[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ที่ดาวน์โหลด โปรแกรมเสริมให้มีเสียง เพื่อเรียนหมากรุกไทยออนไลน์ ด้วย โปรแกรม Skype


รายละเอียดผู้ที่จะเข้าเรียน หมากรกไทยออนไลน์แบบเป็นกลุ่ม กับ อาจารย์แต่ละท่าน แนะนำให้ใช้ โปรแกรม Skype
ในการเรียนการสอน โดยดาวน์โหลด โปรแกรมเสริมให้มีเสียง ได้ที่

http://www.oldapps.com/skype.php?old_skype=76

โดย : *TBG Member [ 15/10/2009, 14:33:15 ]

  LtaxOnline
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved