[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ถามเรื่องซูโดกุประเภททีมในงานไซเบอร์ดิกประเภททีม

รายละเอียด

อยากทราบว่าการแข่งขันกีฬาซูโดกุประเภททีมในงานไซเบอร์ดิกประเภททีม
ในวันที่ 16 - 17 ส.ค. 51 ที่แฟชั่นไอส์แลนด์นั้น
1.กีฬาซูโดกุประเภททีมจะมีการแข่งขันทั้งสองวันหรือแค่วันเดียว
ถ้ามีแค่วันเดียวจะเป็นวันที่ 16 หรือ 17 เพราะวันที่ 16
ไม่ว่างช่วงเช้า แต่ว่างช่วงบ่าย
2.จะแข่งเวลาใด ใช้เวลาทั้งวันหรือไม่

โดย : ผัดไทย1111 Member [ 05/08/2008, 15:27:25 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved