[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เปิดรับสมัครแข่งขันกีฬาหมากกระดานประเพณีไทย 2551

รายละเอียด

คณะกรรมการกีฬาหมากกระดานสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะจัดการแข่งขันหมากกระดานประเพณีไทย ประจำปี 2551 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 คณะกรรมการกีฬาหมากกระดานสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดโอกาสให้นักกีฬาสามารถเข้าแข่งขัน
1.2 ประเภทบุคคลทั่วไปไม่จำกัดเพศ และอายุ
1.3 ประเภทเยาวชนไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 18 ปี
2. ประเภทกีฬา
2.1 หมากรุกไทยทั่วไป
2.2 หมากรุกไทยเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
2.3 หมากรุกไทยเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
2.4 หมากรุกไทยเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
2.5 สกาทั่วไป
2.6 หมากฮอสทั่วไป 2 แถว (8 ตัว)
2.7 หมากฮอสทั่วไป 3 แถว (12 ตัว)
2.8 หมากฮอสเยาวชน 2 แถว (8 ตัว) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
2.9 หมากฮอสเยาวชน 2 แถว (8 ตัว) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
2.10 หมากฮอสเยาวชน 2 แถว (8 ตัว) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
3. สถานที่แข่งขัน ณ เต็นท์แข่งขันบริเวณหลังกองอำนวยการสวนรถไฟ กรุงเทพมหานคร ข้างสวนจตุจักร
4. วันเวลาแข่งขัน ทำการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 1 มี.ค.51 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. เป็นต้นไป แข่ง
ขันเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันเวลาตามนัดหมาย
5. กำหนดเปิด - ปิดรับสมัคร
5.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ.51 เวลา 16.00 น.
5.2 ตั้งโต๊ะรับสมัคร ณ บริเวณเต็นท์เทศกิจ หน้าวัดมหาธาตุ มณฑลท้องสนามหลวงใน
วันเสาร์ที่ 16, 23 ก.พ.51 และ วันอาทิตย์ที่ 17, 24 ก.พ.51 เวลา 09.00 น.- 16.00 น.
5.3 สมัครได้ที่ น.อ.บุญแสง มาลามาศ ร.น. โทร. 08-9010-1610, Email – boonsaeng_m@yahoo.com
5.4 สมัครได้ที่ น.ต.ดุสิต สายทวี ร.น. โทร. 08-9693-7967
5.5 สมัครได้ที่ ร.อ.โพธิ์ พรหมมา ร.น. โทร. 08-9897-4410
5.6 สมัครได้ที่ นายวีระศักดิ์ ลีลานภาศักดิ์ โทร. 08-9164-1193
5.7 สมัครได้ที่ นายนิวัฒน์ รอดนนท์ โทร. 08-7012-1825
6. กรรมการตัดสิน ใช้กรรมการตัดสินของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
7. กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
8. รางวัล สมาคมกีฬาไทยฯ จัดรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันดังต่อไปนี้
8.1 หมากรุกไทยทั่วไปและสกา แต่ละกีฬาจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถ้วยสมาคมกีฬาไทยฯ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 7,000.- บาท, 5,000.- บาท, 3,000.-บาท2,000.- บาท และรางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล เป็นเงิน 1,500.- บาท, 1,200.- บาท, 800.- บาท, 500.- บาท
8.2 หมากรุกไทยเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลถ้วยสมาคมกีฬาไทยฯ และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000.- บาท , 3,000.- บาท, 2,000.- บาท , 1,500.- บาท และรางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล เป็นเงิน 1,000.- บาท, 800.- บาท , 500.- บาท และ 400.- บาท
8.3 หมากรุกไทยเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลถ้วยสมาคม
กีฬาไทยฯ และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000.- บาท , 2,000.- บาท, 1,500.- บาท , 1,000.- บาท และรางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล เป็นเงิน 800.- บาท, 500.- บาท, 400.- บาท และ 300.- บาท
8.4 หมากรุกไทยเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลถ้วยสมาคมกีฬาไทยฯ และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000.- บาท , 1,500.- บาท, 1,200.- บาท , 800.- บาท และรางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล เป็นเงิน 500.- บาท, 400.- บาท ,300.- บาท และ 200.- บาท
8.5 หมากฮอสทั่วไปประเภท 2 แถว (8 ตัว) และ 3 แถว (12 ตัว)
แต่ละกีฬาจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระเทพรัตนราชสุดาฯและถ้วยสมาคมกีฬาไทยฯ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล เช่นเดียวกับ หมากรุกไทยทั่วไปและสกา
8.6 หมากฮอสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท 2 แถว (8 ตัว)
แต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลสมาคมกีฬาไทยฯ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลเช่นเดียวกับหมากรุกไทยเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
8.6 หมากฮอสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท 2 แถว (8 ตัว)
แต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลสมาคมกีฬาไทยฯ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลเช่นเดียวกับหมากรุกไทยเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
8.7 หมากฮอสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภท 2 แถว (8 ตัว)
แต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลสมาคมกีฬาไทยฯ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลเช่นเดียวกับหมากรุกไทยเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
9. กำหนดจับสลากแบ่งสายแข่งขันหมากรุกไทย, สกา และหมากรุกเยาวชน ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ.51 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสินธูทัศนา 2 สโมสรราชนาวี
10. กำหนดจับสลากแบ่งสายและแข่งขันหมากฮอสทั่วไป และหมากฮอสเยาวชน ในวันเสาร์ที่ 22 มี.ค.51 เวลา 09.00 น. ณ เต็นท์แข่งขันบริเวณหลังกองอำนวยการสวนรถไฟ กรุงเทพมหานคร ข้างสวนจตุจักร

+++++++++++++
กติกาแข่งขันหมากฮอส
1. หมากฮอสเยาวชน อายุไม่เกิน 12 ปี และ 15 ปี แข่งขันระบบสวิสแพร์ รอบละ 4 กระดาน จำนวน 7 รอบ แข่งขันวันที่ 22 มีนาคม 2551 เวลา 0900 (ปิดรับสมัครเวลา 08.00 )
2. หมากฮอสเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขันระบบสวิสแพร์ รอบละ 4 กระดาน จำนวน 7 รอบ แข่งขันวันที่ 23 มีนาคม 2551 เวลา 0900 (ปิดรับสมัครเวลา 0800 )
3. หมากฮอสทั่วไปประเภท 3 แถว(12ตัว) แข่งขันระบบสวิสแพร์ รอบละ 2 กระดาน จำนวน 7 รอบ คัดเอาลำดับที่ 1 - 4 เข้ารอบรองชนะเลิศแข่งขันระบบน๊อคเอ้าว์ ลำดับที่ 1 พบกับ ลำดับที่ 4 และ ลำดับที่ 2 พบกับ ลำดับที่ 3 นักกีฬาที่ชนะเข้าชิงชนะเลิศ นักกีฬาที่แพ้เข้าชิงที่ 3 และ 4 แข่งขันวันที่ 22 มีนาคม 2551 เวลา 0900 (ปิดรับสมัครเวลา 08.00 )
4. หมากฮอสทั่วไปประเภท 2 แถว(8ตัว) แข่งขันระบบสวิสแพร์ รอบละ 2 กระดาน จำนวน 7 รอบ คัดเอาลำดับที่ 1 - 4 เข้ารอบรองชนะเลิศแข่งขันระบบน๊อคเอ้าว์ ลำดับที่ 1 พบกับ ลำดับที่ 4 และ ลำดับที่ 2 พบกับ ลำดับที่ 3 นักกีฬาที่ชนะเข้าชิงชนะเลิศ นักกีฬาที่แพ้เข้าชิงที่ 3 และ 4 แข่งขันวันที่ 23 มีนาคม 2551 เวลา 0900 (ปิดรับสมัครเวลา 0800 )

สอบถามรายละเอียดได้ที่ พ.ท.คำรณ ชัยมงคล โทร 087-0692008


+++++++++++++++
นิยายหมากรุกไทย เรื่อง "ขุนทองคำ"

โดย : กินแต่หมู Member [ 15/02/2008, 19:14:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ด้วยปีนี้ สนามหลวงมีพระราชพิธี
เทศกาลกีฬาไทยจึงย้ายไปจัดที่ บริเวณหลังกองอำนวยการสวนรถไฟ กรุงเทพมหานคร ข้างสวนจตุจักร

โดย : นายแจม Member   [ 16/02/2008, 10:18:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

ช่วยกรุณาแก้ไขเบอร์โทรของคุณนิวัฒน์ รอดนนท์ จากเลขท้ายเบอร์โทร 1825 เป็น 1826 ด้วยครับ
1825 นั่นผิดครับ เป็นเบอร์ชาวบ้าน ที่ถูก 1826 ครับ

อนึ่งช่วงนี้คุณนิวัฒน์ไม่ค่อยสบาย ถ้าใครจะสมัครก็ลองติดต่อเบอร์อื่นๆดูก่อนนะครับ

ถ้าแก้ไขเบอร์ในกระทู้ต่างๆที่มีโพสเบอร์ไว้ด้วยก็ยิ่งดีครับ ขอบคุณครับ

โดย : เบอร์ผิด Member   [ 16/02/2008, 19:02:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

สำหรับหมารุกเยาวชน แข่งวันที่ 15-16 มีนาคม 2551 สามารถสมัครหน้างานได้
แต่ต้องไปสมัครช่วงเช้าก่อนมีการแข่งขัน นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน ไปด้วยครับ

โดย : ใช้ได้ Member   [ 25/02/2008, 11:01:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

รายละเอียดการแบ่งสายงานกีฬาไทย ปี 2551 ครับ

หมากรุกไทย
http://www.thaibg.com/Stuff/ThaiChess_KilaThai_2551.xls

สกา
http://www.thaibg.com/Stuff/Skar_KilaThai_2551.xls

โดย : เซลด้า Member   [ 09/03/2008, 11:05:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

อยากดูบันทึกการแข่งขันหมากรุก ตั้งแต่รอบแรก เลยครับ(เฉพาะเกมเซียนๆสวยๆ) ใครมีลงหน่อยนะครับ
จักเป็นพระคุณอย่างสูง

โดย : ติดอ่าง Member   [ 10/03/2008, 16:48:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

อยากทราบว่าถ้าต้องการเกม สนามหลวง ต้องไปหาซื้อที่ไหน หรือติดต่อกับใคร

เช่นเดียวกัน ถ้าอยากได้เกม ตลาดหลักทรัพย์ต้องไปขอซื้อที่ใคร ติดต่อที่ใคร

อยากชมการถ่ายทอดสด + อยากได้ ชมเกมที่ท่าน ขุน สันต์ นำมาลงในเว็บ

อยากทราบว่าเกมเก่าๆ หายไปไหนมด แล้ว และถ้าอยากดูต้อง ทำยังไง

หรือว่าจะขอเบอร์ติดต่อท่าน ขุนสันต์ก็ รบด้วยด้วยครับ

เป็น พระคุณที่ยิ่งใหญ่มากๆครับ

ขอบชื่นชม ขุนสันต์ว่าทำประโยชน์ให้กับวงการหมากรุกอย่างแท้จริง

เพราะการนำเกมมาลงในเว็บให้ ปวงชนชาวไทยได้ดูเกมดีๆ ฟรีๆ

นับได้ว่าทำเพื่อ ส่วนรวมอย่างแท้จริง ไม่ได้ เงินทอง เป็นค่าตอบแทน

แถมยังโดนพวก เก็บแต้มไว้สอนเด็ก เก็บเงินเด็กแพงๆ

กอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเอง

โกรธเข้าอีก น่าเห็นใจมากๆ ครับ

ถ้าไม่รบกวนมากเกินไปผมอยากได้เบอร์ติดต่อ ขุนสันต์

ผู้ให้กับวงการอย่างแท้จริงครับ

โดย : ติดอ่าง Member   [ 28/06/2008, 00:06:44 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved