[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


CU Logic ครั้งที่ 4


รายละเอียดขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน CU Logic ครั้งที่ 4
ชื่อการแข่งขัน CU Logic ครั้งที่ 4

สถานที่แข่งขัน
โถงชั้นล่าง อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนิดการแข่งขัน

บริดจ์
ประเภททีมทั่วไป (มีรางวัลทีมหญิง1รางวัล)

หมากรุกไทย
ประเภทบุคคลทั่วไป (มีรางวัลหญิง 1 รางวัล)

หมากรุกสากล
ประเภทบุคคลทั่วไป (มีรางวัลหญิง 1 รางวัล)

ครอสเวิร์ด
-ประเภททีมชาย
-ประเภททีมหญิง
-ประเภทบุคคลชาย
-ประเภทบุคคลหญิง

รางวัลการแข่งขัน
-อันดับ 1 ประเภทบุคคล 2,500 บาท
-อันดับ 1 ประเภททีม 5,000 บาท

ค่าสมัคร
-ประเภทบุคคลทุกประเภท 150 บาทต่อคน
-ครอสเวิร์ด ประเภททีม 500 บาทต่อทีม
-บริดจ์ 600 บาทต่อทีม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
-ไม่จำกัดสัญชาติ
-ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษจากสมาคม
-เป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษา มัธยมและมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดอายุ

กำหนดวันและเวลาแข่งขัน
วันอังคารที่ 20 – วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552
การเข้าร่วมการแข่งขันและจำนวนนักกีฬา
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันที่
-bbc_cu@hotmail.com
-โทรสาร 02–945–6117
หมายเหตุ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.thaibg.com หรือรอยืนยันทางอีเมลล์ จากผู้จัดการแข่งขัน

สามารถสมัครได้หน้างาน

โดย : GMnarak Member [ 23/09/2009, 08:16:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดได้ที่
-ใบสมัคร http://www.thaibg.com/app/CuLogic_Application.doc
-รายละเอียด http://www.thaibg.com/app/CuLogic_Detail.doc

โดย : GMnarak Member   [ 23/09/2009, 08:18:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

ไม่มีเอแมทหรอ อยากเล่งง่างัฟ แหะๆๆ

โดย : ทะเลแปร Member   [ 23/09/2009, 11:39:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

อยากแข่งเอแม็ทมากกว่า

โดย : DeKAssumPZ Member   [ 23/09/2009, 18:08:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

ไม่มีเอแม็ทเหรอคับ
เสียดายจัง

โดย : taedevil3 Member   [ 28/09/2009, 20:55:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

น่าเสียดายนะครับกีฬาหมากกระดานมีหลายประเภทแต่ขาดหมากฮอสทั้งๆที่ปีก่อนๆก็มีมาตลอด

โดย : ชไมเทคโน Member   [ 29/09/2009, 21:19:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

มีรุ่นไหนมั่งคะ

โดย : MerritZe Member   [ 04/10/2009, 16:26:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

คิดว่ามี A-Math

แต่ที่มฟล.ใกล้มีแข่งหมากฮอสเอาฮาละ 555

โดย : ก๊วน2 Member   [ 14/10/2009, 17:31:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กน้อย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
-ไม่จำกัดสัญชาติ
-ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษจากสมาคม
-เป็นนิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัย ไม่จำกัดอายุ

โดย : คาโต๊ะ Member   [ 19/10/2009, 00:13:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 9ผลการแข่งขันหมากรุกไทยครับ

โดย : GMnarak Member   [ 23/10/2009, 19:45:26 ]

  LtaxOnline
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved