[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


รวมภาพ Samutprakarn Family Chess Championship 2009


รายละเอียดเป็นการแข่งขันหมากรุกสากล เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ครอบครัว ของท่านสมาชิก
ที่มีใจรักในหมากรุกสากล
ผู้เข้าแข่งขัน มากันเป็นครอบครัวเดียวกัน ทีสามารถเล่นหมากรุกสากล เป็นครับ

โดย : TBG Member [ 16/08/2009, 16:07:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 1โดย : TBG Member   [ 16/08/2009, 16:15:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 2โดย : TBG Member   [ 16/08/2009, 16:17:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 3โดย : TBG Member   [ 16/08/2009, 16:18:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 4การแข่งขันรอบที่ 1
คุณอัครินทร์ อัครบุลเสฎฐ์ กับ
คุณน้อย

โดย : SAmut95 Member   [ 18/08/2009, 15:06:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 5เด็กชายปองภพ ศรีวิสุทธิ์ กับ
เด็กชายวรเดช อรรถวรเดช

โดย : SAmut95 Member   [ 18/08/2009, 15:09:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 6เด็กชายไท เบคเคอร์ส เกษมสันต์ ณ อยุธยา กับ
คุณณัฎฐ์ สุทธิธรรมวสี

โดย : SAmut95 Member   [ 18/08/2009, 15:12:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 7คุณธนาพล ธนโรจน์รุ่ง กับ
เด็กชายนพอนนต์ เอื้อมงคลชัย

โดย : SAmut95 Member   [ 18/08/2009, 15:15:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 8เด็กหญิงสุธิดารัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กับ
เด็กชายภูชิส เที่ยงธรรม

โดย : SAmut95 Member   [ 18/08/2009, 15:18:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 9รางวัลชมเชย
ครอบครัว เอื้อมงคลชัย

โดย : SAmut95 Member   [ 20/08/2009, 12:33:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 10รางวัลชมเชย
ครอบครัว ศรีวิสุทธิ์

โดย : SAmut95 Member   [ 20/08/2009, 12:35:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 11รางวัลชมเชย
ครอบครัว เที่ยงธรรม

โดย : SAmut95 Member   [ 20/08/2009, 12:37:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 12รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ครอบครัว อัครบุลเสฎฐ์

โดย : SAmut95 Member   [ 20/08/2009, 12:39:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 13ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
มีรางวัลติดไม้ติดมือให้ทุกครอบครัว

โดย : SAmut95 Member   [ 20/08/2009, 12:41:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 14-

โดย : SAmut95 Member   [ 20/08/2009, 12:53:02 ]

  ลังพลาสติกขนาดใหญ่
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved