

หลักการสอน
การเรียนรู้พื้นฐานหมากรุก
หลัการคิด ฝึกฝนการคิด หลักเกณฑ์ รูปแบบ
รูปแบบการเล่น ในแบบต่างๆ
แนะแนวทางการเล่น ปรับปรุงการเล่น และแก้ไขข้อบกพร่องในการเดินของท่าน
การเรียน มีเอกสารประกอบการสอน และงึกฝน
ท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดที่ผม หรือคุณวัชระ เมื่อสมัครเรียบร้อยจะกำหนดวันสอนกับท่านต่อไป

โดย : *นคร Member - เบอร์ติดต่อ : 0819369002 - [ 07/01/2010, 09:14:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

สวัสดี นักหมากรุกไทย ทั้งหลาย ผมได้พบกับปัญหา เรื่องการเรียนหมากรุก แล้ว มีเสียงบ่นว่า
ไม่รู้เรื่อง และเรียนแล้วฝีมือไม่พัฒนาขึ้น ยังคงเหมือนเดิม
ปัญหานี้ เกิดจากหลายสาเหตุ
1. ท่านยังไม่มีพื้นฐาน เกี่ยวกับหมากรุกพอ พื้นฐานคือการเรียนรู้หลักการรูปแบบทั่งๆไปที่ควรรู้
โดยเฉพาะหมากปลายกระดาน โดยเฉพาะการไล่ - หนี
2. ด้านความคิดเห็น ความคิดเห็นนี้ เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝน
ซึ่งจะเป็นพลังที่จะช่วยส่งเสริมการเล่น
3. การเรียนรู้การเดินในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนรู้แล้ว นำไปใช้ได้บ้าง
ไม่ได้บ้างเพราะการเล่นอาจไม่ตรงกับที่เรียนมาเป๊ะ เมื่อผิดเพี้ยนไปบ้างแล้วแก้ไขไม่ถูก
ปัญหาเหล่านี้ จะอยู่ในแนวทางการสอนที่ผมได้แสดงไว้ข้างต้น คือ
การเรียนรู้พื้นฐานหมากรุก
หลัการคิด ฝึกฝนการคิด หลักเกณฑ์ รูปแบบ
ซึ่งการฝีก ดังกล่าว จำเป็นต้องฝึกฝน ซึ่งต้องใช้เวลานาน แต่จะทำให้เข้าใจการเดินหมากรุก
และเป็นการยากเพราะจะต้องอดทนฝึกใน 1 เดือนแรก และฝึกต่อไปก็จะรู้สึกง่ายขึ้น เชื่อว่าเมื่อผ่านไป 1 - 3
เดือน จะทำให้ท่านรู้และเข้าใจการเดินหมากรุกบ้าง
ส่วนการสอนในลำดับต่อไป เป็นเรื่องให้ท่านนำไปใช้เล่น และปรับปรุงแก้ไข
ซึ่งตะทำให้เพลิดเพลินไปบ้าง
สุดท้ายนี้ ท่านใด มีปัญหาใด ก็แสดงความคิดเห็นและจะได้คุยกันในปัญหานั้นๆ

โดย : *นคร Member - เบอร์ติดต่อ : 0819369002 -  [ 10/01/2010, 16:12:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 2หมากรุกไทยนั้น มีแต้มมากมาย การที่จะรู้อย่างแตกฉานในแบบใดแบบหนึ่ง นับว่ายาก
หากได้เรียนรู้จะรู้ได้รวดเร็ว ได้นำรูปมาลงให้ดูว่า ในวงการกว่าจะไล่จนกันได้ในปัจจุบัน
ก็คิดกันมามากกว่า 1 ปี ลองคิดดูกันนะครับ

โดย : *นคร Member - เบอร์ติดต่อ : 0819369002 -  [ 07/03/2010, 08:56:46 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved