[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ไทบีจีมานเปนอาราย

รายละเอียด

ทำไมเข้าเล่นแล้วไม่มีที่หรอกไอดีพาส แต่.........มานขึ้นxมาซ้ายบนแล้วก้อขาวหมดเรย

โดย : พูชานม Member [ 11/08/2008, 18:03:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

เป้นสัญญานว่า อาจจะมีการเก้บตังแล้วอะ อิอิ

โดย : somtum Member   [ 11/08/2008, 18:17:00 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

แก้ไขยังไงดีครับ webmaster

Can not Read Cookie
java.lang.ClassFormatError: Incompatible magic value 1013478509 in class file default
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
at java.lang.Class.forName0(Native Method)
at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontCharsetEncoder(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.buildFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.PlatformFont.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WFontPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WToolkit.getFontPeer(Unknown Source)
at java.awt.Font.getPeer_NoClientCode(Unknown Source)
at java.awt.Font.getPeer(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer._setFont(Native Method)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.setFont(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.initialize(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WButtonPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WToolkit.createButton(Unknown Source)
at java.awt.Button.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Container.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Panel.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Container.addImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.add(Unknown Source)
at com.thaibg.tconline.TCOnline.init(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
java.lang.ClassFormatError: Incompatible magic value 1013478509 in class file default
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
at java.lang.Class.forName0(Native Method)
at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontCharsetEncoder(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.buildFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.PlatformFont.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WFontPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WToolkit.getFontPeer(Unknown Source)
at java.awt.Font.getPeer_NoClientCode(Unknown Source)
at java.awt.Font.getPeer(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer._setFont(Native Method)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.setFont(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.initialize(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WButtonPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WToolkit.createButton(Unknown Source)
at java.awt.Button.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Container.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Panel.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Container.addImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.add(Unknown Source)
at com.thaibg.tconline.TCOnline.init(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
java.lang.ClassFormatError: Incompatible magic value 1013478509 in class file default
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
at java.lang.Class.forName0(Native Method)
at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontCharsetEncoder(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.buildFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.PlatformFont.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WFontPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WToolkit.getFontPeer(Unknown Source)
at java.awt.Font.getPeer_NoClientCode(Unknown Source)
at java.awt.Font.getPeer(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer._setFont(Native Method)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.setFont(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.initialize(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WButtonPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WToolkit.createButton(Unknown Source)
at java.awt.Button.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Container.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Panel.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Container.addImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.add(Unknown Source)
at com.thaibg.tconline.TCOnline.init(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
java.lang.ClassFormatError: Incompatible magic value 1013478509 in class file default
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
at java.lang.Class.forName0(Native Method)
at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontCharsetEncoder(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.buildFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.PlatformFont.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WFontPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WToolkit.getFontPeer(Unknown Source)
at java.awt.Font.getPeer_NoClientCode(Unknown Source)
at java.awt.Font.getPeer(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer._setFont(Native Method)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.setFont(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.initialize(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WButtonPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WToolkit.createButton(Unknown Source)
at java.awt.Button.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Container.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Panel.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Container.addImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.add(Unknown Source)
at com.thaibg.tconline.TCOnline.init(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
at sun.plugin.util.AnimationPanel.createTranslucentImage(Unknown Source)
at sun.plugin.util.AnimationPanel.createGradientShapeImage(Unknown Source)
at sun.plugin.util.AnimationPanel.initBackground(Unknown Source)
at sun.plugin.util.AnimationPanel.preloadResources(Unknown Source)
at sun.plugin.util.AnimationPanel.doPaint(Unknown Source)
at sun.plugin.util.AnimationPanel.paint(Unknown Source)
at sun.awt.RepaintArea.paintComponent(Unknown Source)
at sun.awt.RepaintArea.paint(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.handleEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
java.lang.ClassFormatError: Incompatible magic value 1013478509 in class file default
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
at java.lang.Class.forName0(Native Method)
at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontCharsetEncoder(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.buildFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.PlatformFont.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WFontPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WToolkit.getFontPeer(Unknown Source)
at java.awt.Font.getPeer_NoClientCode(Unknown Source)
at java.awt.Font.getPeer(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer._setFont(Native Method)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.setFont(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.initialize(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WButtonPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WToolkit.createButton(Unknown Source)
at java.awt.Button.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Container.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Panel.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Container.addImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.add(Unknown Source)
at com.thaibg.tconline.TCOnline.init(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
java.lang.ClassFormatError: Incompatible magic value 1013478509 in class file default
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
at java.lang.Class.forName0(Native Method)
at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontCharsetEncoder(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.buildFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.PlatformFont.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WFontPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WToolkit.getFontPeer(Unknown Source)
at java.awt.Font.getPeer_NoClientCode(Unknown Source)
at java.awt.Font.getPeer(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer._setFont(Native Method)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.setFont(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.initialize(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WButtonPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WToolkit.createButton(Unknown Source)
at java.awt.Button.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Container.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Panel.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Container.addImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.add(Unknown Source)
at com.thaibg.tconline.TCOnline.init(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
java.lang.ClassFormatError: Incompatible magic value 1013478509 in class file default
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
at java.lang.Class.forName0(Native Method)
at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontCharsetEncoder(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.buildFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.PlatformFont.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WFontPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WToolkit.getFontPeer(Unknown Source)
at java.awt.Font.getPeer_NoClientCode(Unknown Source)
at java.awt.Font.getPeer(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer._setFont(Native Method)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.setFont(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.initialize(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WButtonPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WToolkit.createButton(Unknown Source)
at java.awt.Button.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Container.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Panel.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Container.addImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.add(Unknown Source)
at com.thaibg.tconline.TCOnline.init(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Can not Read Cookie
java.lang.ClassFormatError: Incompatible magic value 1013478509 in class file default
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
at java.lang.Class.forName0(Native Method)
at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontCharsetEncoder(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.buildFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.FontConfiguration.getFontDescriptors(Unknown Source)
at sun.awt.PlatformFont.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WFontPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WToolkit.getFontPeer(Unknown Source)
at java.awt.Font.getPeer_NoClientCode(Unknown Source)
at java.awt.Font.getPeer(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer._setFont(Native Method)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.setFont(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.initialize(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WButtonPeer.(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WToolkit.createButton(Unknown Source)
at java.awt.Button.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Container.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Panel.addNotify(Unknown Source)
at java.awt.Container.addImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.add(Unknown Source)
at com.thaibg.tconline.TCOnline.init(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

โดย : �ตัวจิง Member   [ 11/08/2008, 19:59:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

ช่วยส่ง screen shot จุดที่เกิดปัญหาไปที่ webmaster@thaibg.com หน่อยได้ไหมครับ
ขอบคุณมากครับ

โดย : ChAmPiOn Member   [ 12/08/2008, 00:30:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

ลง java ใหม่ดุ เมื่อวานผมก็เข้าไม่ได้ ทาวาสลิน เอ้ย ลงjava ใหม่เข้าได้สบายเลย

โดย : อาเหยา Member   [ 12/08/2008, 12:29:10 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved