[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


รวมภาพการแข่งขันหมากฮอสพัฒนาฝีมือประจำเดือนกรกฎาคม 2552 จังหวัดเชียงใหม่


รายละเอียดสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายกีฬาหมากกระดาน
ได้จัดงานการแข่งขัน กีฬาหมากฮอสพัฒนาฝีมือประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ซึ่งสถานที่แข่งขัน
ณ ศูนย์การค้า พันธ์ทิพย์ พล่าซ่า จังหวัดเชียงใหม่ จัดทกสัปดาห์ที่ 2 ของ ทุกเดือน

ในวันนั้น ท่านพ่อเลี้ยงแดง ได้มาเป็นประธาน มอบรางวัล ให้กับ
นักกีฬาหมากฮอสที่ได้รับรางวัล และ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาหมากฮอส ได้ภาพรวมกัน
ในภาพเป็นการประมวลภาพ ที่จัดการแข่งขัน ของ เดือน กรกฎาคม 2552

* ผู้สนใจ สามารถเดินทางไปแข่งขันได้ทุกสับดาห์ ที่ 2 ของทุกเดือน สถานที่แข่งขัน ห้องพันธ์ิทิพย์
พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

โดย : *TBG Member [ 15/08/2009, 08:57:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 1ผลการแข่งขันหมากฮอส ประเภทพัฒนาฝีมือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2552

โดย : *TBG Member   [ 15/08/2009, 08:59:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 2ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประจำเดือนกรกฎาคม 2552
** คุณทวี พงษ์ถม

โดย : *TBG Member   [ 15/08/2009, 09:04:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 3ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันประจำเดือนกรกฎาคม 2552

** กิตติเดช วงศ์เมือง

โดย : *TBG Member   [ 15/08/2009, 09:06:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 4โดย : *TBG Member   [ 15/08/2009, 09:12:31 ]

ความคิดเห็นที่ : 5ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอันดับ 7 การแข่งขันประจำเดือนกรกฎาคม 2552

** คุณณัฐวุฒิ อุภิริ

โดย : *TBG Member   [ 15/08/2009, 11:04:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 6ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอันดับ 9 การแข่งขันประจำเดือนกรกฎาคม 2552

** คุณกมล เตติ

โดย : *TBG Member   [ 15/08/2009, 11:06:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 7โดย : *TBG Member   [ 15/08/2009, 11:07:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 8ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอันดับ 12 การแข่งขันประจำเดือนกรกฎาคม 2552

** คุณจีรเดช ธรรมตาล

โดย : *TBG Member   [ 15/08/2009, 11:12:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 9ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอันดับ 14 การแข่งขันประจำเดือนกรกฎาคม 2552

** คุณนิทัศน์ แก้วเมืองมูล

โดย : *TBG Member   [ 15/08/2009, 11:14:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 10ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอันดับ 15 การแข่งขันประจำเดือนกรกฎาคม 2552

** คุณอินทา เตชะมงคล

โดย : *TBG Member   [ 15/08/2009, 11:16:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

ดีใจครับ ที่การวงการหมากกีฬาฮอส พัฒนาต่อเนื่องโดยไม่จำกัด ผู้เข้าร่วมแข่งการ
นักกีฬาหมากฮอสของพ่อเลี้ยงแดงถึงได้ขึ้นอันดับประเทศได้รวดเร็วโดยใช้เวลาไม่กี่ปี
ขอบคุณพ่อเลี้ยงแดงนะครับที่วางรากฐานกีฬาหมากฮอสของเชียงใหม่....ขอบคุณครับผม...

โดย : ลุงรถถัง Member   [ 15/08/2009, 21:05:27 ]

  ลังกระจายสินค้า
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved