[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ตัวว่าง (blank) ในเอแม็ท สามารถแทนตัวเลขอะไรได้


รายละเอียด

ตัวว่าง (blank) ในเอแม็ท สามารถแทนตัวเลขอะไรได้บ้าง (นอกจากแทนเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร
และเท่ากับ)
ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 20 ใช่หรือไม่
หรือว่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 9 เท่านั้น
ขอบคุณมาก

โดย : ผัดไทย1111 Member [ 26/11/2008, 13:29:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

แทนได้หมดทุกตัวค่ะ เครื่องหมายด้วยนาคะ

โดย : บุหงๅตานี Member   [ 26/11/2008, 21:21:24 ]

  ลังพลาสติกโปร่งใส
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved