[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


4th ASEAN PARA GAMES

รายละเอียด4th ASEAN PARA GAMES

โดย : TCABoard Member [ 25/01/2008, 02:16:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ภาพข่าวจากมติชนhttp://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01spo13250151&day=20
08-01-25&sectionid=0114

ผลการแข่งขันดูได้ที่http://www.2007paragames.com/info/

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 25/01/2008, 13:13:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 2กระดานทีใช้ในการแข่งขัน
สำหรับนักกีฬาพิการทางสายตา

โดย : TCABoard Member   [ 27/01/2008, 13:50:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 3Methavee Thassanamethin

โดย : TCABoard Member   [ 27/01/2008, 23:15:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 4คณะกรรมการตัดสิน

โดย : TCABoard Member   [ 30/01/2008, 02:36:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 5ดร.ณัฐ อินทรปาณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เยี่ยมชมการแข่งขัน

โดย : TCABoard Member   [ 02/02/2008, 13:10:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 6-

โดย : TCABoard Member   [ 06/02/2008, 23:24:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 7Permsak

โดย : TCABoard Member   [ 10/02/2008, 21:21:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 8คุณสันต์ พงษ์เกียรติศักดิ์
รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน และเป็นกรรมการตัดสิน

โดย : TCABoard Member   [ 13/02/2008, 00:21:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 9คุณสาธิต เกษตรชล (แดง ขอนแด่น)
กรรมการตัดสิน

โดย : TCABoard Member   [ 16/02/2008, 10:37:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 10คุณธนาพล ธนโรจน์รุ่ง
ประธานชมรมหมากกระดานสมุทรปราการ
กรรมการสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย
กรรมการตัดสิน

โดย : TCABoard Member   [ 16/02/2008, 10:41:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

ความคิดเห็นที่ 17
คุณสาธิต เกษตรชล (แดง ขอนแก่น)

โดย : TCABoard Member   [ 18/02/2008, 12:48:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 12กรรมการตัดสิน

โดย : TCABoard Member   [ 23/02/2008, 14:27:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 13กรรมการตัดสิน

โดย : TCABoard Member   [ 23/02/2008, 14:29:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 14-

โดย : TCABoard Member   [ 04/03/2008, 21:34:15 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved