[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


โครงการอบรมกรรมการหมากรุกสากล(Arbiter Seminar 2009)


รายละเอียด

สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจอบรมกรรมการในวันที่ 6 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารจอดรถ โรงพยาบาลเซนหลุยส์ ถนนสาธร(ใกล้ BTS สถานีสุรศักดิ์)

ตารางเวลา

8:30-9:00
ลงทะเบียน

9:00-9:30
(สมาน รัตนวิญญู)
อธิบายเบื้องต้น

9:30-10:30
(FA โอภาส เรืองวรรักษ์ศิริ)
บทบาทของกรรมการ
กฏกติกาของ FIDE
กฏระเบียบของทัวร์นาเม้น
มารยาทในการเล่นหมากรุกสากล

9:30-10:30
พัก

10:45-12:00
(IO Kai Tourila)
ระบบการคิดคะแนนของ FIDE

12:00-13:00
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30
(IA ประจวบ นิมิตรยงสกุล)
ระบบสวิสแพริ่ง(Swiss Pairing)
การจับคู่สวิสแพริ่ง

14:30-14:45
พัก

14:45-16:00
(ธีรพงศ์ ทุวิรัตน์)
การจับคู่ระบบสวิสแพริ่งโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์หมากรุกสากลที่ได้มาตรฐาน
การบันทึกหมาก

โดย : ChAmPiOn Member [ 20/08/2009, 02:21:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

โดย : DeKAssumPZ Member   [ 20/09/2009, 19:02:18 ]

  ลังพลาสติกซ้อนได้แบบทึบ
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved