[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


อาจารย์นคร เซียนทนาย แชมป์ขุนทองคำ เปิดทดลองเรียนหมากรุกไทยออนไลน์ ฟรี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552


รายละเอียดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552
อาจารย์นคร เปิดทดลองเรียนฟรี ด้วยการสื่อสาร
ระบบเสียง ผ่านระบบคอนเฟอร์เร้นท์ ด้วย โปรแกรม Skype
ได้มีผู้ที่สนใจเข้าอบรม และ มีบางท่านที่ไม่สามารถเ้ข้า
ฟังได้ เนื่องจากเกิดปัญหา ในการใช้งาน skype

เนื่องจากบางท่านไม่ได้ ติดต่อทดสอบ เสียงก่อนเรียน
ทำให้ไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้

ส่วนใหญ่ สามารถเข้ารับฟังเสียง ได้ชัดเจน

และ จากผลการเรียน ได้รับการตอบรับ ว่า อยากให้เปิดเรียนหมากรุกไทยออนไลน์ อีก และ มีหลายท่านที่สนใจ
แต่ ไม่สะดวกในการอบรมใน วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์

* อาจารย์นคร จะเปิดอบรมในวันธรรมดา ช่วงเวลา ประมาณ 20.30 -21.30 น ส่วนวันใด บาง
อาจารย์ขอให้ท่านลองแจ้งมาว่า ต้องการเป็นวันใด จันทร์-ศุกร์ ตามที่ท่านสะดวกกัน

* ช่วงระหว่างรอเรียนออนไลน์ สามารถทดสอบ ระบบกับ
อาจารย์นคร ได้โดยตรง ผ่านระบบ skype หรือ ทดสอบ
กับทีมงานไทยบีจีได้ เพื่อ ที่จะไม่เกิดขัดข้องในระหว่างเรียน


ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อ เข้าทดลองเรียนออนไลน์ได้ฟรี มาที่ support@thaibg.com หรือ
083-1235058

โดย : *TBG Member [ 09/11/2009, 20:54:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 1แนวทางและรูปแบบการสอน เมื่อวันอาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2552

โดย : *TBG Member   [ 09/11/2009, 21:01:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 2เมื่อสมัคร Skype เรียบร้อยแล้ว ให้ท่าน
แจ้ง Email ที่สมัครใน Skype

โดยถึงเวลา ให้ท่านรอ อาจารย์ นคร หมุนหาเอง
โดยจะขึ้นดังรูปภาพ

โดย : *TBG Member   [ 27/11/2009, 18:35:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

และ ขอให้ส่งรายชือ ที่เล่นในเกม มาให้อาจารย์นคร หรือ ทีมงาน ได้ เพื่อที่จะนำมา ช่วยวิเคราะห์
ประกอบ ในการเรียน ทำให้ท่าน ได้เรียนรู้ ได้เร็วมากขึ้น
และ ทำให้ทราบว่า ท่านต้องเรียน และ อะไรบ้าง
ท่านขาดส่วนใด

โดย : *TBG Member   [ 27/11/2009, 23:44:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

ถ้าจะเข้า support@thaibg ต้องทำอย่างไรบ้าง สมัครเรียน อย่างไร ขนาดความจำ คอมพิวเตอร์
เท่าไรบ้าง

โดย : กัลยานรก Member   [ 02/12/2009, 13:46:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

ปัจจุบันนี้ อาจารย์ นคร ก็รับสอน ออนไลน์
จะเก็บค่า สอน เป็นรายเดือนครับ

โดย : *TBG Member   [ 26/03/2010, 07:54:04 ]

  ลังพลาสติกพับได้
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved