[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เชิญร่วมแข่งขันหมากรุกไทย อุทัยธานีเงินรางวัลมากม


รายละเอียด

ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ขอเชิญร่วมแข่งขัน“หมากรุกไทย ต้านภัยยาเสพติด”
ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2551

- วันที่ 17-18 เม.ย. 51 ระดับจังหวัด
- วันที่ 19-20 เม.ย. 51 เปิด OPEN

ณ ศาลาประชาคม อ.ทัพทัน จ. อุทัยธานี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ที่ว่าการอำเภอทัพทัน
โรงพยาบาลทัพทัน
เทศบาลตำบลทัพทัน


โครงการหมากรุกไทย ต้านภัยยาเสพติด
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอทัพทัน
วัตถุประสงค์:
1.เพื่อเป็นการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาไทย
อนุรักษ์หมากรุกไทย
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ก่อเกิดการรวมกลุ่ม
เป้าหมาย:
ประชาชนทั่วไป
ประเภทการแข่งขัน:
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทระดับจังหวัดอุทัยธานี
- ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัด
อุทัยธานีเท่านั้นมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป
2. ระดับเปิด OPEN ทั่วไป
การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน:
1. กรอกใบสมัครและส่งใบสมัคร
- Fax มาที่ (056) 591000 หรือ
รพ.ทัพทัน อ. ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 หรือ
- E-mail :Somnuk_Hongyim@hotmail.com
ไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2551
สำหรับท่านที่ไม่สะดวกสามารถสมัครทาง
โทรศัพท์ได้ในวันเวลาราชการที่ :
เบอร์ 086-6767425,081-7852794
การเปิดรับสมัคร:
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 เม.ย. 51
วันเวลาการแข่งขัน:
- วันที่ 17-18 เม.ย. 51 ระดับจังหวัด
- วันที่ 19-20 เม.ย. 51 เปิด OPEN

หลักฐานประกอบการสมัคร:
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
“ให้นำหลักฐานประกอบการสมัครมาในวันแข่งขัน”
******มีอาหารกลางวันและที่พักบริการให้สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน********
การเดินทาง:
-รถเมล์จากรุงเทพสาย กทม-คลองลาน
-รถตู้จากอนุเสารีย์ชัยฯ(ใต้ทางด่วน)แล้วต่อรถสองแถวจาก บขส.อุทัย-ทัพทัน
โรงแรม:
โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์
0 5652 4833-5 ,0 5651 1263
เฉ่งรีสอร์ท โทร : 0-5653-1331 , 08-1745-9552
ศรีวิจิตร รีสอร์ท โพรี่นุ่น รีสอร์ท

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
-ทาง Website: Thapthanhospital.go.th
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :
คุณสมนึก หงษ์ยิ้ม
086-6767425, 081-7852794


อำนวยการโดย :
# นายยลยง มีพืชน์
นายอำเภอทัพทัน
# นายปรารถนา ประสงค์ดี
นายแพทย์ 9ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน
# นางสรัญญา ประสงค์ดี
นายยกเทศมนตรีตำบลทัพทัน
หมายเหตุ:
- ในงานมีกีฬาอื่นๆอาทิเช่น
ฟุตบอล 7 คน กีฬาพื้นบ้านต่างๆ

แผนที่โดยสังเขป:


ถ้าเดินทางมาจาก กทม. สามารถขึ้นรถโดยสารที่หมอชิต
กรุงเทพ-คลองลาน หรือขึ้นรถตู้ใต้ทางด่วนอนุเสารีย์ฯ
และต่อรถสองแถวมาอำเภอทัพทัน
รางวัลในการแข่งขัน :

เปิด OPEN ทั่วไป:
-รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท
-รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
-รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท
-รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 2,000 บาท
-รางวัลที่ 5-8 เงินรางวัล ละ 1,000 บาท
ระดับจังหวัด:
-รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
-รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
-รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท
-รางวัลที่ 4-8 เงินรางวัล ละ 500 บาท

โดย : nuk789 Member [ 28/03/2008, 10:21:51 ]

  ลังกระจายสินค้า
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved