[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


บทสัมภาษณ์นักหมากรุกรุ่นเยาว์ถึงประโยชน์ที่ได้จากการเล่นหมากรุกไทย


รายละเอียดการสัมภาษณ์ ในครั้งนี้ เป็นการเริ่มโครงการวิจัย การพัฒนาการ เกี่ยวกับ กีฬาประเภทหมากกระดาน เช่น
หมากรุกไทย เล่นแล้วได้ประโยชน์ อะไรบ้าง

ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2552 คณะทำงาน โครงการวิจัยการพัฒนาการ การเล่นหมากรุกไทย
ซึงหัวหน้าคณะโครงการวิจัย คือ ดร.ปาลพล รอดลอยทุกข์
ได้ขึ้นไปเก็บข้อมูล และ ได้สัมภาษณ์ กับ นักหมากรุกไทย รุ่นเยาว์ ของ จังหวัดเชียงใหม่ ได้สอบถามว่า
ทำไม เด็กรุ่นเยาว์ ถึงได้มาเล่นหมากรุกไทย ซึ่ง ท่านสามารถอ่ารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ในกระทู้นี้
ต่อไป

การวิจัยในครั้ง นี้ เป็นลักษณะ รูปแบบ การสัมภาษณ์ แบบ เป็นกันเอง ตามความรู้สึก
นึกคิดของเด็กที่เล่นหมากรุกไทย

โดย : *TBG Member [ 05/10/2009, 19:49:11 ]

  ลังพลาสติกขนาดใหญ่
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved