[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


Sosuco Thailand Othello Championship 2009

รายละเอียด

Sosuco Thailand Othello Championship 2009

วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2552
สถานที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า ชั้น5 โซนบีคอน
เวลา 10.00 - 19.00 น.

การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 วัน โดยในวันแรกจะเป็นรอบคัดเลือก เพื่อหาผู้เล่นอันดับ 1-16
เข้าสู่การแข่งขันในระดับดิวิชั่น 1 ส่วนผู้เล่นตั้งแต่อันดับ 17 เป็นต้นไป
จะได้เข้าร่วมการแข่งขันในดิวิชั่น 2 (สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาในรอบคัดเลือกวันแรก
สามารถเข้าร่วมการแข่งในดิวิชั่น 2 ได้ โดยต้องมาลงทะเบียนในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม ไม่เกิน 10.30 น.)

กติกาการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552
รอบคัดเลือก
แข่งแบบ Swiss Pair 7 รอบ โดยในแต่ละรอบ ใช้เวลาทั้งหมด 40 นาที (คนละ 20 นาที)
สำหรับผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 16 อันดับจะได้เข้าไปทำการ แข่งขันใน Division 1 ของวันถัดไปอันดับ 17 ลงไป
จะได้เข้าสู่ Division 2 ของวันถัดไป

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2552
Division 1
ทำการแข่งขันแบบ Swiss Pair 7 รอบ โดยในแต่ละรอบ ใช้เวลาทั้งหมด 40 นาที (คนละ 20 นาที)
คัดเลือกหาผู้เล่นอันดับที่ 1 - 4เพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
Division 2
ทำการแข่งขันแบบ Swiss Pair 7 รอบ โดยในแต่ละรอบ ใช้เวลาทั้งหมด 40 นาที (คนละ 20 นาที)
คัดเลือกหาผู้เล่นอันดับที่ 1 – 4 เพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ

รอบรองชนะเลิศ
ใช้วิธีการแข่งแบบ 2 ใน 3 เกม (โดยผู้ที่เข้ามาเป็นอันดับ 1 จะพบกับผู้ที่เข้ามาเป็นอันดับ 4 และ
ผู้ที่เข้ามาอันดับ 2 กับ 3 จะพบกัน) ผู้ที่ชนะของทั้ง 2 คู่ จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยในแต่ละเกม
ใช้เวลาทั้งหมด 60 นาที (คนละ 30 นาที)
หมายเหตุ : ในกรณีที่ อันดับที่ 4 และ 5 มีคะแนนเท่ากัน ให้ยึด MBQ เป็นหลัก ถ้า MBQ เท่ากันให้ดูผล
Head to Head

รอบชิงที่ 3 ใช้วิธีการแข่งแบบ 2 ใน 3 เกม

รอบชิงชนะเลิศ
ใช้วิธีการแข่งแบบ 2 ใน 3 เกม โดยในแต่ละเกม ใช้เวลาทั้งหมด 60 นาที (คนละ 30 นาที)

รอบชิงชนะเลิศ (หญิง)
ใช้วิธีการแข่งแบบ 2 ใน 3 เกม โดยผู้ที่มีอันดับสูงสุด 2 อันดับแรกจากการแข่งขัน เป็นผู้เข้าชิงชนะเลิศ
โดยในแต่ละเกม ใช้เวลาทั้งหมด 60 นาที (คนละ 30 นาที)

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีผู้หญิงเข้ารอบรองชนะเลิศ ใน Division 1 ให้ถือว่า เป็น
แชมป์ประเภทหญิงในการแข่งขันนั้นทันที โดยไม่ต้องแข่งขันเพื่อชิงแชมป์ประเภทหญิงอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ใช้กติกาเดียวกันทั้ง 2 Division

กติกาเพิ่มเติม
- ในกรณีมีผู้ที่ชนะ Bye ให้ถือว่าผู้ที่ชนะ Bye ได้แต้ม 1 แต้ม และ จำนวนเม็ดหมาก เท่ากับ 64-0
- ในกรณีที่เวลาหมด ให้ผู้ที่ชนะเวลา ได้แต้ม 1 แต้ม ทันที และให้แข่งต่ออีกเป็นเวลา 2 นาที
เพื่อดูผลการแพ้ชนะ ซึ่งถ้าหากผู้ที่ชนะเวลา เป็นผู้ชนะ ให้นับจำนวนเม็ดหมากตามจริง
ถ้าหากผู้ที่แพ้เวลาเป็นผู้ชนะ ให้คิดเม็ดหมาก โดยคนที่ชนะเวลาได้เม็ดหมากเท่ากับ 33-31
หมายเหตุ : เมื่อผู้แข่งขันแต่ละคนแข่งเกมของตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาออกจากบริเวณการแข่งขัน
ทั้งนี้เพื่อให้ไม่เป็นการรบกวนสมาธิของผู้แข่งขันที่ยังแข่งไม่เสร็จ

โดย : plezilla Member - [ 23/02/2009, 11:07:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

กำหนดการแข่งขัน

21 มีนาคม 2552
10.00 – 10.30 น. รับลงทะเบียน
10.30 – 11.00 น. อธิบายกฎ กติกาในการแข่งขัน
11.00 – 14.00 น. ทำการแข่งขันรอบคัดเลือก รอบเช้า
14.00 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
15.00 – 18.30 น. ทำการแข่งขัน รอบคัดเลือก รอบบ่าย
18.30 – 19.00 น. ประกาศผลการแข่งขันและทำการแบ่งสาย เพื่อทำการแข่งขันในวันรุ่งขึ้น
อันดับ 1 – 16 จะได้เข้าไปเล่นในดิวิชั่น 1
อันดับ 17 เป็นต้นไป จะได้เล่นในดิวิชั่น2

22 มีนาคม 2552
10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน
10.30 – 13.00 น. ทำการแข่งขัน รอบเช้า (ในวันนี้จะแยกเป็นดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2)
13.00 – 14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 16.00 น. ทำการแข่งขันในรอบบ่าย
16.00 – 17.30 น. รอบรองชนะเลิศ
17.30 – 19.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
19.00 – 19.30 น. ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัล ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

โดย : plezilla Member   [ 23/02/2009, 11:07:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

การเข้าร่วมแข่งขันใน World Othello Championship 2009

ในปี 2552 จะทำการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน WOC 2009 จำนวน 4 คนประกอบไปด้วย ตัวแทนชาย 3 คนและหญิง
1 คน

ประเภทชาย
คัดเลือกจากการแข่งขัน Sosuco Thailand Othello Championship 2009 จำนวน 2 คน และการแข่งขัน Sosuco
Thailand Othello Open 2009 1 คน
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันใน WOC 2009 ขอสละสิทธิ ผู้ที่ได้รับสิทธิไปแข่งขันแทน
เรียงตามลำดับดังนี้
1. อันดับที่ 3 ของการแข่งขัน Sosuco Thailand Othello Championship 2009
2. อันดับที่ 2 ของการแข่งขัน Sosuco Thailand Othello Open 2009
3. อันดับที่ 4 ของการแข่งขัน Sosuco Thailand Othello Championship 2009
4. อันดับที่ 3 ของการแข่งขัน Sosuco Thailand Othello Open 2009
5. อันดับที่ 4 ของการแข่งขัน Sosuco Thailand Othello Open 2009
ซึ่งหากอันดับที่เหลือ สละสิทธิทั้งหมด ทางสมาคมก็จะขอสงวนสิทธิในการส่งเข้าร่วมการแข่งขัน WOC
2009ในตำแหน่งของนักกีฬาที่ขอสละสิทธิ

ประเภทหญิง
คัดเลือกจากการนำผู้ชนะเลิศจากการแข่งขัน Sosuco Thailand Othello Championship 2009 และการแข่งขัน
Sosuco Thailand Othello Open 2009 มาแข่งกัน โดยใช้วิธีการแข่งแบบ 1 เกม

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันใน WOC 2009 ขอสละสิทธิ ผู้ที่ได้รับสิทธิไปแข่งขันแทน
คือ แชมป์ประเภทหญิง อีก 1 คน หากสละสิทธิทั้งหมด ทางสมาคมก็จะขอสงวนสิทธิในการส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
WOC 2009 ในตำแหน่งของนักกีฬาที่ขอสละสิทธิ

โดย : plezilla Member   [ 23/02/2009, 11:09:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

ใกล้แข่งแล้วสินะ ต้องฟิตซะแล้วววว

โดย : hatshepsut Member   [ 23/02/2009, 11:37:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

กำแล้ว นี่จะแข่งอีกแล้วเหรอเนี่ย - -

โดย : rey Member   [ 23/02/2009, 13:02:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

อยากแข่งด้วยจัง แต่พอกติกา เริ่มหวั่นๆ ทามมายดูซีเรียสจังเลย.... อิ๋งไปแบบขำๆ
จาทำให้คะแนนคนที่เจออิ๋งสูงผิดปกติไม๊น๊าาาาา

โดย : ingni_ Member   [ 23/02/2009, 13:05:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

โย่วๆๆๆ

มากันเยอะๆๆ นะคร่า

งานนี้จะให้เปิ้ล เป็น บอมๆๆ เกิร์ล ยืนให้กำลังใจ ทุกคน ในการแข่งขันคร่า


อิอิอิ

โดย : Tang_O Member   [ 23/02/2009, 16:32:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

คห.9 ใช่คุณอิ๋งที่เคยแวะมาดูที่งานแข่งครั้งก่อนหรือป่าวคะ ถ้าจำผิดขออภัยด้วย ^^ มาแข่งด้วยกันนะคะ
สนุก ๆ

คห.10 คุณห้องแห้ อยากมีคนสอน 2ต่อ2 มั้ยคะ คิคิ

คห.11 ต้องใส่กระโปรงสั้น ๆ ด้วยมั้ยเจ๊ ฮ่าๆๆ

โดย : plezilla Member   [ 23/02/2009, 17:00:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

มาเลยจ้าอิ๋ง ยาดม กับพาราไม่ต้องพกมา ไม่เครียดขนาดนั้น อิอิ เรามีแต่ความสนุกสนาน ^^

ตอบ ปล. รางวัลหน้าใหม่ได้เป็นกระดานจริงจ้ะ แบบแม่เหล็กนะคะ

โดย : plezilla Member   [ 23/02/2009, 17:09:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

ตอบคุณห้องแห้

ถ้าอยากได้กระดานแบบไม่ต้องแข่งก็ 350 บาทหน้างานนะคะ คิคิ แต่ว่า...มาแข่งเถอะค่ะ มาเจอเพื่อน ๆ
สนุกดี

ส่วนเรื่องสอน 2ต่อ2... กรุณาติดต่อหลังไมค์นะคะ
ฟิ้วววววววววววววววววว

โดย : plezilla Member   [ 23/02/2009, 17:23:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

ขอบคุณนะครับ พี่ โอ๋ กับ พี่ ไร อ่ะครับ เอาเป็นว่าเรียกพี่ดีแระครับ ต้องไปแน่นอนครับ อย่าลืม ห้องแห้
นะครับคริ ๆๆๆๆๆ

โดย : ห้องแห้ Member   [ 23/02/2009, 17:51:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

ถึง คห.19

ชื่อเปิ้ลค่ะ แต่เรียก"พอลล่า" ก็ได้ คิคิ

โดย : plezilla Member   [ 23/02/2009, 19:36:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 12

ปีนี้ต้องไปดูกระดานจริงให้ได้ครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้คำแนะนำแล้วเจอกันที่งานจริงครับ
แต่คงไปได้แค่ดูนะครับ เพราะติดงานพอดีเลย ปล.ความเห็นที่ 21 สวัสดีครับ พี่ พอลไปล่า คริ ๆ
ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ กัสจังก็อย่า โหด กะสามา นะครับ วันแข่งจะไปให้กะลังใจทุกคนเลยนะครับ สู้ ๆๆๆๆ
นะครับ ทุกคน สามา จะเป็นกะลังใจให้ ขอบ สนามนะครับ

โดย : ห้องแห้ Member   [ 24/02/2009, 10:23:31 ]

ความคิดเห็นที่ : 13

เปิ้ล-ซิล-ล่า
เปลี่ยน ชื่อเป็น
เปิ้ล-พร-หลัา

อิอิ

เดี๋ยวทำโปสเตอร์เสร็จจะไปโปรโมตตามเว็บต่างๆครับ
สมัครกันเยอะๆ นะครับ

โดย : zen_ar218 Member   [ 25/02/2009, 12:04:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 14

1. นายธรรมธร ไกรก่อกิจ ( zen_ar218 )
2. ศิรินพ สุขพัฒนนิกูล (เอี้ยก้วย)
3. อานนท์ หงษ์ทอง (นนท์012)
4. มนัญญา พุทธสมบัติ (hatshepsut)
5. ราชศักดิ์ วัฒนจึงโรจน์ (yingchingying)

โดย : plezilla Member   [ 25/02/2009, 13:51:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 15

สมัครกันที่ไหนครับ ผมยังไม่ได้สมัครเลยอ่ะครับ อยากสมัครไว้ แต่ไปแข่งวันที่ 22 นะครับ วันที่ 21
ติดเข้าเวร นะครับ

โดย : ห้องแห้ Member   [ 26/02/2009, 10:24:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 16

UPDATE รายชื่อผู้สมัครจ้า

1. นายธรรมธร ไกรก่อกิจ ( zen_ar218 )
2. ศิรินพ สุขพัฒนนิกูล (เอี้ยก้วย)
3. อานนท์ หงษ์ทอง (นนท์012)
4. มนัญญา พุทธสมบัติ (hatshepsut)
5. ราชศักดิ์ วัฒนจึงโรจน์ (yingchingying)
6. เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ ( bigsh0w )
7. นางสาวดวงกมล โสกันเกตุ (honeym00n )
8. วชิรพันธุ์ หุราพันธุ์ ( tong06 )

โดย : plezilla Member   [ 26/02/2009, 12:53:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 17

ความเห็น 32 คิดคำพูดเองมะเปนรึงายยยยยยยยยยยยยย มาก๊อบเค้าหน้าตาเฉยยย นิสัยยยย

โดย : hatshepsut Member   [ 26/02/2009, 16:12:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 18

เสนอให้แชมป์ ญ ต้องมาตั้งแต่วันแรกด้วยดีไหมครับ หากมาเฉพาะวัน 2 จะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ

ฮ่วย แย่แล้ว ยังไม่ได้ฝึกเลย

โดย : JJDark Member   [ 26/02/2009, 20:50:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 19

ใกล้แข่งแล้วสินะครับ ต้องฟิตซะแล้ว

โดย : shyyy Member   [ 27/02/2009, 12:21:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 20

ตื่นเต้นจัง

ต้องเริ่มซ้อมแร้ววว

โดย : ผึ้งโต๊โต Member   [ 27/02/2009, 16:20:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 21

TAKE IT EASY

โดย : *Wachirapan Member  -  [ 28/02/2009, 05:24:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 22Poster

โดย : zen_ar218 Member   [ 01/03/2009, 19:06:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 23

คุณอนุวัฒน์และคุณสมพร รบกวนช่วยไปฝากอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ทาง PMของ plezilla ใน www.thaiothello.com
ด้วยนะคะ ทางทีมงานต้องจัดทำข้อมูลค่ะ

ขอบคุณค่ะ

โดย : plezilla Member   [ 02/03/2009, 09:13:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 24

13. กวีนุช ศรีสมบัติ (ingni_)

โดย : plezilla Member   [ 02/03/2009, 12:29:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 25

เปิ้ลกัสส่งอีเมล์และเบอร์โทรไปให้แล้วนะครับ เพิ่งส่งไปหลังอิ๋งสมัครจ๊ะ ในชื่อ สมพร กับ อนุวัฒน์

โดย : gutjang88 Member   [ 02/03/2009, 13:02:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 26

กระดานมีไฟฟ้าแบบนี้ อันตรายย

โดย : JJDark Member   [ 02/03/2009, 17:40:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 27

มีการถ่ายสด การแข่งขัน มาให้คนอยู่ไกล
เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ นครสวรรค์ ยะลา ปัตตานี
ขอนแก่น โคราช หนองคาย ตราด จันทรบรี ดูบ้างไหมครับ

โดย : แม่ปิง Member   [ 02/03/2009, 23:39:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 28

15.Stanley Ooi,
16.Yan Leong Woo
17.Leeyen Ng

from Malaysia

โดย : plezilla Member   [ 03/03/2009, 11:35:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 29

18. Chew Ching Wuen
19. Makoto Suekuni

From Singapore

โดย : plezilla Member   [ 03/03/2009, 17:28:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 30

20.ศิวสันต์ หนูประเสริฐ (sivalizd)
21.จิราภรณ์ สว่างภพ (Funwhan )


โดย : plezilla Member   [ 04/03/2009, 07:31:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 31

คายเค้าพูดเล่นเล่า

ตอนนี้ฟิตไปก้อไม่ทันแล้ว ฮิๆ สมหน้า

โดย : hatshepsut Member   [ 04/03/2009, 13:58:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 32Makoto Suekuni เค้า คือ แชมป์โลกปี 1997
และรองแชมป์โลกอีกหลายสมัย
เผื่อบางคนยังไม่รู้จักครับ

(คนซ้ายมือ ส่วน คนขวา ผมเอง 555)

รูปนี้ไปแข่งกันที่สิงคโปร์ครับ

โดย : zen_ar218 Member   [ 04/03/2009, 19:12:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 33

เล่นเส็ด ไปกินไอติมคอกเทลกันไม๊คะ จำได้ว่าอยู่เซนทรัลเวิร์ล หุหุ อาหร่อยมากมาย....
((แต่กินมากไม่ได้ เด๋วมึน))

มีใครจาแนะนำร้านอาหารอารายในเซนทรัลเวิร์ลมั้งไม๊คะ ^^ ((นึกถึงของกินก่อนเรื่องแข่งอีกอิ๋ง ))

โดย : ingni_ Member   [ 04/03/2009, 21:12:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 34ช่ายเลยนัท ร้านนั้นแล่ะๆ อยากกินไอติมคอดเทลง่ะ งึ่มๆๆ แพงแต่ยอม เพราะอาร่อย หุหุ

ว่าแต่ somethink sweetอยู่ชั้นไหนหร๋อจ๊ะ ^^

โดย : ingni_ Member   [ 04/03/2009, 22:14:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 35

กินด้วย หิวแล้วอ่ะ อิ๋ง อิอิ กินแล้วก็นอน

โดย : ห้องแห้ Member   [ 05/03/2009, 08:14:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 36

เค้าว่ากันว่า เค้กที่ร้าน Coffee Beans by Dao ก็อร่อยเหมือนกัน

โดย : Tang_O Member   [ 05/03/2009, 17:49:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 37

กลายเป็นกระทู้ของกินไปซะแล้ว

โดย : zen_ar218 Member   [ 05/03/2009, 21:52:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 38

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้
โดย:อัลเบิร์ต ไอสไตน์

โดย : ต้อง06 Member   [ 07/03/2009, 07:56:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 39

ชาย ได้ข่าวว่าฝึกซ้อมกะนุ 2ต่อ2 ในห้องสีชมพูรึ

โดย : ต้อง06 Member   [ 07/03/2009, 12:57:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 40

-0-

โดย : ingni_ Member   [ 07/03/2009, 21:59:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 41

พี่ชาย อย่ามอมมาโกโตะนะ

โดย : JJDark Member   [ 08/03/2009, 20:40:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 42

จงอย่ายึดติดกับตาที่ดีที่สุด จงลงตาที่ไม่ดีดูบ้าง
โดย : นนท์ 012

โดย : นนท์012 Member   [ 09/03/2009, 09:33:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 43

คนสมัครกันน้อย จัง สงสัย ต้องเขียนป้าย ไปติด ไว้ แถวร้าน ไอติม ชะและ เพราะมีคนมากินไอติม เยอะ เรา
ก็แจก ใบสมัคร เลยดีเปล่าครับ
อิอิ

โดย : ห้องแห้ Member   [ 09/03/2009, 14:27:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 44

นัทพี่ก็อยากกินไอศครีม ^^
ว่าแต่ว่า..มาโกโตะตัวจริงน่ารักป่าวอะคะ แฮ่ๆ
หาแรงบันดาลใจในการไปแข่งก่อน เอิ๊กๆ

โดย : rey Member   [ 10/03/2009, 04:07:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 45

นัทงัยแรงบัลดาลใจ พี่เรียว 55555555+

ตั้งใจซ้อมน๊า : )

โดย : EyeOnMe Member   [ 10/03/2009, 06:37:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 46

สาสม(ห้องแห้คนซื่อ)เห็นเขาว่าฟิตมาก แชมป์ดี2 สาสมจองแล้วนะครับ ส่วนหลงกลขอแชมป์ดี3
หละกัน อุอุอุอุ

โดย : หลงกลเธ0 Member  -  [ 10/03/2009, 12:37:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 47

ใช่ๆ นัทเป็นแรงบันดาลใจอิอิ

โดย : rey Member   [ 10/03/2009, 16:28:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 48

คนที่มีชื่อเหล่านี้ กรุณาแจ้งชื่อ+นามสกุลภาษาอังกฤษด้วยครับ

9. จงสฤษฏิ์ จงอุดมการณ์ (jsl )
12.สมพร อินธิกาย (ห้องแห้ ) *
13. กวีนุช ศรีสมบัติ (ingni_)
14. พีระพรรณ รุจิรปัญญานนท์ (หมูบินกลิ้ง) *
21.จิราภรณ์ สว่างภพ (Funwhan )
22.นายโอม เอี่ยมคง
23.ชัชณัฐฏ์ ปภาวีวัฒนานนท์ (Epiloue)
25.วรวุฒิ ร่มไทร (ปุ๋ย, Bravo )
26.นายปรัชญา แซ่ฉั่ว (โบ็ท)
28. พิทูร เจริญกิตติ (chekub)
31. สมจิตร กาฬภักดี (ke_sorn )โดย : zen_ar218 Member   [ 12/03/2009, 16:34:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 49

44 คน แล้วววว

น่าดีใจจิงๆ

สมัครแข่งกันอีกเยอะๆนะคร้าบบบบ

โดย : JJDark Member   [ 14/03/2009, 03:12:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 50

คนข้างบนเค้าสมัครแล้วนี่ - -

โดย : hatshepsut Member   [ 14/03/2009, 18:30:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 51

น่าจะมีเงินอัดฉีด เพื่อจัดการกับผู้สมัครคนที่19นะครับ ^_^i

โดย : shyyy Member   [ 15/03/2009, 01:07:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 52

ฮ่าๆๆๆๆ พี่เรียว

โดย : JJDark Member   [ 15/03/2009, 04:01:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 53

เมพขิงๆ คืออะไรอะพี่ต้อง งง ขยายความหน่อยจ้า

โดย : rey Member   [ 15/03/2009, 19:56:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 54

เมพขิง มันลามมาถึงโอเทลโล่แล้วเหรอเนี่ย

โดย : JJDark Member   [ 16/03/2009, 22:49:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 55

UPDATE รายชื่อผู้สมัครจ้า

1. นายธรรมธร ไกรก่อกิจ ( zen_ar218 )
2. ศิรินพ สุขพัฒนนิกูล (เอี้ยก้วย)
3. อานนท์ หงษ์ทอง (นนท์012)
4. มนัญญา พุทธสมบัติ (hatshepsut)
5. ราชศักดิ์ วัฒนจึงโรจน์ (yingchingying)
6. เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ ( bigsh0w )
7. นางสาวดวงกมล โสกันเกตุ (honeym00n )
8. วชิรพันธุ์ หุราพันธุ์ ( tong06 )
9. จงสฤษฏิ์ จงอุดมการณ์ (jsl )
10.สิริกร คุ้มแว่น (kimpui)
11.อนุวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์ ( tomyum )
12.สมพร อินธิกาย (ห้องแห้ ) * สมัครแข่งเฉพาะวันที่ 2 ค่ะ
13. กวีนุช ศรีสมบัติ (ingni_)
14. พีระพรรณ รุจิรปัญญานนท์ (หมูบินกลิ้ง) * สมัครแข่งเฉพาะวันที่ 2 ค่ะ
15.Stanley Ooi, (Malaysia)
16.Yan Leong Woo (Malaysia)
17.Leeyen Ng (Malaysia)
18. Chew Ching Wuen (Singapore)
19. Makoto Suekuni (Singapore)
20.ศิวสันต์ หนูประเสริฐ (sivalizd)
21.จิราภรณ์ สว่างภพ (Funwhan )
22.นายโอม เอี่ยมคง
23.ชัชณัฐฏ์ ปภาวีวัฒนานนท์ (Epiloue)
24.นายปารเมศ เจริญสุขสวัสดิ์ (ม๋านoย )
25.วรวุฒิ ร่มไทร (ปุ๋ย, Bravo )
26.นายปรัชญา แซ่ฉั่ว (โบ็ท)
27.นายธนภัทร จิตวรวิสุทธิ์ (ท๊อป)
28. พิทูร เจริญกิตติ (chekub)
29. ดำรงค์ชัย ศิริรักษ์ (Stoner)
30. อมรรัตน์ พรมมาศ (ปลาทาโร่ )
31. สมจิตร กาฬภักดี (ke_sorn )
32. ปิยะณัฐ อัญชุลี(methyll2ed )
33. ชัชฌา รัตนเดชาธร (WatJai )
34. อิสรีย์ เจียมอนุกูลกิจ (ผึ้ง)
35. ปริญญา รัชชุศิริ (robotค่ะ)
36. ยุทธนา แก้วกล่ำ (newsabuy) * สมัครแข่งเฉพาะวันที่ 2 ค่ะ
37. ดิศพงษ์ เกียรติณรงค์รบ (shyyy)
38. ฐปนกร โควินท์ทวีวัฒน์ (rtm)
39. หลินสือ พนาจารย์ (Mew)
40. ศักดา ฟักแฟง (ปามเกเร)
41. ชลดา พลเยี่ยม (ถั่วนุ่น)
42. ดุสิต ชินวัฒนา (ถั่วเบียร์)
43. กิตติพงษ์ รักประกอบกิจ (ถั่วนุ)*สมัครแข่งเฉพาะวันที่ 2 ค่ะ
44. เอกพันธ์ ติยะหิรัญชัย (ซาอิ9ดั้ง)
45.สุเมธ ชูอริยมรรค (Mr. Liang)
46.ภูวดล วิชิตพันธุ์ ( Poom0
47.สุรศักดิ์ ใจตรง (เรียมะKung)


โดย : plezilla Member   [ 17/03/2009, 14:25:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 56

เหอ ๆๆๆๆๆ เมพขิงๆ

โดย : ห้องแห้ Member   [ 18/03/2009, 09:50:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 57

ว้าวๆๆๆๆ 52 คนแล้วว สุดยอด

รีบสมัครกันนะคับ ใกล้ถึงวันแข่งมากแล้ว

ปล. มาโกโตะ นี่เค้าเมพขิงๆ

โดย : JJDark Member   [ 19/03/2009, 21:06:00 ]

ความคิดเห็นที่ : 58

สามารถดูบันทึกหมากการถ่ายทอดได้ที่นี่ครับ
http://www.thaibg.com/OTOnline/OTLiveTour.php
หรือเข้าเมนู เกมส์ --> บันทึกเกมส์ถ่ายทอดสด --> โอเทลโล่

โดย : ChAmPiOn Member   [ 21/03/2009, 20:36:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 59ผลรอบที่ 2

โดย : ChAmPiOn Member   [ 21/03/2009, 22:19:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 60ผลรอบที่ 4

โดย : ChAmPiOn Member   [ 21/03/2009, 22:20:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 61ผลรอบที่ 6

โดย : ChAmPiOn Member   [ 21/03/2009, 22:20:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 62สรุปการจัดอันดับในวันแรก

โดย : ChAmPiOn Member   [ 21/03/2009, 22:22:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 63

http://www.thaibg.com/Othello/viewlivegame.php?id=113

เกมนี้ บันทึกหมากผิดพลาด h1 2 รอบครับ

ที่ถูกต้อง คือ

1. f5 2. d6
3. c3 4. d3
5. c4 6. f4
7. f6 8. g5
9. e6 10. f7
11. d7 12. c5
13. g3 14. f3
15. c6 16. e7
17. d2 18. b6
19. e3 20. e8
21. g4 22. h3
23. h6 24. h4
25. c7 26. d8
27. c8 28. b5
29. f8 30. b4
31. a4 32. g6
33. a6 34. a5
35. a3 36. c2
37. b3 38. d1
39. e1 40. f1
41. c1 42. e2
43. g1 44. b7
45. h7 46. a7
47. a8 48. h2
49. g7 50. b8
51. h5 52. h8
53. g8 54. f2
55. g2 56. h1
57. -- 58. b1
59. b2 60. a2
61. a1

ผล ขาวชนะ 27-3

โดย : zen_ar218 Member   [ 21/03/2009, 23:29:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 64

เดี๋ยวจะเช็คให้ครับ ขอบคุณมากครับ

โดย : ChAmPiOn Member   [ 22/03/2009, 10:47:45 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved