[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การประกวดเกมส์แอนิเมชั่นชิงทุนการศึกษา

รายละเอียด

การประกวดเกมส์แอนิเมชั่นชิงทุนการศึกษา
เปิดรับสมัครและส่งข้อเสนอ ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2551
รายละเอียดติดตามได้ที่ http://www.thaitube.in.th
1. ประเภทการประกวด มี 2 ประเภท ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
2. ประเภทของเกมส์
เป็นเกมส์ที่สร้างสรรค์สังคม
สนับสนุนโดย
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย : kaew_swp Member - เบอร์ติดต่อ : 08 1735 5794 - [ 18/04/2008, 12:02:26 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved