[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ขอเชิญพี่น้องชาวหมากฮอส ร่วมสมัครแข่งขัน Makhos.com ครั้งที่ 6

รายละเอียด

การแข่งขันหมากฮอส Makhos.com ครั้งที่ 6
กำหนดขึ้น ระหว่าง วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 14-15 พฤศจิกายน 2552
ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ
ซอยพหลฯ 52 ตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ กรุงเทพฯ


รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน 3 รุ่น

1.รุ่นทั่วไป ได้แก่ประชาชนทั่วไป
ยกเว้น
- ผู้เคยได้ตำแหน่งชนะเลิศจาก การแข่งขันหมากฮอส Makhos.com มาแล้ว
- และผู้เคยเข้ารอบ 8 คนสุดท้ายในการแข่งขันหมากฮอสของการไฟฟ้า และสนามหลวง 5 ปีหลัง (2548-2552)

รับสมัครไม่เกิน 60 คน ค่าสมัครคนละ 200 บาท


2.รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี รับสมัครไม่เกิน 40 คน ค่าสมัครคนละ 100 บาท

3.รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี รับสมัครไม่เกิน 40 คน ค่าสมัครคนละ 50 บาททั้งนี้ สำหรับผู้เคยได้ตำแหน่ง ชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ของรุ่นเยาวชนทั้ง 2 รุ่น
จากการแข่งขันที่การไฟฟ้าและสนามหลวง
หากประสงค์จะสมัครแข่งขัน จะต้องสมัครลงในรุ่นที่สูงขึ้น

เช่น ผู้เคยได้ตำแหน่งชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ของรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
จะต้องลงแข่งในรุ่น อายุไม่เกิน 20 ปี (เสียค่าสมัคร 50 บาท)

และ ผู้เคยได้ตำแหน่งชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ของรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี
จะต้องลงแข่งในรุ่น ทั่วไป (เสียค่าสมัคร 100 บาท)

การสมัคร
ให้แจ้งข้อมูลส่วนตัวส่งมาที่ อีเมล์ makhos2009@yahoo.com

หรือสอบถามไปที่ โทรฯ 083-567 5955

รายละเอียดการกรอกใบสมัครมีดังนี้สมัครแข่งขันหมากฮอสดอทคอมครั้งที่ 6 ประเภท........

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย).............................................................

(ภาษาอังกฤษ).........................................................

ฉายา ...............................


อายุ นับถึงวันแข่งขัน.............ปี......เดือน

สถานที่ศึกษา/สถานที่ทำงาน.....................................................

ที่อยู่..................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์...................................อีเมล์........................ผลงานจากการแข่งขันหมากฮอส (ครั้งที่ดีที่สุด)

ไม่เคยแข่งรายการใดเลย

หมากฮอสดอทคอมครั้งที่ ........เข้าถึงรอบ/ ได้อันดับที่............

สนามหลวง ปี พ.ศ.................เข้าถึงรอบ/ ได้อันดับที่............

การไฟฟ้าโอเพ่น ปีพ.ศ.............เข้าถึงรอบ/ ได้อันดับที่............


ทั้งนี้การสมัครจะเป็นผลสมบูรณ์ เมื่อได้โอนเงินชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
โดยเมื่อส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ makhos2009@yahoo.com แล้ว
จะตอบกลับ พร้อมแจ้งรหัส และหมายเลขบัญชีให้โอนเงิน เพื่อชำระค่าสมัคร


ผู้ที่สมัครแข่งขันจะได้รับของที่ระลึก
และมีอาหาร เครื่องดื่ม ในงาน ทั้ง 2 วัน

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เช่นระบบการแข่งขันและเงินรางวัล
จะเพิ่มเติม ในโอกาสต่อไป

การแข่งขันหมากฮอสดอทคอมครั้งที่ 6
โดยได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมถ์

ได้กำหนดรางวัลการแข่งขันไว้ ดังนี้

ประเภททั่วไป เงินรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร ดังนี้
ที่ 1 ถ้วยเกียรติยศ จากนายกสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมถ์
เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 3 เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 4 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 5-8 เงินรางวัลๆละ 1,500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร


ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี เงินรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร ดังนี้
ที่ 1 ถ้วยเกียรติยศ จากนายกสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมถ์
เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 3 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 4 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 5-8 เงินรางวัลๆละ 800 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร


ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี เงินรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร ดังนี้
ที่ 1 ถ้วยเกียรติยศ จากนายกสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมถ์
เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 3 เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 4 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 5-8 เงินรางวัลๆละ 500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 36,200 บาท


******************


ในกรณีที่ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี
มีผู้สมัครแข่งขัน จำนวนไม่ถึง 20 คน
จะให้รวมกับรุ่นทั่วไป

และเปลี่ยนแปลงรางวัลการแข่งขัน ดังนี้


ประเภททั่วไป เงินรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร ดังนี้
ที่ 1 ถ้วยเกียรติยศ จากนายกสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมถ์
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 4 เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 5-8 เงินรางวัลๆละ 1,500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 9-16 เงินรางวัลๆละ 800 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร


ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี เงินรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร ดังนี้
ที่ 1 ถ้วยเกียรติยศ จากนายกสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมถ์
เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 3 เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 4 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
ที่ 5-8 เงินรางวัลๆละ 500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร


ทั้งนี้จะมีของรางวัลเพิ่มเติม
ของที่ระลึกนักกีฬา
อาหารกลางวันทั้ง 2 วัน พร้อมเครื่องดื่ม ไอสครีม

สมัครด่วนครับ !!!!!!!!!!!!!!!!! มีรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

เว็บมาสเตอร์ช่วยย้ายกระทู้ ไปหน้าเว็บหรือขึ้นข้าง บนด้วยครับ

โดย : บูรพาไร้พ่าย Member [ 25/10/2009, 11:18:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ที่ปรึกษาหลัก : อาจารย์บุญเสริม ทิตาราม - ประธานชมรมหมากฮอสดอทคอม

ในการแข่งขันได้เรียนเชิญ
น.อ.บุญแสง มาลามาศ ประธานกรรมการกีฬาหมากกระดาน
ของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเป็นสักขีพยาน
รับรองมาตรฐานการแข่งขัน

การแข่งขันใช้ระบบสวิส
โดยทีมงานควบคุมระบบได้แก่
เซียนเจาะ (อดีตแชมป์หมากฮอสดอทคอม)
เซียนนิว (อดีตรองแชมป์หมากฮอสดอทคอม)
น้ำมนต์ (เซียนหมากฮอสหญิง-ผู้ชำนาญระบบคอมพิวเตอร์)
วัง พระจอม (แชมป์หมากฮอส KKU บอร์ดเกมส์โอเพ่น-อันดับ 7 จากสนามหลวง)
โดยมีคุณแหวน คุณตะไคร้หอม คุณพัสวี ช่วยสนับสนุน

ทั้งนี้โดยมี อ.เสวก และ คุณตาปี ช่วยเป็นที่ปรึกษาระบบการทำงานคอมพิวเตอร์


ทีมกรรมการดูแลการแข่งขัน
โดยคุณชัยสิทธิ์ อดีตประธานชมรมหมากกระดานคนแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เซียนแชมป์น้อย แชมป์หมากฮอสประเทศไทยจากการไฟฟ้าคนล่าสุด
เซียนดำ แชมป์ประเทศไทยหลายสมัย
เซียนหมวกแดง เซียนใหญ่ระดับต้นของประเทศ


คุณพัสวีเป็นแม่งานใหญ่ดูแลสวัสดิการทั่วไป
โดยมี คุณพัด, คุณตะไคร้หอมและน้องๆ ช่วยสนับสนุน


อ.วารินทร์ วิทยาลัยนอร์ท - ผู้ร่วมประสานงานด้านสถานที่


*************


หากไม่มีอะไรขัดข้อง
ในงานจะได้พบ

- ผู้สร้าง ไจฮอส และเจ้าของ ผู้สร้างเว็บหมากฮอสดอทคอมตัวจริง (ซึ่งไม่ใช่ป้าอรฯ)

- ผู้สร้าง Turtle7.5

- อ.สุกิจ แสงประดับ ผู้เขียนตำรา "คู่มือหมากฮอส 1"


รายละเอียดจะมีเพิ่มเติม


ป้าอรฯ
ผู้ประสานงาน

มีตำราหมากฮอส โปรแกรมหมากฮอส กระดานหมากฮอส มากมาย ขายในงานด้วยครับ

สมัครด่วนครับ !!!!!!!!!!!!!!!!! มีรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

เว็บมาสเตอร์ช่วยย้ายกระทู้ ไปหน้าเว็บหรือขึ้นข้าง บนด้วยครับ

โดย : บูรพาไร้พ่าย Member   [ 25/10/2009, 11:21:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

หมากฮอสดอทคอม กำลังต้องการ เยาวชน อายุไม่เกิน 20 ปี ครับ สมัครกันเยอะๆครับ

โดย : บูรพาไร้พ่าย Member   [ 27/10/2009, 16:34:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

ขอดูรูปในงานเเข่งหน่อยครับ
มีป่าว

โดย : เก้าพร Member   [ 18/11/2009, 06:04:23 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved