[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ผลแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย เปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์

รายละเอียดขอแสดงความยินดี ความสำเร็จ กับ โรงเรียนวชิรวิทย์ ประถม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมจัดการแข่งขันกับ
ฝ่ายกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน หมากรุกไทย
ระดับปฐมวัย รายการ"วันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ ๘ " เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒
ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันครั้งนี้ ได้มีเยาวชน บุตรหลานของท่านๆ
ที่เรียนในระดับประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
มีโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วม ๓ โรงเรียน รวมมีนักกีฬาทั้งหมด ๘o คน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้
1.โรงเรียนวชิรวิทย์ ประถม
2.โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
3.โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ

ซึ่งการจัดงาน การแข่งขันครั้ง นี้ ถือได้ว่า ได้ประสบความสำเร็จ อย่างมาก
เพราะจากจำนวนที่เด็กที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีทั้งเด็กผู้หญิง และ เด็กผู้ชาย เป็นการส่งเสริมให้
เยาวชน ของไทย มาสนใจ กีฬาหมากกระดาน โดยเฉพาะหมากรุกไทย เป็นการพัฒนาสติปัญญา ทำให้เด็กมีการพัฒนาสมอง
และสมาธิ ได้ดี และ ที่สำคัญเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาวงการหมากกระดาน ของประเทศไทยในอนาคต

*มาร่วมกันแสดงความยินดี และ ให้กำลังใจ กับบุตรหลานของท่านๆ และ ดูบรรยากาศ การแข่งขันในครั้งนี้ ***

โดย : TBG Member [ 18/02/2009, 11:18:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 1ภาพบรรยากาศ การแข่งขันที่สนุกสนาน ของ เด็กๆ ที่
เป็นนักกีฬาเยาวชน ระดับประถม ที่เป็นบุตรหลานของท่าน
มาแข่งขันกัน เห็นภาพแล้ว ดีใจ ที่เด็กๆ มาสนใจ
กีฬาหมากกระดาน ที่เป็นหมากรุกไทย เป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมของไทย ให้คงอยู่ตลอดไป

โดย : TBG Member   [ 18/02/2009, 11:36:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 2เมื่อแข่งขันการอย่างสนุกสนาน ก็ได้ผลการแข่งขัน มาเป็นรางวัล ที่ได้แข่งขันกัน

โดย : TBG Member   [ 18/02/2009, 11:42:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 3ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.สันติ ตามตระกูล จากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
** ภาพที่ ได้รับรางวัล หลังจากแข่งขัน แล้ว สนุกสนาน ของบุตรหลานของท่านๆ ****

โดย : TBG Member   [ 18/02/2009, 11:51:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 4ขอแสดงความยินดี กับ
ด.ญ.ณัฐชา�� นิโรรัมย์ จากโรงเรียนวชิรวิทย์ ประถม
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓

** ภาพ ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน ของบุตรหลานของท่าน เป็นเด็กหญิง ก็สามารถแข่งขันแล้วได้รับรางวัล
แห่งความสำเร็จ ****

โดย : TBG Member   [ 18/02/2009, 12:10:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 5ขอแสดงความยินดี กับ
ด.ช.ภัทรภณ��พรหมบุตรจากโรงเรียนวชิรวิทย์�� ประถม
ที่ได้รับรางวัล อันดับ ๖

** ภาพที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน ของบุตรหลานของท่าน ****

โดย : TBG Member   [ 18/02/2009, 12:25:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 6ขอแสดงความยินดี กับ
ด.ช.สรัชชพงศ์� วรพิศาล จากโรงเรียนวชิวชิรวิทย์�ประถม
ที่ได้รับรางวัล อันดับ ๘

** ภาพ ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน ของบุตรหลานของท่าน ที่ได้รับรางวัล แห่งความสำเร็จ ****

โดย : TBG Member   [ 18/02/2009, 12:34:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 7ขอแสดงความยินดี กับ
ด.ญ.เบญญาภา� ปัญญาพรหม จากโรงเรียนวชิรวิทย์�ประถม
ที่ได้รับรางวัล อันดับ ๙

** ภาพ ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน ของบุตรหลานของท่าน เช่นกัน เด็กหญิง
ก็สามารถแข่งขันแล้วได้รับรางวัล แห่งความสำเร็จ ****

โดย : TBG Member   [ 18/02/2009, 12:36:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 8หลังจากได้รับรางวัล กันแล้ว มาถ่ายรูปหมู่ รวมกันเป็นที่ระลึก และ แสดงความยินดีกับ เด็ก เยาวชนคนเก่ง
ลูกหลานของท่าน ทุกๆ คนเลย ร่วมถึง ผู้อำนวยการจากโรงเรียนวชิรวิทย์ ประถม ,
คณะผู้บริหารโรงเรียนวชิรวิทย์ ประถม และ คณะผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้

โดย : TBG Member   [ 18/02/2009, 13:05:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 9คุกคัก กันมากเลย อาจเป็นช่วงเช้าๆ
สมาธิ กำลังดีกันอยู่ แต่ละโต๊ะ ตั้งใจเล่นมาก
กรรมการ ก็คุมเข็ม สังเกตุให้ดีว่า
การจัดแข่งขันครั้งนี้ มีกรรมการ ที่เป็นเด็กๆ เยาวชน
ลูกหลานของท่าน มาทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เหมือนกัน
กับรายการของผู้ใหญ่ เลยครับ

โดย : TBG Member   [ 20/02/2009, 11:31:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 10กรรมการรุ่นจิ๋ว ได้ตรวจเช็คหมาก ให้ด้วย
ทำหน้าที่แข็งขันมากๆ แม่ญิงน้อยๆ นับหมากว่า
กินแล้วกี่ตัว ต้องกินให้หมด รุกให้จนเลย
ยอดเยี่ยมมากครับ

โดย : TBG Member   [ 20/02/2009, 11:41:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

ดูรูปอย่างนี้แล้วมีความสุขจริงๆครับ
คิดว่าหมากรุกไทยจะยังคงอยู่คู่กับพวกเราและลูกหลานอีกนานเท่านานโดยไม่มีหมากกระดานอื่นใดมาล้มของเราได้
ง่ายๆหละ ขอบคุณ โรงเรียนวชิรวิทย์ประถมเชียงใหม่,ฝ่ายกีฬาหมากกระดาน
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และทึมงาน TBG ทุกท่าน
ที่ช่วยกันจุดประกายอนุรักษ์ให้กับหมากรุกไทยในครั้งนี้ซึ่งงานนี้น่าจะสามารถจะช่วยให้ขยายวงกว้างขึ้นต่
อไปในอนาคตได้เลยทีเดียวครับ ขอบคุณครับ

โดย : ค๊าสปารอฟ Member   [ 26/02/2009, 21:09:35 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved