[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักหมากรุกไทยประเภท ข ครั้งที่ 2 ที่ชมรมหมากรุกไทยดินแดง กทม.


รายละเอียดเริ่มการแข่งขันในวันอาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2552

โดย : *TBG Member [ 08/11/2009, 07:05:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 1โดย : *TBG Member   [ 08/11/2009, 07:35:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 2โดย : *TBG Member   [ 08/11/2009, 07:39:06 ]

  ถังน้ำพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved