[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เข้า ThaiBG ไม่ได้เพราะเป็นหน้าจอดำๆ อ่ะงับ

รายละเอียดพอจะเข้าหมากรุกไทย มันขึ้นหน้าจอดำๆ อ่ะคับดังภาพที่เห็นและพอไปดูที่ จาวา ก็ขึ้นข้อความดังนี้

Java Plug-in 1.6.0_15
Using JRE version 1.6.0_15-b03 Java HotSpot(TM) Client VM
User home directory = C:\Documents and Settings\Administrator
----------------------------------------------------
c: clear console window
f: finalize objects on finalization queue
g: garbage collect
h: display this help message
l: dump classloader list
m: print memory usage
o: trigger logging
q: hide console
r: reload policy configuration
s: dump system and deployment properties
t: dump thread list
v: dump thread stack
x: clear classloader cache
0-5: set trace level to
----------------------------------------------------


Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/Login.jpg
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/BBear.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/WBear.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/BRue.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/WRue.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/BMar.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/WMar.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/BCone.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/WCone.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/BMed.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/WMed.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/BMed2.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/WMed2.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/BKun.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/WKun.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/Empty.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/SBBear.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/SWBear.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/SBRue.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/SWRue.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/SBMar.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/SWMar.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/SBCone.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/SWCone.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/SBMed.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/SWMed.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/SBMed2.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/SWMed2.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/SBKun.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/SWKun.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/SEmpty.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/ECorner.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/EHor.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/EVer.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/1.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/A.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/2.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/B.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/3.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/C.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/4.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/D.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/5.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/E.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/6.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/F.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/7.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/G.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/8.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/H.gif
Loaded image: http://www.thaibg.com/TSOnline/ads.gif
Loaded audio clip: http://www.thaibg.com/TSOnline/Move.au
Loaded audio clip: http://www.thaibg.com/TSOnline/Move.au
Loaded audio clip: http://www.thaibg.com/TSOnline/Capture.au
Loaded audio clip: http://www.thaibg.com/TSOnline/Promote.au
Loaded audio clip: http://www.thaibg.com/TSOnline/Check.au
Loaded audio clip: http://www.thaibg.com/TSOnline/CheckMate.au
Loaded audio clip: http://www.thaibg.com/TSOnline/Illegal.au
Loaded audio clip: http://www.thaibg.com/TSOnline/Warning.au
Loaded audio clip: http://www.thaibg.com/TSOnline/Start.au
Loaded audio clip: http://www.thaibg.com/TSOnline/PM.au
java.lang.SecurityException: denied access outside a permitted URL subpath
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.checkURLFile(Unknown Source)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.writeRequests(Unknown Source)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)
at com.thaibg.a.f.a(Unknown Source)
at com.thaibg.tsonline.TSOnline.init(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.security.AccessControlException: access denied (java.net.SocketPermission
www.thaibg.comconnect.php:80 connect,resolve)
at java.security.AccessControlContext.checkPermission(Unknown Source)
at java.security.AccessController.checkPermission(Unknown Source)
at java.lang.SecurityManager.checkPermission(Unknown Source)
at java.lang.SecurityManager.checkConnect(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Applet2SecurityManager.checkConnect(Unknown Source)
... 7 more
Exception: java.lang.SecurityException: denied access outside a permitted URL subpath


เหมือนกับจะเกี่ยวกับการ access ไม่ได้อะไรซักอย่างครับ
รบกวนผู้เขียนโปรแกรมอธิบายด้วยครับขอบคุณล่วงหน้าครับ

พิเศษ

โดย : ผีแมงฉาบ Member - [ 16/10/2009, 06:12:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ลอง refresh หน้าจอใหม่แล้วหายหรือเปล่าครับ

โดย : ChAmPiOn Member   [ 16/10/2009, 11:31:05 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved