[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


Sosuco Thailand Othello Open2009

รายละเอียด

Sosuco Thailand Othello Open 2008

วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2552
เวลา 10.00 – 20.00 น.
สถานที่ ชั้น5 Central Wolrd Plaza Beacon zone

กติการการแข่งขัน

วันแรก แข่งขันเพื่อทำการแบ่งดิวิชั่น โดยใช้ระบบ swiss pair 7 รอบ โดยผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 16
อันดับจะได้เข้าสู่ดิวิชั่น 1 และผู้เล่นที่มีอันดับ 17 เป็นต้นไป จะได้เข้าสู่ดิวิชั่น2
ดิวิชั่น1 แข่งโดยระบบ swiss pair 7รอบ โดยแบ่งมาทำการแข่งขันในวันแรก 2 รอบ และวันที่ 2 จำนวน 5รอบ
เพื่อคัดผู้เล่นที่อันดับดีที่สุด 4 อันดับ เข้าสู่รอบ semifinal
ดิวิชั่น2 แข่งโดยระบบ swiss pair 9 รอบโดยจะไม่มีการแข่งขันในรอบ semifinal และ final
ซึ่งจะคัดเลือกผู้ชนะจากผู้เล่นที่มีอันดับดีที่สุดเป็นผู้ชนะเลิศ
หมายเหตุ
ถ้าอันดับที่ได้รับรางวัลมีคะแนนเท่ากัน จะตัดสินจาก MBQ เป็นหลัก และถ้ายังเท่ากันก็จะดูที่ผล Head to
Head เท่านั้น ไม่มีการแข่ง play off

วันที่ 2
ดิวิชั่น 1 แข่งในระบบ swiss pair ต่ออีก 5 รอบ เพื่อคัดเลือกผู้เล่นอันดับ 1-4 เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ

รอบรอง ใช้วิธีการแข่งแบบ 2 ใน 3 เกม (โดยผู้ที่เข้ามาเป็นอันดับ 1 จะพบกับผู้ที่เข้ามาเป็นอันดับ
4
และผู้ที่เข้ามาอันดับ 2 กับ 3 จะพบกัน) ผู้ที่ชนะของทั้ง 2 คู่ จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงที่ 3 แข่งแบบ 1 เกม

รอบชิงชนะเลิศ แข่งแบบ 2 ใน 3
รอบชิงชนะเลิศ(หญิง) แข่งแบบ 2 ใน 3 (ผู้ที่มีคะแนนดีสุด 2 อันดับแรกจากการแข่งขันเข้ามาชิง)

ดิวิชั่น2 แข่งในระบบ swiss pair ทั้งหมด 9 รอบโดยจะไม่มีการแข่งขันในรอบ semifinal และ final
ซึ่งจะคัดเลือกผู้ชนะจากผู้เล่นที่มีอันดับดีที่สุดเป็นผู้ชนะเลิศ


*หมายเหตุ*
1. ในครั้งนี้ทางชมรมหมากกระดานโอเทลโล่(ประเทศไทย) จะทำการคัดเลือกตัวแทนชายอีก 1 คนและหญิง 1 คน
(หญิงได้มาจากแชมป์หญิงครั้งที่แล้ว ชิงกับแชมป์หญิงครั้งนี้) เพื่อเป็นตัวแทนไปร่วมทำการแข่งขัน WOC
ซึ่งจะมีจัดขึ้นปลายปีนี้
2. ถ้าผู้ที่ได้อันดับ 1 ในการแข่งขันครั้งนี้
เป็นบุคคลเดียวกับที่ผ่านการคัดเลือกไปแล้วจากการแข่งขันในครั้งก่อน
ทางชมรมจะให้สิทธิ์ผู้ที่ได้อันดับถัดลงไป
และถ้ามีผู้ได้สิทธิ์คนใดสละสิทธิ์จะให้สิทธิ์กับผู้ที่ได้อันดับที่ 3 จากการแข่ง Sosuco Thailand
Othello Championship 2009 ก่อน
3.ผู้ที่สนใจมาแข่งเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2552 สามารถมาร่วมทำการแข่งขันในดิวิชั่น 2 ได้
4. การแข่งขันในรอบคัดเลือกและรอบแบ่งดิวิชั่น จะใช้เวลาในการแข่งขัน คนละ 20 นาทีต่อเกม
ส่วนในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศจะใช้เวลาคนละ 30 นาทีต่อเกมโดย
5.ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านรักษาเวลาในการแข่งขันให้เป็นไปตามกำหนดการด้วย
ถ้าสมมติท่านไม่สามารถมาตรงเวลาได้ ทางกรรมการจะให้คู่แข่งขันของท่านกดเวลารอ โดยไม่มีการอุธรณ์ใด ๆ
ทั้งสิ้น

โดย : plezilla Member [ 17/06/2009, 16:51:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

กำหนดการแข่งขัน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2552
10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขัน
10.30 – 11.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันและอธิบายกติกามารยาทในการแข่งขัน
11.00 – 11.45 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่1
11.45 – 12.30 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่2
12.30 – 13.15 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่3
13.15 – 14.00 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่4
14.00 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
15.00 – 15.45 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่5
15.45 – 16.30 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่6
16.30 – 17.15 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบที่7
17.15 – 17.30 น. ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้าไปเล่นในดิวิชั่น 1 และ 2 ตามลำดับ
17.30 – 18.15 น. ทำการแข่งขันในระบบดิวิชั่น 1 รอบที่ 1
18.15 – 19.00 น. ทำการแข่งขันในระบบดิวิชั่น 1 รอบที่ 2
19.00 น. สรุปผลการแข่งขันในวันแรก

วันที่ 26 กรกฎาคม 2552
ดิวิชั่น 1
10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน
10.30 – 11.15 น. ทำการแข่งขันในระบบดิวิชั่น1 รอบที่ 3
11.15 – 12.00 น. ทำการแข่งขันในระบบดิวิชั่น1 รอบที่ 4
12.00 – 12.45 น. ทำการแข่งขันในระบบดิวิชั่น1 รอบที่ 5
12.45 – 13.30 น. ทำการแข่งขันในระบบดิวิชั่น1 รอบที่ 6
13.30 – 14.15 น. ทำการแข่งขันในระบบดิวิชั่น1 รอบที่ 7
14.10 – 15.00 น. ประกาศผลผู้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ และพักรับประทานอาหารกลางวัน
15.00 – 17.30 น. รอบรองชนะเลิศ
17.30 - 20.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
20.00 – 20.30 น. ประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัล


ดิวิชั่น 2
10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน
10.30 – 11.15 น. ทำการแข่งขันดิวิชั่น2 รอบที่ 1
11.15 - 12.00 น. ทำการแข่งขันดิวิชั่น2 รอบที่ 2
12.00 – 12.45 น. ทำการแข่งขันดิวิชั่น2 รอบที่ 3
12.45 – 13.30 น. ทำการแข่งขันดิวิชั่น2 รอบที่ 4
13.30 – 14.15 น. ทำการแข่งขันดิวิชั่น2 รอบที่ 5
14.15 – 15.00 น. พักรับประทานอาหาร
15.00 – 15.45 น. ทำการแข่งขันดิวิชั่น2 รอบที่ 6
15.45 – 16.30 น. ทำการแข่งขันดิวิชั่น2 รอบที่ 7
16.30 – 17.15 น. ทำการแข่งขันดิวิชั่น2 รอบที่ 8
17.15 – 18.00 น. ทำการแข่งขันดิวิชั่น2 รอบที่ 9
18.00 – 18.30 น. ประกาศผลการแข่งขันดิวิชั่น2

ประเภทหญิง
18.30 – 20.00 น. การแข่งขันชิงแชมป์ประเภทหญิง

โดย : plezilla Member   [ 17/06/2009, 16:52:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

วิธีการสมัครแข่งขัน

1. เข้าไปที่ www.thaiothello.com
2. เลือก กระดานสนทนา
3. เข้าไปที่หัวข้อ Sosuco Thailand Othello Open 2009
4. กรอกรายละเอียด และข้อมูลการสมัคร
5. ภายใน 3 วัน จะได้รับอีเมล์ยืนยันจากทางทีมงานค่ะ

โดย : plezilla Member   [ 17/06/2009, 16:54:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

^^

โดย : lostboyz Member   [ 19/06/2009, 18:01:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

รอบชิงที่ 3 แข่งแบบ 1 เกม

แข่งแบบ 2 ใน 3 เกม ครับ

โดย : zen_ar218 Member   [ 20/06/2009, 09:44:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

UPDATE ความเคลื่อนไหวการแข่งกันหน่อยนะจ๊ะ

ในการแข่งขันครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนสถานที่จากชั้น 5 มาแข่งกันที่ชั้น 1 บริเวณด้านหลัง ลิฟท์แก้ว นะคะ

โดย : plezilla Member   [ 02/07/2009, 16:33:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

ไม่ได้ไปอะ ไม่ได้เล่นนานมั่กๆแล้ว

โดย : LimitBreak Member   [ 02/07/2009, 22:21:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

นนท์ ระวังเวลาแข่งจะได้ที่ 3 ด้วยนะ อิอิ

เต้ย มาไม่ได้เหรอ เสียดายๆ

โดย : plezilla Member   [ 03/07/2009, 09:55:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

ราชศักดิ์ นี่ใช่ตาปาร์คขาโหดป่าวอะ แล้วที่ในวงเล็บ (division 2 ล่าง ๆ) คือไรอะ - -"
รึจะลงมาข้างล่าง ลงมามัยอะ ข้างบนนะดีแล้ว ตาปาร์ค

โดย : gutjang88 Member   [ 03/07/2009, 12:57:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

7. สุรศักดิ์ ใจตรง (เรียวมะKung)
8. วชิรพันธุ์ หุราพันธุ์ (tong06)
9. ดวงกมล โสกันเกตุ (honeym00n)
10. สิริกร คุ้มแว่น (kimpui)


โดย : plezilla Member   [ 04/07/2009, 09:55:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

12. มณีรัตน์ จริยสุธรรมกุล (ฟาร์มลัพธ์)
13. สมพร อินธิกาย (สามา)
14. ด.ช.ปณิธิ เสกสรรค์วิริยะ (Kenshiro)
15. รตี รติโอฬาร (runrun)
16. ประยูร เหลืองจุฑาภรณ์ (zaigo)

โดย : plezilla Member   [ 08/07/2009, 00:19:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

ก่อนแต่งงาน....!!
.
.

'''ช.''' ผมจะรีบทำทุกอย่างให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดเลย เพื่ออนาคตของเราทั้งสอง

'''ญ.''' คุณอยากจะไปจดทะเบียนฯ กับฉันที่อำเภอมั้ยคะ?

'''ช.''' แน่นอนที่สุด ผมภาวนาให้ได้ยินคำนี้จากปากคุณมานานแล้ว

'''ญ.''' แล้วคุณจะเลิกกับฉันมั้ยนี่?

'''ช.''' ไม่มีทางเด็ดขาดเลย ต่อให้ผมตายก็เถอะ

'''ญ.''' ถ้าฉันงอนคุณขึ้นมา คุณจะง้อฉันหรือเปล่า?

'''ช.''' สำหรับคุณแล้ว ผมจะพยายามทำทุกวิธี ที่คิดได้เลยเชียวแหละ

'''ญ.''' แล้วคุณคิดจะรังแกฉันบ้างมั้ยคะ?

'''ช.''' ผมคงต้องฆ่าตัวตายแน่ๆ ถ้าจะทำอย่างนั้นกับคุณ

'''ญ.''' จูบฉันสักครั้งซิคะ

. . .

หลังแต่งงานแล้ว 10 ปี...ให้อ่านย้อนขึ้น

โดย : ต้อง06 Member   [ 11/07/2009, 02:08:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 12ตกลงแข่งชั้น 1 หรือว่า ชั้น 5 อะคะ

โดย : *Chatcha Member   [ 11/07/2009, 22:53:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 13

แผนที่ครับ ชั้น 1ให้เดินเข้ามาที่คอร์ทกลาง หรือ Central Courtแล้วมองหาเอาก็ได้ครับ

โดย : zen_ar218 Member   [ 13/07/2009, 19:20:18 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved