[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การนับศักดิ์หมาก

รายละเอียด

ใครทราบบ้างครับว่าการนับศักดิ์จะนับอย่างไรระหว่าง...

1. ผ่ายหนีนับ 1 ฝ่ายรุกนับ 2 หนี 3 รุก 4 หนี 5 รุก 6...

หรือ

2. ฝ่ายหนีนับ 1 แล้วฝ่ายรุกก็ไล่ หนีนับ 2 รุกเดินไล่ หนีนับ 3 รุกเดินไล่

เรียนผู้รู้ช่วยตอบและถ้าอธิบายเพิ่มจนละเอียดถี่ถ้วนด้วยก็ดีครับ

โดย : chart323 Member [ 13/03/2008, 22:08:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

แบบที่ 2 ครับ แต่ไม่ได้เริ่มนับที่ 1 นะครับ จะเริ่มนับต่อจากจำนวนหมากที่เหลือของทั้งสองฝ่ายรวมกัน
เช่น ฝ่ายไล่ มี ขุน และ เรือ ส่วน ฝ่ายหนี มี ขุนตัวเดียว จะเริ่มนับที่ 4 ครับ

โดยจะเริ่มนับศักดิ์หมากได้ก็ต่อเมื่อ ไม่มีเบี้ยคว่ำของทั้งสองฝ่าย และ ฝ่ายหนีเหลือขุนเพียงตัวเดียว

ฝ่ายไล่จะต้องไล่ให้จนภายในจำนวนทีที่กำหนด ถ้าไม่จนจะถือว่าเสมอกัน

สำหรับจำนวนทีที่กำหนด จะดูจากหมากของฝ่ายไล่ ดังนี้
มี 2 เรือ นับ 8
มี 1 เรือ นับ 16
มี 2 โคน นับ 22
มี 1 โคน นับ 44
มี 2 ม้า นับ 32
มี 1 ม้า นับ 64
มี เม็ด หรือ เบี้ยหงาย กี่ตัวก็ตาม นับ 64
ถ้ามีหมากหลายตัวให้ยึดจำนวนทีที่น้อยที่สุดเป็นหลัก เช่น มี 1 เรือ 1 เม็ด จะนับ 16

ส่วนในกรณีที่ฝ่ายหนีเหลือหมากตัวอื่นด้วย (ไม่มีเบี้ยคว่ำของทั้งสองฝ่าย) แต่เห็นว่าเสียเปรียบอยู่
สามารถขอนับศักดิ์กระดานได้ โดยจะนับ 64 และเริ่มนับที่ 1 เสมอ

ในระหว่างที่นับศักดิ์กระดาน ถ้า...
1. ฝ่ายหนีเหลือขุนเพียงตัวเดียว ต้องเปลี่ยนมานับศักดิ์หมากทันที ไม่ว่าจะนับมาแล้วกี่ทีก็ตาม
2. ฝ่ายหนีกลับมาได้เปรียบ สามารถขอหยุดนับได้ และถ้าฝ่ายที่เสียเปรียบจะขอนับต้องเริ่มนับ 1 ใหม่

ตัวอย่างรูปหมากที่ฝ่ายที่เสียเปรียบสามารถหาเสมอได้ โดยการนับศักดิ์กระดาน เช่น หอกข้างแคร่
จับม้าอุปการ คลื่นกระทบฝั่ง ลูกติดแม่ หนุมานอาสา นกกระจาบทำรัง ควายสู้เสือ หมูหลบหอก พรานล่าเนื้อ
อู่ทองหนีห่า

หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับ

โดย : opas_lai Member   [ 14/03/2008, 00:08:57 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved