[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ทำเนียบเซียน2แถว3แถวลากฮอส


รายละเอียด

หมากฮอสมีหลายประเภทมี2แถว3แถวและลากฮอสและลากฮอสก็มีหลายประเภทเจ๊ได้ดูเซียนเล็กเซียนใหญ่กึ่งหมูกึ่งเซ
ียนได้มีความคิดเห็นตรงกันหลายประการในการจัดอันดับดูจากผลงานในอดีตและปัจจุบันเจ๊ขอจัดอันดับ(เทียบเคีย
งทีมฟุตบอลโลกเทียบเชิงสถิติอดีตถึงปัจจุบัน)ดังนี้เซียน2แถวหรือ8ตัว(1) เซียนดำ(2)
เปี๊ยกโพธาราม)ถ้าไม่ตายเจ๊ให้อยู่อันดับ1(3)เซียนโย่ง)(4)แช้มป์น้อย(5)พญาอินทรีหรือเซียนใช้(6)เซียนหม
วกแดง(7)เซียนหน่องหริอเซียนวสันต์(8)แว่นใหญ่(9)ตี๋เสาชิงช้า(10)เซียนอุ๊(11)
เซียนโอ๋(12)เซียนหง่าว ฟูแดง(13)เซียนเด้ง(14)สิงห์ขี้เมาหรือเซียนบุญหลาย(15)เซียนรัตน์(16)ตี๋
พระประแดง

โดย : เจ๊สี Member [ 02/11/2009, 19:39:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ทำเนีบเซียน3แถว(1) พ.ท.คำรณหริอสิงห์เคอาร์ (2)เซียนดำ
(3)เซียนโย่ง (4)เซียนแช้มป์น้อย(5)ตี๋เสาชิงช้า(6)เีซียนใช้
(7)เซียนหมวกแดง(8)เซียนหน่อง(9)เซียนทวีเชียงใหม่
ทำเนียบเซียนลากฮอส
(1)เซียนดำ(2)ตี๋เสาชิงช้า(3)เซียนโย่ง(4)เซียนเปี๊ยก วงเวียนใหญ่(5)เซียนแช้มป์น้อย
(6)เซียนใช้(7)เซียนหมวกแดง(8)เซียนอุ๊
ส่้วนเซียนหลอ,เซียนซ้ง,เซียนเก้าเซียนโอฝ่าเจ๊ไม่ได้จัดอันดับท่านอยู่สุคติแล้ว

โดย : เจ๊สี Member   [ 02/11/2009, 19:51:41 ]

  แพลเลทพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved