[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


แข่งหมากรุกไทยโดยชาวต่างชาติ

รายละเอียด

แข่งหมากรุกไทยโดยชาวต่างชาติ
อยากให้ Thaibg การท่องเที่ยว การกีฬาและตลาดหลัก
ทรัพย์จัดให้มีการแข่งหมากรุกไทยสำหรับนักท่องเที่ยว
และชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทย ทั้งนี้เพื่อจุดประกาย
ให้หมากรุกไทยได้แพร่ออกไปสู่โลกภายนอก โดยใช้
อุปกรณ์หมากรุกไทยและหมากรุกสากลผสมกัน คือ.
1.ใช้กระดานหมากรุกสากลแข่งขันเพื่อให้สดวกและ
ง่ายเพราะชาวต่างชาติไม่คุ้นกับกระดานหมากรุกไทย
2.ใช้ตัวหมากรุกสากลคือ King, Knight, และCastle
ไปก่อนเพราะเดินเหมือนกันกับหมากรุกไทย
3.อนุลักษณ์ตัวหมากรุกไทยไว้คือใช้ เบี้ย,เม็ด,โคน.เป็น
แนวหน้านำร่องเบิกทางให้ชาวต่างชาติได้รู้จักและศึกษา
หมากรุกไทย
4.รางวัลที่จะได้รับในการแข่งขันก็อาจจะเป็นฟรีบริการ
การท่องเที่ยวต่างๆตามความเหมาะสมถ้าทำได้ ทำ
สำเร็จ และทำบ่อยๆในอนาคตเราอาจจะเห็นฝรั่งนั้งเล่น
หมากรุกไทยกับคนไทยและคนชาติอื่นๆทั้งในและต่าง
ประเทศแม้การแข่งขันหมากรุกไทยระดับโลกก็อาจเกิด
ขึ้นได้ทั้งนี้เพราะคนไทยและเสน่ห์มนต์ขลังของหมากรุกไทย
(ตัวหมากรุกไทยไม่มีแม่เหล็กใต้ฐานแต่ก็มีแรงดึงดดู
นะครับท่าน)

โดย : หนุ่มพันปี Member [ 10/11/2008, 19:09:55 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved