[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เปลี่ยนวันแข่ง Tuesday Bullet & Friday Fast-Blitz

รายละเอียด

เนื่องจากทุกวันอังคาร และวันศุกร์ มีการจัดงานแข่งขันชนกับงานของคุณ Kai จึงขอเปลี่ยนแปลงวัน
ที่ใช้จัดการแข่งหมากรุกสากลออนไลน์ดังนี้ครับ

Tuesday Bullet Chess Tournament (1/2) จากทุกวันอังคาร เป็นทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 1
กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป
โดยจะมีการเปลี่ยนชื่องานใหม่ เป็น Wednesday Bullet Chess Tournament

Friday Fast-Blitz Chess Tournament (3/0) จากทุกวันศุกร์ เป็นทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4
กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป โดยจะเปลี่ยนชื่องานใหม่เป็น Saturday Fast-Blitz Chess Tournament

ทั้งนี้ จะยังคงจัดการแข่งขันงาน Tuesday Bullet Chess Tournament ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2552
และงาน Friday Fast-Blitz Chess Tournament ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 ตามปกติ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
นักสืบ

โดย : *นักสืบ Member [ 23/06/2009, 20:40:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ดีเหมือนกัน

โดย : GMnarak Member   [ 23/06/2009, 23:14:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

เนื่องด้วยคนจำนวนผู้เข้าแข่งขันที่ลดลงในแต่ละครั้ง ประกอบกับเหตุผลอื่นๆ ทางผู้จัดทำจึงของดการแข่งขัน
Ligntning Chess Tournament และ Fast-Blitz Tournament เป็นการถาวร

หากมีงานแข่งขันครั้งต่อไปเมื่อไหร่ ทางผู้จัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมและเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดตลอดมา

นักสืบ

โดย : *นักสืบ Member   [ 04/07/2009, 21:30:17 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved