[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การแข่งขันหมากรุกไทย งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี


รายละเอียดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานการแข่งขันหมากรุกไทย
เนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ สวนลำพูู(เกาะกลางแม่น้ำตาปี ใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี)
แข่งขันในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2552 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นี้

ในงานนี้มีทั้งยอดหมากรุกไทย จากภาคใต้ และ กรุงเทพมหานคร ร่วมเข้าแข่งขัน

การแข่งขัน จัดแบ่งเป็นระบบแบ่งสาย พบกันหมด

โดย : *TBG Member [ 04/12/2009, 10:42:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 1โดย : *TBG Member   [ 04/12/2009, 11:01:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 2โดย : *TBG Member   [ 04/12/2009, 11:06:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 3โดย : *TBG Member   [ 04/12/2009, 11:16:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 4โดย : *TBG Member   [ 04/12/2009, 22:30:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 5โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 07:07:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 6โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 07:10:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 7โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 07:10:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 8โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 07:11:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 9โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 07:12:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 10โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 07:13:24 ]

ความคิดเห็นที่ : 11โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 07:15:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 12โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 07:16:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 13โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 07:18:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 14โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 10:10:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 15โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 10:12:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 16โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 10:44:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 17โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 10:59:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 18โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 11:01:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 19โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 11:03:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 20โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 11:06:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 21โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 11:08:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 22โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 11:14:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 23โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 11:35:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 24โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 15:08:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 25โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 15:11:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 26โดย : *TBG Member   [ 05/12/2009, 15:13:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 27โดย : *TBG Member   [ 06/12/2009, 22:47:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 28โดย : *TBG Member   [ 06/12/2009, 23:01:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 29โดย : *TBG Member   [ 06/12/2009, 23:12:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 30โดย : *TBG Member   [ 06/12/2009, 23:13:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 31โดย : *TBG Member   [ 06/12/2009, 23:15:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 32โดย : *TBG Member   [ 06/12/2009, 23:17:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 33โดย : *TBG Member   [ 06/12/2009, 23:18:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 34โดย : *TBG Member   [ 06/12/2009, 23:19:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 35โดย : *TBG Member   [ 06/12/2009, 23:20:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 36โดย : *TBG Member   [ 06/12/2009, 23:22:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 37โดย : *TBG Member   [ 06/12/2009, 23:23:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 38โดย : *TBG Member   [ 06/12/2009, 23:25:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 39โดย : *TBG Member   [ 06/12/2009, 23:26:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 40โดย : *TBG Member   [ 06/12/2009, 23:38:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 41โดย : *TBG Member   [ 06/12/2009, 23:52:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 42โดย : *TBG Member   [ 06/12/2009, 23:54:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 43โดย : *TBG Member   [ 06/12/2009, 23:55:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 44โดย : *TBG Member   [ 06/12/2009, 23:56:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 45

แล้วแข่งจบใครเก็บนาฬิกาจับเวลาไป ก็ช่วยเอามาคืนด้วยนะครับ ประมาณ20 กว่าเรือน

โดย : คนเร่ร่อน Member   [ 02/01/2010, 13:31:15 ]

  ลังพลาสติกโปร่งใส
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved