[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ภาพบรรยากาศ จากการแข่งขันหมากรุกไทยชิงแชมป์เชียงใหม่ ประเภทเยาวชน ประจำปี 2552

รายละเอียดบรรยายภาพ จากการแข่งขันหมากรุกไทย ชิงแชมป์ เชียงใหม่ รุ่นเยาวชน จากศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์ พล่าซ่า

โดย : *TBG Member [ 14/11/2009, 09:21:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 1ภาพก่อนการแข่งขัน

โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 10:00:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 2โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 10:01:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 3โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 10:04:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 4โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 10:05:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 5โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 10:19:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 6โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 10:19:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 7โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 10:27:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 8โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 10:29:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 9โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 10:30:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 10โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 11:04:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 11โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 11:11:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 12โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 11:13:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 13โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 11:18:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 14โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 11:19:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 15โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 11:27:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 16โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 11:29:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 17โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 11:33:31 ]

ความคิดเห็นที่ : 18โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 11:37:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 19โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 11:42:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 20โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 11:42:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 21โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 11:44:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 22โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 11:45:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 23โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 11:47:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 24โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 11:48:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 25โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 11:49:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 26โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 11:51:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 27โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 12:07:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 28โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 13:19:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 29คู่สำคัญระดับประถมปลาย

โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 13:31:24 ]

ความคิดเห็นที่ : 30โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 14:52:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 31โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 16:13:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 32

ผลการแข่งขัน ระหว่าง ดช.โอฬาริก ศรีจอมทอง เสมอกับ ดช.ทัพฟ้า คำหน่อแก้ว

โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 16:43:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 33โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 16:49:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 34โดย : *TBG Member   [ 14/11/2009, 16:51:00 ]

ความคิดเห็นที่ : 35โดย : *TBG Member   [ 15/11/2009, 11:44:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 36โดย : *TBG Member   [ 15/11/2009, 11:45:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 37โดย : *TBG Member   [ 15/11/2009, 11:47:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 38โดย : *TBG Member   [ 15/11/2009, 11:49:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 39โดย : *TBG Member   [ 15/11/2009, 11:51:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 40โดย : *TBG Member   [ 15/11/2009, 11:56:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 41โดย : *TBG Member   [ 15/11/2009, 11:58:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 42เดินซิเธอ จับตัวแล้วเดินนะ เรารอกินอยู่

โดย : *TBG Member   [ 15/11/2009, 12:00:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 43โดย : *TBG Member   [ 15/11/2009, 12:02:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 44โดย : *TBG Member   [ 15/11/2009, 12:06:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 45โดย : *TBG Member   [ 16/11/2009, 21:51:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 46น้องอั่น คนนี้น่าสนใจมาก ขนาดแค่เป็นเด็กอนุบาล เดินหมากม้าโยงขวา 15 ตา ขึ้นต้นได้ถูกต้อง
และ จากการที่ ทีมงานและ ผู้เข้าชมดู จะเห็น เด็กคนนี้
สามารถมอง ตาหมาก ที่ตัวเอง เดินตาไปแล้ว อาจจะเสีย
เรือได้ ซึ่งทำให้ทีมงานทึ่ง ในความสามารถ ถึงไม่ชนะ
แต่ ก็ ชนะใจคนดูครับ ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ จะหาตาเดิน
ซึ่งไม่ง่ายเลย สำหรับ เด็กวัยแค่อนุบาล จะเล่นได้ดี
และ เห็นตาเดิน ใด ที่เดินได้เดินไม่ได้

โดย : *TBG Member   [ 16/11/2009, 21:59:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 47โดย : *TBG Member   [ 16/11/2009, 22:08:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 48โดย : *TBG Member   [ 16/11/2009, 22:09:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 49โดย : *TBG Member   [ 16/11/2009, 22:10:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 50โดย : *TBG Member   [ 16/11/2009, 22:14:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 51โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:29:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 52โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:30:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 53โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:31:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 54โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:32:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 55โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:34:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 56โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:36:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 57โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:37:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 58โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:38:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 59โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:39:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 60โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:40:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 61โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:42:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 62โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:45:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 63โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:46:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 64โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:49:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 65โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:50:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 66โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:51:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 67โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:52:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 68โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:54:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 69โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:55:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 70โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 08:56:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 71โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 11:15:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 72โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 11:18:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 73โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 11:20:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 74โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 11:23:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 75โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 11:24:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 76โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 18:46:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 77โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 18:47:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 78โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 18:49:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 79โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 18:50:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 80โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 18:51:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 81โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 18:53:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 82โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:08:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 83โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:09:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 84โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:10:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 85โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:11:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 86โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:13:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 87โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:13:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 88โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:15:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 89โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:16:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 90โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:17:31 ]

ความคิดเห็นที่ : 91โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:18:24 ]

ความคิดเห็นที่ : 92โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:38:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 93โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:39:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 94โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:40:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 95โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:41:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 96โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:43:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 97โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:44:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 98โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:45:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 99โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:46:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 100โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:47:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 101โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:48:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 102โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:49:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 103โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:50:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 104โดย : *TBG Member   [ 17/11/2009, 19:51:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 105โดย : *TBG Member   [ 18/11/2009, 05:34:11 ]

ความคิดเห็นที่ : 106โดย : *TBG Member   [ 18/11/2009, 05:35:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 107โดย : *TBG Member   [ 18/11/2009, 05:39:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 108โดย : *TBG Member   [ 18/11/2009, 05:40:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 109โดย : *TBG Member   [ 18/11/2009, 05:41:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 110โดย : *TBG Member   [ 18/11/2009, 05:43:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 111โดย : *TBG Member   [ 18/11/2009, 05:44:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 112โดย : *TBG Member   [ 18/11/2009, 05:48:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 113โดย : *TBG Member   [ 18/11/2009, 05:50:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 114โดย : *TBG Member   [ 18/11/2009, 05:53:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 115โดย : *TBG Member   [ 18/11/2009, 05:54:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 116โดย : *TBG Member   [ 18/11/2009, 06:02:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 117โดย : *TBG Member   [ 25/11/2009, 08:32:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 118โดย : *TBG Member   [ 25/11/2009, 08:33:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 119โดย : *TBG Member   [ 25/11/2009, 08:36:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 120โดย : *TBG Member   [ 25/11/2009, 08:37:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 121โดย : *TBG Member   [ 25/11/2009, 08:42:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 122โดย : *TBG Member   [ 25/11/2009, 08:46:38 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved