[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ถามเรื่องของม้าครับ


รายละเอียด

เห็นเค้าว่ากันว่า ม้านั้นเดินได้64ตา อยากรู้ว่ามันจะเดินอย่างไรโดยไม่ซ้ำช่องอ่ะครับ ขอบคุณครับ

โดย : EXelL Member - เบอร์ติดต่อ : 0831625821 - [ 26/02/2008, 01:20:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ความจริงตั้งตาเดินได้หลายแบบ
ผมจะแนะนำพอเป็นแนวทาง ให้สัก 1 แบบ เริ่มต้นดังนี้ ม้าอยู่ตา ก1 - 2 ข3- 3 ก5- 4ข7- 5 ง8-
6ฉ7- 7 ญ8- 8 ช6- 9ญ4 - 10 ช2 - 11 จ1 - 12 ค2 - 13 ก 3 - 14 ข 5 - 15 ก 7- 16ค8- 17จ7- 18ช8-
19ญ6- 20ช4- 21ญ2- 22ฉ1- 23ง2- 24ข1- 25ค3- 26ก4- 27ข6- 28ก8- 29ค7- 30จ8- 31ช7- 32ญ5- 33ช3- 34ญ1-
35ฉ2- 36ง1- 37ข2- 38ง3- 39ค1- 40ก2- 41ข4- 42ก6- 43ข8- 44ง7- 45ฉ8- 46ญ7- 47ช5- 48ญ3- 49ช1- 50จ2-
51ฉ4- 52จ6- 53ค5- 54จ4- 55ฉ6- 56ง5- 57จ3- 58ฉ5- 59ง6- 60ค4- 61จ5- 62ฉ3- 63ง4- 64ค6 จบแล้ว

โดย : ตาสา Member   [ 26/02/2008, 20:50:37 ]

  ลังพลาสติกซ้อนได้แบบโปร่ง
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved