[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ภาพการแข่งขันหมากรุกไทย ประเภท ข ภาพจากดินแดง

รายละเอียดโดย : *TBG Member [ 11/10/2009, 11:04:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 1ประธานชมรมหมากรุกไทย ดินแดง คือ ดร.ปาลพล รอดลอยทุกข์ได้มากล่าวเปิดงาน เปิดใจ
เกี่ยวกับวงการหมากรุกไทย

โดย : *TBG Member   [ 11/10/2009, 11:35:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 2อาจารย์สุชาติ ชัยวิชิต(เซียนป่อง) ได้กล่าวย้ำ ให้เล่น
เต็มที่

โดย : *TBG Member   [ 11/10/2009, 12:28:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

ห่างกรรไกรทำผลงานได้สุดยอด โดยได้เข้ารอบ 8 คน
ผลงานไม่ธรรมดา ชนะ มือเซียนอย่าง มงคล งามกิจการ ( เอ๊อ บางเขน อดีตอันดับ 4 ขุนเงิน ) และ จิ้งจก
ขอแสดงความนับถือ

โดย : หนองโสน2 Member   [ 12/10/2009, 20:52:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 4โดย : *TBG Member   [ 18/10/2009, 14:00:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 5โดย : *TBG Member   [ 18/10/2009, 14:50:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 6โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 11:46:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 7โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 11:46:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 8โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 11:47:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 9โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 12:22:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 10โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 12:22:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 11โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 12:24:00 ]

ความคิดเห็นที่ : 12โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 12:32:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 13โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 12:32:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 14โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 12:34:00 ]

ความคิดเห็นที่ : 15โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 12:35:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 16โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 12:39:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 17โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 13:13:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 18โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 13:13:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 19โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 13:15:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 20โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 13:16:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 21โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 13:20:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 22โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 13:21:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 23โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 13:22:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 24โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 13:23:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 25โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 13:24:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 26โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 13:25:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 27โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 13:30:00 ]

ความคิดเห็นที่ : 28โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 13:30:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 29โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 13:31:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 30โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 15:53:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 31โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 16:10:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 32โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 16:11:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 33โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 16:12:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 34

โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 16:13:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 35โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 16:14:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 36โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 16:16:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 37โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 16:17:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 38โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 16:27:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 39โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 16:29:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 40โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 16:31:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 41โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 16:42:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 42โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 16:44:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 43โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 16:45:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 44โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 16:52:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 45โดย : *TBG Member   [ 21/10/2009, 18:18:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 46มีแต่ผู้อาวุโส ทั้งนั้นเลยนะ

โดย : ลูกขวัญ Member   [ 26/10/2009, 12:05:42 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved