[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


how to play?

รายละเอียด

I wanna learn なかびしゃ(nakabisha), but I don't
know how to use it good.

โดย : insei3dan Member [ 23/09/2008, 00:02:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

try Gokigen Nakabisha, google it
1. P-7f P-3d
2. P-2f P-5d

MARUYAMA's vactin
3. P-2e R-5b
4. Bx2b+ Sx2b
5. P-9f P-9d
6. S-7h K-6b
7. S-4h K-7b
8. P-4f S-3c
9. K-6h K-8b
10. K-7i S-7b
11. S-4g R-2b

Go-hachi Kin Kyusen (Gold 5h quick attack)
3. P-2e R-5b
4. G-5h(4i) P-5e
5. P-2d Px2d
6. Rx2d P-5f
7. Px5f Bx8h+
8. Sx8h B'3c
9. Rx2a+ Bx8h+
10. N'5e K-6b

Nimai gin kyusen (Double Silver quick attack)
3. S-4h P-5e
4. K-6h R-5b
5. K-7h K-6b
6. G-5h(4i) K-7b
7. P-4f K-8b
8. S-4g S-7b
9. S-6h P-9d
10.P-9f

I hate you! xiexie

โดย : quintix Member   [ 25/09/2008, 14:41:39 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved