[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


คุยกันเลื่อยเปื่อย


รายละเอียด

สวัสดีนักหมากรุกทุกๆท่าน ทางthaibg ได้จัดเวปให้เล่นหมากกระดานหลายประเภท โดยเฉพาะผม
ได้เข้ามาเล่นหมากรุกไทยในเวปนี้ หลายปีแล้ว จากการที่มีการเก็บเงินสำหรับสมาชิก
ปรากฎว่ามีจำนวนนักหมากรุกลดน้อยลงมาก แต่ผู้เล่นที่ไม่เป็นสมาชิก ทางเวปก็จัดให้เล่นในฐานะแขก
ซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกับสมาชิก ในความเห็นของผมคิดว่า เพื่อช่วยให้วงการได้พัฒนา
จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายจึงขอให้นักหมากรุกไทยด้วยกัน ช่วยให้วงการเจริญขึ้น
นับจากมีการสมัครสมาชิก ทางเวปได้มีการจัดสอนและหาทางที่จะให้นักหมากรุกได้พัฒนาฝีมือ
วันนี้ จะขอคุยเรื่องหมากรุกไทย ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางให้ได้ฝึกฝนหมากรุกไทยให้มีความสามารยิ่งขี้น
1. การเรียนรูปแบบ
2. การฝึกฝนการคิด
3. การค้นคว้า
การเรียนรู้รู้แบบ เป็นเรื่องที่นักหมากรุกเกือบทุกคนได้เรียนรู้ แต่ไม่รู้ลึกซึ้ง
แม้กระนั้นก็สามารถพัฒนาเป็นนักหมากรุกอยู่ในระดับดีได้เหมือนกัน ซึ่งใช้เวลามากในการหาประสพการณ์
การฝีกฝนคิด เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความจำเป็นแม่แบบและดัดแปลงออกไป นำมาใช้ในการเล่นจริงๆ
การฝึกส่วนนี้ก็จาการศึกษา หมากกล และการคิดในการเล่น
การค้นความ เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ต้องมีความรู้ ประกอบความคิด และประสพการ ทั้งเอาการเล่นมาค้นคว้า
และแก้ไข ปรับปรุงให้ดียิ่งๆบึ้น
สิ่งที่กล่าวมานี้ ดูง่ายดาย แต่กว่าจะฝึกฝนได้ ก็เป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลา กว่าจะเข้าใจจริงๆ
วันนี้คงจบเพียงนี้ วันหน้าจะมาต่ใหม่

โดย : *นคร Member - [ 11/09/2009, 11:34:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

โดย : โซโชซ์ Member   [ 13/09/2009, 23:54:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

รูปแบบหมากรุกไทย นักหมากรุกส่วนใหญ่ก็ทราบดี ซึ่งรูปแบบหลัก ก็คือ รูป ม้าโยง(ขวา) ม้าเทียม ม้าซ้าย
ม้ามังกร
ม้าอุปการ แต่ละรูปแบบ ก็มีทั้งจุดดีและจุดด้วย แต่โดยสรุปแล้ว ก็สามารถนำมาเล่นได้
ถ้ามีความเข้าใจและฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ (การเรียกชื่อ อาศัยตำแหน่งของม้า)
มีหลายท่านได้สอบถามว่า รูปหมากใด ดีที่สุด คำตอบก็คงตอบไม่ได้ เพราะดีทุกรูป (ยกเว้นม้าอุปการ)
บางท่านก็ถามว่า เม็ดซ้าย ปราบม้าโยงขวา ไช่หรือไม่
ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่จังหวะการเดินเข้าประกบกัน คำถามที่กล่าวเป็นการถามที่กว้างเกินไป
ในแต่ละรูปแบบ ก็นำมาใช้ทั้งการชึ้นก่อน และเป็นฝ่ายเดินทีหลัง
การเล่น จะพบว่า รูปแบบที่ใช้และพบกันมากที่สุด คือ รูป ม้าโยง สู้กับม้าโยง
รูปม้าโยงตามแบบที่เล่นกันส่วนมาก จะแยกเป็น โคนใต้เม็ด (มีการตั้งชื่อว่า มาโยงมาตรฐาน
ซึ่งผมไม่เห็นด้วย) และโคนผูกเม็ด
จากจุดตำแหน่งของโคนใต้เม้ด หรือโคนผูกเม็ด การเดินต่อ ก็จะแตกต่างกันออกไป ในการแปรรูป
สำหรับวันนี้ ลองพิจารณาว่า การแปรรูป เป็นการเปิดเบี้ย ก4 - ก5,
การเดินโคนมุดเลนหรือไอ้เข้มุดเลน(ปัจจุบันเรียกว่าโคนก้าวร้าว) และการแปลเป็นการดจมตีแบบอื่นๆ
โคนใต้เม็ด หรือโคนผูกเม็ด อะไรจะเหมาะสมกว่ากัน หรืออะไรก็ได้? ลองสรุปคุยกันมั่งนะครับ
ผู้ใดชำนาญนำรูปมาลง ช่วยลงรูป มาคุยกันก็ดีครับ

โดย : *นคร Member  -  [ 14/09/2009, 20:30:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

โคนใต้เม็ด กับโคนผูกเม็ด

การแปรรูปต่างกันมากใหมครับ

ผมยังนึกว่าไม่ต่างกันอยู่เลย

โดย : โซโชซ์ Member   [ 14/09/2009, 23:29:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

ตอบคห.ที่6 ไม่ใช่ครับ

โดย : คนอยากบิง Member   [ 15/09/2009, 14:17:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

โดย : DeKAssumPZ Member   [ 20/09/2009, 18:29:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 6To Be continue

สภาหมากกระดาน

5555555555555+

โดย : DeKAssumPZ Member   [ 21/09/2009, 22:13:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

ตอบคห.ที่12

การเริ่มต้นเอาตัวใหญ่อย่างม้าไปไว้ริมกระดาน เป็นการหนีศูนย์กลาง
ซึ่งหากเป็นหมากรุกสากลก็ชัดเจนว่าผิดหลักการควบคุมพื้นที่ หมากรุกไทยก็ไม่ต่างกัน
เพราะทำให้อำนาจบริเวณกลางกระดานหย่อนลงไป ก็เป็นรูปเสียเปรีัยบอย่างแน่นอน
ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายขึ้นรูปพอเห็นเป็นทรง ก็อาจมีบางรูปที่พอจะเล่นม้าริมกระดานได้
ข้อดีคือมีลักษณะแหกรูปที่ทำให้อีกฝ่ายต้องคิดมากและต่างจากที่ชำนาญ

โดย : คนอยากบิง Member   [ 22/09/2009, 07:10:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 8วันนี้ลองลงรู้ (ยังทำไม่ค่อยถูก) มาให้คิดดูเล่นๆว่า หมากไล่เดินกี่ทีจน

โดย : *นคร Member   [ 26/09/2009, 23:16:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

ติดตามและให้กำลังใจอาจารย์นคร ตรีสอาดมาตลอดครับ

ขอคุณพระศรีรัตนตรัีย อำนวยพรให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีความสุขมากๆ ครับ

โดย : คนอยากบิง Member   [ 27/09/2009, 07:33:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

ตอบ คห.15 3ตา จนครับ
1 ม.ฉ4-ง3
2 ง.ฉ2-ช3
3.ม.ง3-ฉ2++

โดย : ทะยาน Member   [ 27/09/2009, 08:55:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

ตามความเข้าใจของผมนะ ม้าโยงขวาโคนใต้เม็ดจะเปนการเสริมกำลังกลางกระดาน
ส่วนม้าขวาโคนผูกเม็ดเปนการป้องกันโคนก้าวร้าวและหาที่ปลอดภัยแก่ขุน
แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับจังหวะของผู้เล่นเปนสำคัญครับ

โดย : เม้งนครชุม Member   [ 27/09/2009, 18:54:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 12

แสดงว่าอาจารย์ทำรูปได้แล้ว


ก็คงทำให้การอธิบายทำได้สะดวกขึ้น

โดย : คนอยากบิง Member   [ 28/09/2009, 13:24:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 13

ถ้าหมากเรือเดินก่อน เดินสองทีก็จนแล้วครับ
ตาแรก เรือไป ช2 แล้วตามรุกด้วยเรืออีกลำ ไม่ว่าดำไปตาไหนก็จนหมด
ถ้าขาวเดินก่อนและหนีเป็น เห็นทีจะไม่จน
Sunny ไม่ได้เก่งนะ แต่ชอบเล่นสนุกๆ
ขอบคุณสำหรับของเล่นชิ้นนี้ครับ

โดย : sunny Member   [ 04/10/2009, 09:37:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 14ขอร่วมเฉลยกลหมากรุกไทยด้วยครับ
ตามกติกา ดำต้องใล่ให้จนภายใน 8 ตาเดิน (เรือ2 ลำ) หักตัวหมากที่เหลือบนกระดานออกไปอีก 5 ตัว
ดำจึงเหลืออีก 3 ตาเดินเพื่อไล่ให้จน (ฝ่ายหนีได้เดินก่อน)
หมากขาวจึงมีทางหนีอยู่ 5 ทาง

เริ่มนับตาที่ 6 ข, ฉ4-ฉ3 ร,จ2-ช2
7 ข, ฉ3-ฉ4 ร,ค2-ฉ2++

ทางที่ 2 6 ข,ฉ4-ฉ5 ร, จ2-ช2
7 ข,ฉ5-ฉ6 ร,ค2-ค7
8 ข,ฉ6-ฉ5 ร,ค7-ฉ7++

ทางที่ 3 6 ข,ฉ4-ช3 ร,จ2-ช2+
7 ข,ช3-ญ3 ร,ช2-ช1
8 ข,ญ3-ญ4 ร,ค2-ญ2++

ทางที่ 4 6ข,ฉ4-ช4 ร,จ2-ช2+
7 ข,ช4-ญ4 ร,ค2-ค3
8 ข,ญ4-ญ5 ร,ค3-ญ3++

ทางที่ 5 6ข,ฉ4-ช5 ร,จ2-ช2+
7ข,ช5-ฉ6 ร,ค2-ค7
8ข,ฉ6-ฉ5 ร,ค7-ฉ7++

ผมคิดหมากรูปนี้ได้แบบนี้ครับ
หากผู้รู้ท่านใดสามารถไล่จนได้เร็วกว่านี้
ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ


โดย : คลองผดุง Member   [ 04/10/2009, 15:25:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 15ร่วมสนุกต่อแล้วกัน เกมนี้ sunny เล่นเองใน thaibg กับผู้เล่นอีกท่านหนึ่ง (หมูกัดหมู)
http://www.thaibg.com/TChess/viewgame.php?id=59660358
ดำเดินก่อน ถ้าท่านเป็นดำจะตัดสินใจกินโคนแล้วนับ8 หรือไม่ แล้วจนอย่างไร
ในเกมนี้ sunny กินโคนเพราะเห็นว่าขาวหนีอย่างไรก็จน
ลองมาร่วมกันคิดดูนะครับ เพราะความสนุกอยู่ที่กินโคนนี่แหละ

โดย : sunny Member   [ 04/10/2009, 23:57:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 16จากความเห็นที่ 29 และ 30 ถูกต้องครับ มีตาหนีรอด ลองคิดดูนะครับ ขอขอลคุณที่มาคุบกันเลื่อยเปื่อย
การไล่เรือ จะเป็น 2 ลำ หรือ 1 ลำ ทุกคนอาจจะคิดว่าง่าย แต่ในบางตำแหน่ง ยากมากครับ ปกติ การจะไล่
เรือ 2 ลำหรือ 1 ลำ ฝ่ายไล่จะต้องคิดอย่างแน่นอนว่าไล่จนในกี่ที
จนตามกำหนดหรือไม่(ยกเว้นหมากบังคับจริงๆ ซึ่งอาจมี) ดังนั้น ตามรูปย่อมยังไม่กินโคน
ต้องรอตำแหน่งที่จะไล่ให้จนก่อน (หากฝึกฝนจะคิดได้แน่นอนครับ ซึ่งการไล่เรือ1 ลำ อาจใช้การประเมินก็ได้)

ผมนำรูปหมากกลจากหอสมุดแห่งชาติ มาให้คิดกันเล่นๆ ซึ่งรูปนี้ ถือเป็นต้นแบบการไล่เรือ 2 ลำ
คิดได้ก็ต้องฝึกฝนให้ชำนาญนะครับ เพราะการไล่จริงๆ จะไม่ตรงกับรูปเปียบ .......หากต้องการหมากกล
ไปขอถ่ายได้ที่หอสมุดแห่งชาติ บอกเจ้าหน้าที่จะจัดทำให้ คิดหน้าละ 50 สตางค์

โดย : *นคร Member  -  [ 05/10/2009, 10:15:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 17

ม้าบังเดียว มี กี่รูป ไล่ยังไงบ้างครับ

โดย : กัลยานรก Member   [ 06/10/2009, 20:27:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 18

ลืมอบอก ดำเดินก่อนครับ

โดย : ลัลลัลล้า Member   [ 10/10/2009, 08:53:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 19

เทสต์

<a
href="http://www.ohoalbum.com/show.php/42236_a-sup1-ac-acyacma-sup1-acsac-a-sup1-aclacsac-a-sup
1-ac-sup2-ac-acsa-sup1-ac-sup2-.gif.html" target="_blank"><img
src="http://www.ohoalbum.com/a/2009/10/1/out.php/i42236_a-sup1-ac-acyacma-sup1-acsac-a-sup1-acl
acsac-a-sup1-ac-sup2-ac-acsa-sup1-ac-sup2-.gif"</a>

โดย : ปีเตอร์อิอิ Member   [ 15/10/2009, 15:14:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 20

ขออภัยครับ 2 ความเห็นบนผมลองโพสรูปจากเวบฝากรูป สรุปว่าไม่ได้ เป็นไปได้ไหมครับว่า
บอร์ดนี้ทำให้โพสรูปที่ใหญ่กว่า 128 kb ได้ เอาสัก1 mb ก็ได้ครับ....ขอบคุณครับ

โดย : ปีเตอร์อิอิ Member   [ 15/10/2009, 15:19:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 21

อ๋อ ผมว่าจะลองนำเสนอภาพเคลื่อนไหวบ้างอ่ะครับ เพราะหากเป็นภาพเคลื่อนไหว จะกินพื้นที่ประมาณ 500กว่า kb
หรือไม่ก็ทางเวบบอร์ดเรา สามารถที่จะลิงค์กับเวบฝากรูปได้ไหมครับ....^.^ ถ้าลิงค์กันได้ ก็เยี่ยมเลย
หรือท่านใดมีวิธีที่ดีกว่าก็บอกกันบ้างนะครับ *-*

โดย : ปีเตอร์อิอิ Member   [ 16/10/2009, 14:21:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 22

ส่วนรูปที่34นั้น

ผมเห็นครั้งแรกคิดว่าห่าง คงไล่ไม่จน

ไม่คิดว่าจะจนครับ แต่ผิดคาด --"

โดย : ลัลลัลล้า Member   [ 16/10/2009, 20:39:11 ]

ความคิดเห็นที่ : 23

อาจารย์นคร ยิ่งใหญ่เกรียงไกร
อาจารย์ นคร ประเสริฐเลิศเลอ
อาจารย์ นคร น่ากราบไหว้ เคารพบูชา
ถ้าท่านตายเมื่อใด ขอให้ไปเกิดเป็นเทวดา นะจ๊ะ
ให้ท่าน อิ่มทิพย์ ประเสริฐเลิศเลอ ชั่วนิรันดร์

โดย : น้องแป๊ว Member   [ 17/09/2010, 20:35:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 24

สวัสดีครับ
เท่าที่ผมทราบ คุณนคร มีประสบการณ์มายาวนานมาก
ตั้งแต่การแข่งขันสนามหลวง ก็อยากให้ท่านเล่าเรื่องราว
ในการแข่งขันสมัยก่อน เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เกี่ยวกับหมากรุก ผู้เล่น หรืออะไรก็ได้ครับ
ก็คงเหมือนกับคนรุ่นหนึ่งเล่าเรื่องราวต่างให้คนรุ่นหลังได้รับฟังกัน หากท่านไม่สะดวก
ก็กราบขออภัยด้วยครับผม

โดย : คลองผดุง Member   [ 19/09/2010, 19:49:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 25

ออกความเห็นค ห 44 นะครับ ถ้าหมากสีขาวเดินเรือมาที่ ข1 หมากดำกำลังจะต้องเอาเรือแลกกับม้า
และถ้าหมากสีดำ ลอยโคน จ5ขาวจะเอาม้าตีรุก ง5 ขุนดำ มาจ6 ขาวเอาเรือไปรุกที่ ข6 ดำถอยโคนไปง6 ขาวเดิน
เบี้ยจ4 ไปจ5 ทำให้หมากดำเสียโคน ถ้าดำเอาเรือกินเบี้ย ก4รุก ขาวเดินม้ามาปิดที่ข4
รูปหมากน่าจะสู้เรือ2ลำของหมากสีดำได้ ถ้าไม่เดินตามนี้ ตาต่อไปหมากขาวจะเดินขุนมา ข3
ดำต้องเอาเรือกินม้า หมากขาวจะเป็นรองแค่ เบี้ยตัวเดียว เพราะเบี้ยจ4 เสียฟรีแน่นอน
พอจะถูกบ้างไหมครับอาจารณ์นคร

โดย : ลุงรถถัง Member   [ 20/09/2010, 01:43:24 ]

ความคิดเห็นที่ : 26

ยากมากเลยครับ หาวิธีให้ขาวเสมอยาก.......

โดย : ลุงรถถัง Member   [ 20/09/2010, 22:52:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 27

เป็นประสบการณ์ที่ดีมีคุณค่ามาก ๆ ครับ ผมเองถ้าไม่ได้อ่านตำราตั้งแต่แรกคงไม่เล่นจนถึงวันนี้
เพราะให้ใครสอนก็ไม่อยากสอน หรือสอนไม่เป็น พอได้อ่านตำรา ก็เริ่มจับจุด พลิกแพลงออกไปในแบบต่าง ๆ
ทำให้เรารู้ว่า เรารู้และยังไม่รู้อะไรบ้างแล้ว สิ่งที่รู้จะไม่จำอีก
จะเสาะหาสิ่งที่ไม่รู้ตลอดเวลาเมื่อได้เห็น
โดยส่วนตัวรูปไล่ปลาดุกยักเงี่ยงผมเองยังรู้เพราะการไปยืนดูเค้าไล่กันริมถนนเลยครับ 555

โดย : อ่าณญาฆ Member   [ 25/09/2010, 10:59:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 28

จากรูปความเห็นที่54 ดำเดินเบี้ยมาไล่ม้าที่ ช5 ดีไหมครับ แล้วดูว่าขาวจะหนีม้าไปไหน

โดย : อ่าณญาฆ Member   [ 27/09/2010, 09:48:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 29ภาพตำราหมากรุกไทย ที่ อ.นคร เคยอ่าน เป็นเล่มเล็กๆ ของครูฟื้น ขณะนี้ คณะทำงานของไทยบีจี
ได้มอบไว้ที่ ห้องสมุดหมากกระดาน มหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาเขตวิภาวดี ถ้าเปิดให้เข้าไปอ่านเมื่อไร
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

โดย : *TBG Member   [ 24/10/2010, 22:50:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 30การเดินต่อจากรูปตามความเห็นที่ 58 หมากขาวเดินม้ากินเบี้ยไล่เรือ หมากดำก็เดินเบี้ยกินเบี้ย = หงาย
และเดินไปจะตกตามรูปที่แสดงนี้
รูปนี้หมากดำเป็นต่อ
ท่านเห็นด้วยหรือไม่?

โดย : *นคร Member - เบอร์ติดต่อ : 0819369002 -  [ 29/10/2010, 11:40:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 31

ทั้งสองเกม หมากขาวเดินก่อนชนะ
ข่วยกันคิด และเฉลยให้เพื่อนๆ ดู ด้วยครับ
ขอบคุณ

โดย : *นคร Member - เบอร์ติดต่อ : 0819369002 -  [ 31/10/2010, 11:59:38 ]

  ถังน้ำพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved