[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ผลการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยผู้สูงอายุ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดผลการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยผู้สูงอายุ ในวันประเพณีสงกรานต์ ที่บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น
หลังตลาดประตูเชียงใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ แข่งขันในวันประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๒

โดย : TBG Member [ 27/04/2009, 18:32:00 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ยินดีด้วย เด้อ

โดย : Benjy Member   [ 28/04/2009, 14:56:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 2ขอแสดงความยินดีกับ ท่านสมนึก��แซ่เฮง ที่ไ้ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

โดย : TBG Member   [ 28/04/2009, 15:55:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 3ขอแสดงความยินดีกับ ท่านพิสิทธิ์ ตันติศุภกุล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

โดย : TBG Member   [ 28/04/2009, 15:58:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 4ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ศ.นพ.ทวีพันธ์ ตัณฑจำรูญ ที่ได้รับรางวัล ชมเชยอันดับที่ 1

โดย : TBG Member   [ 28/04/2009, 16:00:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 5ขอแสดงความยินดีกับ ท่านวิเชียร��คำเมือง ที่ได้รับรางวัล ชมเชยอันดับที่ 2

โดย : TBG Member   [ 28/04/2009, 16:10:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 6ขอแสดงความยินดีกับ ท่านมานะ��กลิ่นราตรี ที่ได้รับรางวัล ชมเชยอันดับที่ 2

โดย : TBG Member   [ 28/04/2009, 16:12:11 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved