[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


หมากรุกไทย นร. ชิงแชมป์ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ ๖

รายละเอียด

ฝ่ายกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย นักเรียน ชิงแชมป์
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ ๖-๗
ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ฮอลส์
ชั้น ๓ การแข่งขันมี ๔ รุ่น คือ รุ่นประถมฯต้น ...
รุ่นประถมฯปลาย ... รุ่นมัธยมฯต้น ... รุ่นมัธยมฯปลาย ...
... ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ...
โดยมีรางวัล ( ทุนการศึกษา ) ดังนี้
รุ่นประถมฯต้นและประถมฯปลาย
ชนะเลิศ ๓,๐๐๐+ถ้วยรางวัล+เกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ๑ ๒,๐๐๐+ถ้วยรางวัล+เกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑,๕๐๐+ถ้วยรางวัล+เกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ๑,๐๐๐+ถ้วยรางวัล+เกียรติบัตร
อันดับ๕ ๘๐๐+เกียรติบัตร
อันดับ๖ ๗๐๐+เกียรติบัตร
อันดับ๗ ๖๐๐+เกียรติบัตร
อันดับ๘ ๕๐๐+เกียรติบัตร
อันดับ๙ ๔๐๐+เกียรติบัตร
อันดับ๑๐ ๓๐๐+เกียรติบัตร
รุ่นมัธยมฯต้นและมัธยมฯปลาย
ชนะเลิศ ๔,๐๐๐+ถ้วยรางวัล+เกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ๑ ๓,๐๐๐+ถ้วยรางวัล+เกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ๒ ๒,๐๐๐+ถ้วยรางวัล+เกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ๑,๐๐๐+ถ้วยรางวัล+เกียรติบัตร
อันดับ๕ ๘๐๐+เกียรติบัตร
อันดับ๖ ๗๐๐+เกียรติบัตร
อันดับ๗ ๖๐๐+เกียรติบัตร
อันดับ๘ ๕๐๐+เกียรติบัตร
อันดับ๙ ๔๐๐+เกียรติบัตร
อันดับ๑๐ ๓๐๐+เกียรติบัตร
ประธานพิธีเปิด ... ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานพิธีปิด ... นายสุทธิพงษ์ ใหม่วัน ประธาน
ฝ่ายกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
... สนใจสมัครได้ที่ ...
รุ่งโรจน์ ( ทรวง ) 081-5680206 หรือ ห้องหมากรุกไทย
ชั้น๓ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่
... การแข่งขันใช้ระบบสวิส ๙ รอบ ...

โดย : ประกายดาว Member - เบอร์ติดต่อ : 0815680206 [ 29/11/2008, 00:44:29 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved